Augusti 2019 - Mycket omfattande skogsbränder i Amazonas

Augusti var varmare än normalt på de flesta håll och globalt var det den näst varmaste augustimånaden hittills. Förutom i den europeiska delen av Ryssland så var det varmt väder som dominerade även i Europa, men det var inte fråga om någon rekordhetta som den i juni och juli. I slutet av månaden bildades den tropiska orkanen Dorian och drog in över Bahamas. I Brasilien bröt det ut mycket omfattande skogsbränder i Amazonas.

Global temperaturanomali

Global temperaturanomali i augusti 2019
Global temperaturanomali (vänster bild) i augusti 2019 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1981-2010. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service Förstora Bild

Enligt Copernicus Climate Change Service var augusti 2019 globalt sett den näst varmaste efter augusti 2016. Men det fanns också rätt stora områden med lite kyligare väder än normalt, till exempel europeiska delen av Ryssland och stora delar av Kanada.

Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till augusti 2019
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till augusti 2019 jämfört med medelvärdet för 1981-2010. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive augustimånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service Förstora Bild

Europa - Övervägande varmt men ingen rekordhetta

I stora delar av västra och centrala Europa inklusive Skandinavien var det varmare än normalt. Jämfört med referensperioden 1961-1990 hade man på många håll temperaturöverskott på omkring tre grader.

Till skillnad från de två föregående sommarmånaderna var det dock inte fråga om någon ny rekordhetta. Den högsta temperaturen blev 43,8° den 9 augusti i Molina de Segura i Spanien. Samma dag hade den spanska stationen Xàtiva 43,4°.

Det var varma perioder även under slutet av månaden. Gevgelija i Nordmakedonien hade 40,8° den 26 augusti. Två dagar senare den 28 augusti noterade Åndalsnes-Kamshaugen i Norge 30,6°, vilket enligt den norska vädertjänsten är det senast kända datumet med över 30° i Norge.

Medellufttryck i Europa i augusti 2019
Medellufttryck i Europa i augusti 2019. Illustration SMHI Förstora Bild

Kartan över medellufttrycket visar en högtrycksrygg långt in över Centraleuropa. Öster om denna drogs svalare luftmassor ner, vilket bidrog till att stora delar av den europeiska delen av Ryssland fick 1-2 grader kallare än normalt.

Även Finland låg periodvis i den här zonen, och i norra Finland var de första tio dygnen av augusti de kyligaste som noterats. En aning kyligare än normalt var det även på Island och för landet som helhet var detta den kyligaste augusti sedan 1993.

Den 13 augusti sjönk temperaturen till -4,3° i Izhma i nordligaste Ryssland. Om man även räknar in alpina stationer återfinns samma dygn en temperatur på -15,8° i Colle Major (4750 möh) i Mont Blanc-massivet i Alperna.

Kraftig tromb i Luxemburg

Som brukligt för en sommarmånad förekom lokala skyfall och sommaroväder. I Lombardiet i norra Italien orsakade översvämningar och lerskred stora skador. Där fick stationen Premana 176 mm, det mesta av nederbörden under dygnet den 6 augusti.

Den 9 augusti drabbades Luxemburg och angränsande delar av Frankrike av en ovanligt kraftig tromb. Den drog fram över en sträcka av cirka 14 kilometer, skadade nära 20 människor och förstörde omkring 25 bostadshus.

Nordamerika - Dorian drog in över Bahamas

I Nordamerika var det en blandning av varma och kalla områden. I ett stort område från nordöstra Alaska, över västra Kanada ner till centrala USA var det på många håll 1-2 graders temperaturunderskott. Där föll även stora regnmängder, och de amerikanska delstaterna Kansas och Nebraska upplevde sin hittills regnigaste augusti.

I övrigt var det däremot en övervägande varm augustimånad. I delar av Mexiko och västra USA hade man 3-5 grader varmare än normalvärdet för referensperioden 1961-1990. För de amerikanska delstaterna Arizona, New Mexico och Texas var det den näst varmaste augustimånaden.

Vid tre tillfällen, den 2, 5 och 15 augusti uppmättes 50,0° (122°F) i Death Valley i Kalifornien.

