April 2022 - Ovanligt låga vattenstånd i söder

I början av april passerade ett djupt lågtryck vilket gav för årstiden rekordlågt vattenstånd på de södra farvattnen och ovanligt höga signifikanta våghöjder på Östersjön. Lågtryckspassager i början av månaden började bryta upp isen i Bottenviken. Under andra halvan av månaden började solen och utströmmande älvvatten att tära på isen mer och mer. Ytvattentemperaturen steg under månaden och på Valborg noterades tvåsiffriga temperaturer på Skagerrak och Kattegatt.

Ytvattentemperatur

April månad bjöd på både kyla och värme, men hade i genomsnitt normal temperatur. Mot slutet av månaden dominerade solen, och isvintern syntes då tydligt vara på tillbakagång samtidigt som ytvattnet började bli allt varmare.

Det kyliga högtrycket som avslutade mars månad drevs snart österut av en rad lågtryck. Redan den 2 passerade ett mindre lågtryck över nordligaste Skandinavien. Nyisen i nordvästra Bottenvikens råkar började då sakta brytas upp. Det djupa lågtrycket som passerade södra Sverige den 4 svängde de kommande dagarna upp över Finland, den tillhörande nordanvinden öppnade åter de breda råkarna i norra och västra Bottenviken samtidigt som lågtrycket drog norrut och fylldes ut.

Den 8–9 täckte ett utbrett lågtryck med centrum över Bottenhavet i stort sett hela norra Europa. Hård ostlig vind drev isen till havs i Bottenviken mot den svenska sidan, en bred råk öppnade sig istället utmed den finska kusten. Även det lågtrycket försvann åt nordost och lämnade plats för ett högtryck som från den 11 började etablera sig över Östersjöområdet. Svaga nordvindar över Bottenviken slöt åter råken mot finska sidan.

Från mitten av månaden började solens och värmens inflytande märkas även på Bottenvikens kraftiga is, som till havs utgjorts av ett sammanhängande istäcke med upp till 80 cm tjock drivis. Den centralt belägna isen började spricka upp i gigantiska flak med smala råkar däremellan, i isfältets kant mot de stora öppna områdena längs kusterna började smärre flak skingras mer och mer.

Andra halvan av april var högtrycksdominerad, och isfältet i centrala Bottenviken krympte rejält under de sista tio dagarna. Det öppna området i norr och väster växte, men mot finska kusten från Uleåborg till Karleby låg isen ännu mycket tät. Den fasta isen längs Bottenvikens kust började också bli tärd av solen och av älvvattnet som strömmade ut under isen, iskristallernas fogar löstes upp och att färdas på isen var inte längre att rekommendera.

Vid månadens slut fanns endast rester av rutten is kvar i enstaka vikar i norra Bottenhavet, längre söderut var isvintern helt förbi. Där började istället solen värma vattnet, under månadens trettio dagar ökade ytvattentemperaturen i Bottenhavet med 1–3 grader och i Östersjön med 2–4 grader. Mest ökade ytvattentemperaturen i Skagerrak och Kattegatt, där den steg med cirka 5 grader och nådde tvåsiffrigt med 10 grader till havs lagom till Valborg.

Månadsmedelvärdena för ytvattentemperaturen låg mycket nära den normala för april. Inga nya rekordnoteringar, men Finngrundet tangerade minrekordet från 2009 på 1,0 grad och Landsort var med 8,2 grader bara en tiondel från maxrekordet från 2019.

Tabell över ytvattentemperatur i april 2022
Ytvattentemperatur i april 2022. Förstora Bild
Karta som visar Is och ytvattentemperatur i havet 15 april 2022
Is och ytvattentemperatur i havet 15 april 2022. Förstora Bild
Karta som visar Is och ytvattentemperatur i havet 30 april 2022
Is och ytvattentemperatur i havet 30 april 2022. Förstora Bild

Vattenstånd

April inleddes med vattenstånd under det normala på samtliga platser. April brukar ofta ha någon period med högtrycksbetonat väder vilket gör att månadsmedlen brukar hamna något under det normala och så var fallet även i år.

