Augusti 2019 - Ostadigt med ett mycket varmt avslut

Augusti månad präglades till stor del av ostadigt väder med passerande nederbördsområden och skurar. Den avslutande veckan tog dock ett högtryck sig in över landet och gav soligt och mycket varmt väder, på några håll dryga 30°. Det följdes av ett rejält åskoväder över södra Sverige, med årets åskrikaste dygn i slutet av månaden.

Temperatur - Varmare än normalt

Genomsnittstemperaturen för augusti blev 1-3° varmare än normalt.

Månaden var fram till den 24 ganska sval, med omväxlande något varmare och kallare perioder än normalt, men avslutades med för månaden riktigt varma temperaturer i hela landet. Som mest uppåt dryga 30° i söder, vilket är att klassa som rekordsen 30°-värme. Varmast var det i Lund med 31,6° den 27. I Falsterbo i Skåne (startår 1880) blev månaden tillsammans med 1938-1939 den totalt sett sjätte varmaste.

Månadsmedeltemperaturen under augusti 2019.
Månadsmedeltemperaturen under augusti 2019. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under augusti 2019.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under augusti 2019. Förstora Bild

Nederbörd - Både mer och mindre än normalt

Månadens totala nederbördsmängder hamnade på båda sidor om det normala. Torrare än normalt var det främst i södra Norrland samt delar av östra Götaland, med nedåt som minst 25% av normalt. I övrigt föll det något mer nederbörd än det normala, i allmänhet 100 – 200% mer.

Det var också en del intensiva regnskurar och lokalt stora nederbördsmängder. Regn av skyfallsintensitet registrerades i Tullinge söder om Stockholm den 5 med 50,9 mm på två timmar mellan klockan 17 och 19. Månadens högsta registrerade regnmängd var 65,6 mm i Kolmården-Strömsfors i Östergötland den 28.

Karta över nederbörd augusti 2019.
Nederbördssumma i mm augusti 2019. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under augusti 2019.
Nederbördens avvikelse från det normala under augusti 2019. Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i augusti 2019 (368 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i augusti 2019 (101 kB, pdf)

Vind - Tidvis blåsigt i fjällen

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under augusti 2019.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under augusti 2019. Förstora Bild

Några riktiga stormar har inte rapporterats under månaden, och den genomsnittliga byvinden var framförallt något lägre än normalt i delar av Skåne, Blekinge och Småland. 

Vid ett par tillfällen har det varit riktigt blåsigt i fjällen. Medelvindhastigheter på lite drygt 20 m/sekund har registrerats vid några av våra fjällstationer: i Stekenjokk i norra Norrland den 17 och 25 augusti och på jämtländska Sylarna och Blåhammaren den 17 och 31 augusti, respektive 10, 17 och 31 augusti. Den högsta medelvindhastigheten däribland var 21,8 m/s i Stekenjokk den 25.

Snö

Ingen av våra stationer rapporterade något mätbart snödjup, vilket är det typiska för de allra flesta augustimånader.

Solskenstid - Normalt mycket sol

Solskenstiden för augusti blev ganska genomsnittlig för månaden. Framförallt i början (1-3) och i slutet (19-31) av månaden var det soligt på många platser, men däremellan dominerade mer ostadigt väder med mycket moln.

Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under augusti 2019.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under augusti 2019. Förstora Bild
Karta med soltimmar under augusti 2019.
Antal soltimmar i augusti 2019. Förstora Bild

Åska - Ett åskrikt avslut

Åska registrerades vid ett flertal tillfällen under månaden. Framförallt under den avslutande varma perioden registrerades många blixturladdningar, främst den 28-29 i ett omfattande område av södra Sverige. Den 28 augusti var också det åskrikaste dygnet, då registrerades 28996 urladdningar.

Totalt antal blixtar under augusti 2019.
Totalt antal blixtar under augusti 2019. Förstora Bild
Antal åskdagar under augusti 2019.
Antal åskdagar under augusti 2019. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Vädret dag för dag

Solig inledning

Månaden började under inflytande av en högtrycksrygg som gav uppehåll och på många håll soligt väder, med undantag för landets allra sydligaste och nordligaste delar som berördes av mer moln, och i södra Skåne också tidvis regn. Dygnets högsta temperaturer låg kring 15-25 grader, med de högsta temperaturerna i mellersta och norra Sveriges inland.  