Den i vissa lägen extremt kalla stationen Peter Sinks i den amerikanska delstaten Utah rapporterade -9,3° (15,3°F) den 27 augusti. På 4300 meters höjd i Alaska hade stationen Denali Foot Camp -18.9° (-2°F) den 20 augusti.

Tropiska cykloner på Atlanten

För tropiska cykloner kan rekord sättas utifrån en massa olika aspekter. Den 21 augusti namngavs Chantal som en tropisk storm på 40,2° nordlig bredd. Inte sedan 1988 har en tropisk storm bildats så långt norrut på Atlanten.

I slutet av augusti bildades den mycket kraftiga tropiska orkanen Dorian och drog in över Bahamas. En sammanfattning av detta kommer i septemberkrönikan.

Månadens största kända dygnsmängd på 290 mm i Jacatepec i Mexiko den 20 augusti var dock inte knuten till någon tropisk cyklon.

Asien – Ett antal tropiska cykloner

I större delen av Asien var augusti varmare än normalt. I västra delarna av Sibirien och Mongoliet var det på sina håll 2-4 graders temperaturöverskott. I Sibirien var det även utbredda och omfattande skogsbränder.

Den 12 augusti nådde temperaturen 52,2° i Khanaqin i Irak. Så pass sent som den 25 augusti hade samma station 51,0° och följande dag rapporterade Mitribah i Kuwait 51,2°.

Det fanns även områden med lite kyligare väder, till exempel i nordöstra Kina.

Den 18 augusti sjönk temperaturen till -11,1° i Tian'-Shan i Kirgizistan (3635 möh). Det är ovanligt att temperaturen sjunker så lågt redan i augusti månad. Stationen Balcony placerad nära toppen av Mount Everest rapporterade -21,1° den 22 och 27 augusti.

Tropiska cykloner och monsunregn

Ett antal tropiska cykloner drog in över östra Asien. Alldeles i början av månaden passerade Wipha över södra Kina och omkring den 6 augusti gick Francisco in över södra Japan. Då rapporterade stationen Naka-cho Naka-gun 431 mm på 24 timmar.

Den 10 augusti passerade den tropiska cyklonen Lekima över Shanghai i Kina och kring den 24 passerade Bailu rakt över Taiwan. Då fick stationen Liushidanshan hela 590 mm på 24 timmar.

Det förekom även stora regnmängder utan att tropiska cykloner var direkt inblandade. I östra Indien fick Karlamunda 608 mm den 12 augusti och Bolangir 555 mm följande dygn.

Arktis – Isutbredningen stabiliserade sig

I Arktis var det en övervägande mild eller mycket mild augustimånad. I den östra delen av kanadensiska Arktis var det på många håll 3-5 grader över normalvärdet för perioden 1961-1990. Liknande temperaturöverskott återfanns i den ryska delen av Arktis.

Utbredningen av havsisen låg i början av augusti något under den som rådde vid motsvarande tid 2012. Det året slutade det i en rekordlåg isutbredning i mitten av september. I år skedde en stabilisering av isutbredningen från mitten av augusti, men den kvarvarande isen var mycket tunn på många ställen.

Isutbredning i Arktis i augusti 2019
Utbredning av isen på norra halvklotet under juni till augusti 2019. Källa: National Snow and Ice Data Center (NSIDC). Förstora Bild

Den kraftiga avsmältning av den grönländska ismassan som inleddes i slutet av juli fortsatte några dagar in i augusti. En temperatur på +4,7° rapporterades från stationen Summit högst upp på den grönländska ismassan. Det skulle ha inneburit nytt rekord, men värdet underkändes eftersom temperaturgivaren hamnat för nära istäcket.

Den högsta temperaturen uppmättes på månadens första dag med 23,4° i Narsarsuaq på Grönland. Den 2 augusti hade Jan Mayen 17,0°. Detta är enligt den norska vädertjänsten nytt augustirekord. Jan Mayens tidigare värmerekord för augusti var 15,7° från den 12 augusti 1939.