Den 4-5 april passerade ett djupt lågtryck över södra Sverige. I samband med detta var det en kraftig sydvästlig vind över Östersjön. På Hanö noterades det en byvind på 29 m/s. Vattnet pressades åt nordost och i de södra farvattnen noterades låga vattenstånd.

Simrishamn, Skanör och Klagshamn registrerade nya månadslägsta eller tangering av tidigare lägsta aprilvärden.

I Kungsholmsfort observerades -66 cm. Historiskt så har det varit -66 cm år 1904 och 1934. För att hitta ett lägre aprilvärde än detta får man gå tillbaka till 1888 då det var -68 cm.

När lågtrycket passerat blev det nordliga vindar över Bottenviken och Bottenhavet som pressade vattnet söderut. I Kalix sjönk det till -52 cm och i Ratan till -48 cm.

Den 8 rörde sig ett lågtryck återigen in över södra Sverige. På Kattegatt var den en nordlig vind som pressade vattnet söderut. I Viken observerades då månadens högsta vattenstånd med +56 cm.

Mot mitten av månaden blev vädret mer högtrycksbetonat och vattenstånden började att sjunka. I de östra farvattnen sjönk de från omkring +20 cm till -20 cm under cirka två veckor.

Under månadens sista vecka hände det inte så mycket med vattenstånden utan de låg kvar på omkring -20 cm fram till månadens slut.

Vattenstånd
Vattenstånd relaterat till årets medelvattenstånd. Historiska observationer har lägre mätfrekvens och sämre noggrannhet än dagens observationer Förstora Bild

*Vattenståndet i denna text anges relativt årets medelvattenstånd, ett teoretiskt beräknat medelvärde för den aktuella platsen. Vattenståndet i SMHIs observationer, prognoser och varningar anges i övrigt relativt Rikets Höjdsystem (RH 2000).

Vattenstånd vid 7 mätstationer i april 2022 (398 kB, pdf)

Höga vågor

I början av april var det blåsigt och höga vågor noterades. De högsta signifikanta våghöjderna observerades på de östra farvattnen. Tittar man på månadsmedlen så hamnade de omkring det som är normalt för en aprilmånad.

Den 4-5 april passerade ett djupt lågtryck över södra Sverige. På Östersjön var det en sydlig vind på 17 m/s. Månadens högsta signifikanta våghöjd observerades då vid Knolls grund med 4,3 meter. Detta var den högsta aprilobservationen på platsen sedan mätningarna startade 2011. På Bottenhavet steg den signifikanta våghöjden till 3,5 meter vid Finngrundet.

På västkusten var det en sydvästlig vind på 15 m/s. Bojarna vid Brofjorden och Väderöarna noterade då båda en signifikant våghöjd på 2,8 meter.

Den 8-9 passerade ett lågtryck över södra Sverige med vridande vindar som följd. På Bottenhavet var det en ostlig vind på 17 m/s och den signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg till 3,3 meter. På Östersjön var det en sydvästlig vind på 14 m/s och den signifikanta våghöjden vid Huvudskär steg till 3,2 meter och vid Knolls grund till 2,4 meter. På västkusten var det en sydvästlig vind på 14 m/s och signifikanta våghöjden vid Brofjorden steg till 2,5 meter och vid Väderöarna till 2,3 meter.

Sedan höll sig den signifikanta våghöjden under 2 meter på västkusten resten av månaden. På de östra farvattnen steg den till 2,2 meter vid Knolls grund den 15 april i samband med en nordlig vind på 12 m/s.

Efter detta höll sig den signifikanta våghöjden på eller under 2 meter resten av månaden även på de östra farvattnen.

Våghöjd
Signifikant våghöjd i meter Förstora Bild

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Väderöarna april 2022
Signifikant våghöjd vid Väderöarna april 2022. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Knolls grund april 2022
Signifikant våghöjd vid Knolls grund april 2022. Förstora Bild