Även den 2 och 3 var det mestadels soligt, men med inverkan från en front och mer moln norrifrån. Det förekom en del skurar i sydöstra delarna av södra och mellersta Sverige. Lokalt föll stora regnmängder, så som 46,6 mm i Emmaboda i Småland den 3. Temperaturerna var högre än föregående dygn och nådde dryga 25°, framförallt i delar av södra och mellersta Sverige. Varmast var det den 2 i Arvika där det var 27,8°, vilket stod sig som den högsta temperaturen fram till sista veckan i augusti. 

Svalare temperaturer

Den 4 och 5 rådde något svalare väder med under 25° i hela landet. Det var en hel del sol i norr, men mer moln i söder, och skurar i framförallt östra Götaland.

Under dessa inledande dagar var det inte bara relativt varmt dagtid, utan även låga nattemperaturer i Norrland, nedåt och under 0 grader vid ett par stationer. Månadens lägsta temperatur var -3,4° i Naimakka i nordligaste Lappland den 5 (och sedan även den 9). 

Tidig höst

Låga dygnsmedeltemperaturer i nordligaste Norrland i början av augusti ledde till att den meteorologiska hösten anlände lokalt. De lappländska stationerna Tarfala och Naimakka fick höst den 2 augusti. För Naimakkas del var detta den femte tidigaste hösten som observerats för perioden 1964-2019. Årets ankomstdatum den 2 augusti överträffas endast av åren 2008, 1979, 1976 och 1965 då den meteorologiska hösten anlände dit den 1 augusti (vilket är tidigast möjliga datum hösten kan anlända enligt SMHIs definition). Den 3 anlände hösten också till Stekenjokk i södra Lappland.

Ostadigt väder

Från den 5 blev vädret mer ostadigt, med fronter som drog in både söder- och norrifrån och tillhörande regn- och åskskurar över landet. I Tullinge registrerades kraftig nederbörd, 50,9 mm på två timmar. När det var som intensivast föll 1,8 mm mellan klockan 17:56 och 17:57, vilket klassas som skyfall (minst 1 mm under en minut).

De följande dagarna fortsatte det ostadiga vädret med skurar på många håll. Stora nederbördsmängder registrerades framförallt i Halland den 7, som mest 54,6 mm i Rossared. Under den 7-8 rådde ganska svala temperaturer framförallt i norra Sverige med under 15 grader på flera håll, i mellersta och södra Sverige högre temperaturer och fortfarande uppåt 25° i söder.

Under morgonen den 10 drog en front i samband med lågtryck över Brittiska öarna in från sydväst och upp över landet, med något varmare luft och omfattande nederbördsområden. Temperaturen steg därmed åter över 15° även i norr, och fortsatt 20-25 grader i söder. Det föll i samband med fronten nederbörd över nästan hela landets södra och mellersta delar. Regnandet fortsatte med skurar över landet den 11 och 12, samt med ett mer omfattande regn i sydvästra Norrland den 12. 

Det ostadiga vädret fortsatte den 13-14 med band av skurar på flera håll, men däremellan också uppehållsväder och en del sol. Hösten anlände nu till ytterligare några högt belägna fjällstationer: Blåhammaren (1090 möh) och Sylarna (1030 möh) i Jämtland (12 augusti) och Idre fjäll (830 möh) i norra Dalarna (13 augusti). Från den 13 fram till den 22 var temperaturerna generellt lite lägre än tidigare, framförallt i söder där ingen station mätte över 25°.

Nedblåst ek efter fallvind
Den 11 augusti orsakade kraftiga lokala fallvindar i samband med en kraftig regnskur att denna gamla ek, ca 20 m hög, liksom 8 andra träd slets upp från en uppfart i Norrtälje. Foto Johanna Andersson Förstora Bild

Kortvarig stabilisering

Den 15 till 16 stabiliserades vädret tillfälligt i mellersta Sverige under inflytande av ett högtryck med lite mer sol. Dock påverkades de sydligaste och nordligaste delarna åter av nederbörd.  

En klar natt mellan den 15 och 16 i södra Norrland och mellersta Sverige ledde till låga temperaturer nedåt nollan, som lägst -1,5° i Sveg i Härjedalen.

Mer nederbörd

Den 17 och 18 drog ytterligare fronter och nederbörd upp över landet. Den 19 och 20 låg dessa främst kvar över norra Norrland där det föll stora nederbördsmängder, som mest vid mätplatsen vid Esrange i nordligaste Norrland som registrerade 49,7 mm. Söderut uppklarnande väder och mestadels uppehåll. 
Under den 21 förekom skurar, men också en hel del sol fram tills det under eftermiddagen den 22 till den 23 passerade ett nytt regnband över landet.