Inne på den grönländska inlandsisen rapporterade den danska stationen Summit (3200 möh) -39,1° den 23 augusti. Den närliggande amerikanska stationen Geosummit hade -41,1° samma dygn. Bland stationer på låga höjdnivåer rapporterades -7,4° den 23 augusti från Karl XII-øya i Svalbard.

Antarktis – Kallt på det inre

I Antarktis rådde variabla temperaturförhållanden. En zon med lägre temperatur än normalt sträckte sig från det inre av kontinenten ut mot Weddelhavet. Men både öster och väster därom fanns områden med temperaturöverskott.

Isutbredningen runt Antarktis ökade stadigt under månaden i takt med att södra halvklotets vintersäsong närmade sig sin kulmen. Utbredningen var fortsatt mindre än långtidsmedelvärdet, men var i slutet av månaden lika med eller något större än den vid samma tid förra året.

Den 20 augusti nådde temperaturen +6,5° vid Base Esperanza på den Antarktiska halvön, medan Dome Fuji (3810 möh) på det inre av Antarktis rapporterade -78,0° den 14 augusti.

Sydamerika – Mycket omfattande bränder i Amazonas

För Sydamerikas del var det nog de mycket omfattande skogsbränderna i regnskogsområdet Amazonas i norra Brasilien som tilldrog sig det största mediala intresset internationellt.

Över Brasilien som helhet och även i flera angränsande länder var augusti varmare än normalt med typiskt 1-3 grader över referensnivån för 1961-1990.

Men det fanns också områden med smärre temperaturunderskott, till exempel i Peru och Argentina.

Den högsta temperaturen var 42,2° i Jerusale´n i Colombia den 21 augusti och kallast var det den 4 augusti med -21,1° i Chuapalca i Peru. Dagen innan hade Uyuni i Bolivia rapporterat -21,0°.

Den högsta rapporterade nederbördsmängden var 326 mm, som enligt den colombianska vädertjänsten lokalt föll över stationen Timbiqui i västligaste delen av landet.

Afrika - Övervägande varmt i augusti

I Afrika var det en övervägande varm augustimånad. I exempelvis Marocko, Algeriet och Tunisien var medeltemperaturen på många håll 2-4 grader över värdet för referensperioden 1961-1990.

I ett band över Sahelområdet var det däremot lite svalare och regnigare än normalt under årets augusti. Inte minst Sudan drabbades av kraftiga regn med översvämningar.

Den 7 augusti steg temperaturen till 49,0° i Adrar i Algeriet medan det som lägst var -9,5° i Sutherland i Sydafrika den 29 augusti.

De största nederbördsmängderna är svårbedömda på grund av det glesa observationsnätet, men i alla fall rapporterade Ziguinchor i Senegal 151 mm den 17 augusti.

Australien/Oceanien – Torr augusti i Australien

För Australiens del var den avslutande vintermånaden augusti varmare än normalt. Men det var inte några större temperaturöverskott och för ett par delstater var månaden en aning kyligare än normalt.

Nederbördsmässigt var det en torr eller mycket torr augustimånad över större delen av Australien. För landet som helhet kommer årets augusti på sjätte plats bland de torraste. Bara mindre områden fick mer regn än normalt, till exempel på Kap Yorkhalvön i nordost.

Nya Zeeland hade ganska variabelt väder under augusti. Temperaturen hamnade i genomsnitt omkring det normala och nederbördsmässigt var det regionala variationer med både blöta och torra områden.

Den 4 augusti föll snö ner till havsytans nivå i de södra och västra delarna av Sydön.

Den högsta temperaturen under månaden var 37,9° i Kalumburu i Australien den 19 augusti. Kallast var det i Perisher Valley i Australien med -12,0° den 30 augusti.

Några riktigt stora dygnsmängder av nederbörd rapporterades inte, men exempelvis fick Koror i Palau 158 mm den 29 augusti i samband med regn och åska.

Extremvärden:

- De extremvärden som angetts för olika världsdelar är preliminära och har i allmänhet inte hunnit slutgranskas av de nationella vädertjänsterna.

Källor:

- Analyser och observationer från nationella meteorologiska instituts och forskningsinstitutioners webbsidor och twitterkanaler samt från det ordinarie globala observationsutbytet.