Augusti 2019 - Små variationer i vattenståndet

Det var små variationer i vattenståndet under augusti. Det lägsta vattenståndet observerades i Kalix och det högsta i Uddevalla. Månadens högsta vågor observerades vid Väderöarna den 11. I mitten av månaden var det en period med lite högre våghöjder på samtliga platser. Uppvärmningen av ytvattnet tog fart under sista veckan.

Ytvattnet har långsamt blivit varmare under augusti

Den första delen av augusti hade normala lufttemperaturer, vilket ledde till att det nyligen avkylda ytvattnet långsamt värmdes upp. I början av månaden var ytvattentemperaturen 12-16 grader i Bottniska viken och 17-18 grader i Östersjön och Västerhavet. Tre veckor in i augusti hade vattnet i Bottniska viken värmts upp ett par grader, medan ytvattentemperaturen i Östersjön stigit någon grad.

Under sista veckan i augusti gjorde varma sydliga vindar att uppvärmningen tog fart. Samma vindar gjorde också att kallt vatten vällde upp längs kusten i Bottenhavet. I slutet av månaden nådde ytvattnet 15-17 grader i Bottniska viken och 18-20 grader i Östersjön och Västerhavet.

Sammantaget var ytvattentemperaturen någon grad högre än normalt. Inga nya rekord sattes den här månaden.

Ytvattentemperatur i kustvatten augusti 2019 (82 kB, pdf)

Karta över ytvattentemperatur i havet 15 augusti 2019.
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 augusti 2019. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 31 augusti 2019.
Karta över ytvattentemperatur i havet 31 augusti 2019. Förstora Bild

Vattenstånd

Augusti inleddes med vattenstånd omkring det normala i landets västra och södra del.  I de norra farvattnen var vattenståndet omkring 30 cm under det normala. Det var små variationer under månaden.

Månadens lägsta vattenstånd noterades redan på månadens första dag då Kalix hade -41 cm. Ratan hade -37 cm och Spikarna -26 cm.

Den första veckan var högtrycksbetonad och det hände inte så mycket med vattenstånden utan de låg kvar på i stort sett samma nivåer.

Den 11 rörde sig ett lågtryck in mot Norge. Längs västkusten var det en sydvästlig vind som pressade vattnet in mot kusten och månadens högsta vattenstånd observerades i Uddevalla med +61 cm. Göteborg hade +51 cm. På Östersjön pressades vattnet åt nordost och i Skanör sjönk det fort till -33 cm.

Under månadens andra hälft var det väldigt små variationer och vattenstånden låg kvar på i stort sett samma nivåer månaden ut.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i augusti 2019 (141 kB, pdf)

Höga vågor

De högsta vågorna i augusti observerades på västkusten. I de östra farvattnen höll sig den signifikanta våghöjden* under 2 meter.

Vid inledningen av månaden var det en nordlig vind på 12 m/s över Bottenhavet och den signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg till 1,6 meter.

Den 11 rörde sig ett lågtryck upp längs Norges kust. På västkusten var det en sydvästlig vind på 18 m/s och den signifikanta våghöjden steg till 3,8 meter vilket var månadens högsta observation. Vid Brofjorden observerades 3,0 meter och vid Huvudskär steg den till 1,7 meter.

Sedan följde en period på ca 10 dagar med flera lågtryckpassager med blåst och våghöjderna låg kvar på en relativt hög nivå. Väderöarna hade flera toppar på 2,5 meter och i de östra farvattnen var det flera tillfällen med signifikanta våghöjder på 1,5 meter.

Den 21-22 var det en sydvästlig vind på 13 m/s längs västkusten och den signifikanta våghöjden vid Brofjorden steg till 2,7 meter och vid Väderöarna till 2,2 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Knolls grund augusti 2019.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund augusti 2019. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Väderöarna augusti 2019.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna augusti 2019. Förstora Bild