Molnrulle i Kalmar den 20 augusti 2019
I samband med det ostadiga vädret fotades den här molnrullen som låg under ett cumulus- eller cumulonimbusmoln i Kalmar den 20 augusti. Foto Isak Ahlbäck

Högtrycksväder och värme

Från den 24 tog mer stabilt högtrycksbetonat väder vid, och med det också stigande temperaturer. Så när som på allra längst i norr rådde högsommarvärme uppåt och över 25°. Den 25 rörde sig dock ett regnband över Norrland, i söder var det soligt och varmt, över 25°. Samtidigt rådde kalla nätter i norr den 22-24, med nedåt och under nollan på sina håll.  
Temperaturerna under dagen steg ytterligare och nådde, då det var som varmast under den 27, uppåt 30°. Några stationer mätte temperaturer på över 30°: 31,6° i Lund, som därmed blev månadens högsta temperatur, samt 31,0° i Malmö, 30,6° i Helsingborg och 30,1° i Sturup (Malmö flygplats) och Varberg. Detta är för årstiden mycket höga temperaturer. Det senaste kända datumet som 30° officiellt observerats i landet är den 28 augusti, vilket inträffade 1997,1964 och 1955. I samband med värmen noterade också enstaka stationer i södra Götaland tropiska nätter den 28-29 augusti, det vill säga en nattemperatur på över 20,0°.  Den mildaste natten inträffade vid Karlskrona-Söderstjerna i Blekinge där temperaturen inte sjönk lägre än 21,4° den 28.

Åska och skurar

Blixturladdningar 20190828
Blixturladdningar den 28 augusti. Under den 28-29 var det ett omfattande område av södra Sverige som berördes av åska. Totalt registrerades 28996 blixturladdningar. Illustration SMHI

Under den 28 rörde sig också ett omfattande band av åska och lokalt kraftiga skurar över södra och mellersta Sverige. I Kolmården-Strömsfors i Östergötland uppmättes 65,6 mm, vilket var månadens största nederbördsmängd.

Åskskurarna följdes av ett frontband med något svalare luft och nederbörd som drog upp över landet under den 29 och natten/morgonen till den 30. Men det var fortsatt varmt i hela landet med temperaturer på dryga 28°, i norra Norrland som mest dryga 26°. 

Månadens avslutande dag var solig i söder men med mer moln i norr, och mestadels uppehåll. Temperaturerna låg som mest på uppåt 28° i söder och dryga 20° i norr.

Högsta temperatur, augusti 2019
Norrland +28.5° den 27 Hudiksvall (Hälsingland) och den 28 Gävle (Gästrikland)
Svealand +29.2° den 28 Örebro flygplats (Närke)
Götaland +31.6° den 27 Lund (Skåne)
Lägsta temperatur, augusti 2019
Norrland -3.4° den 5 och 9 Naimakka (Lappland)
Svealand +2.6° den 22 Särna (Dalarna)
Götaland +3.1° den 22 Hagshult (Småland)
Högsta nederbörd, augusti 2019
Norrland 151.6 mm Klövsjöhöjden A (Jämtland)
Svealand 171.6 mm Gördalen (Dalarna)
Götaland 178.4 mm Torup A (Halland)
Lägsta nederbörd, augusti 2019
Norrland 17.7 mm Borgvattnet (Jämtland)
Svealand 41.2 mm Landsort A (Södermanland)
Götaland 5.4 mm Ljugarn (Gotland)
Högsta lufttryck, augusti 2019
Norrland 1025.9 hPa den 24 Tännäs (Härjedalen)
Svealand 1028.0 hPa den 25 Svenska Högarna (Uppland)
Götaland 1028.8 hPa den 22 Karlskrona/Söderstjerna (Blekinge)
Lägsta lufttryck, augusti 2019
Norrland 993.7 hPa den 19 Karesuando (Lappland)
Svealand 999.6 hPa den 7 Älvdalen (Dalarna) och den 11 Hamra (Dalarna) och Blomskog (Värmland)
Götaland 998.7 hPa den 11 Nordkoster (Bohuslän)
Största snödjup, augusti 2019
Norrland - cm
Svealand - cm
Götaland - cm

Dygnsnederbörd över 40 mm augusti 2019 (92 kB, pdf)

Medelvind över 21 m/s i augusti 2019 (77 kB, pdf)