April 2022 - Ytterligheternas månad

April 2022 bjöd som aprilmånader plägar på blandad väderlek; vinterkyla och sommarvärme, torra perioder och ymnigt snöfall. De ganska normala genomsnitten både vad gäller temperatur och nederbörd beskriver alltså inte hela bilden av väderläget april 2022.

Temperatur 

I april 2022 hade Sverige temperaturer omkring det normala i genomsnitt. Temperaturmässigt var dock månaden på intet sätt slätstruken. Närmast rekordkallt väder inledde, där bland annat Visby noterade den kallaste apriltemperaturen sedan 1966 med −10,1°, medan andra halvan av april till en början på vissa håll var upp till 10 grader över det normala. Månadens lägsta  temperatur var inrapporterad från Mierkenis i södra Lapplandsfjällen den 5 april med −27,9°, månadens högsta från Göteborg den 19 april med 20,6°.

I början av april sträckte sig en högtrycksrygg från Brittiska öarna i väster upp mot Karelen i öster, samtidigt som kalla nordvästvindar blåste över Skandinavien i samband med ett lågtryck i närheten av Spetsbergen. Detta gav tillsammans kallt väder. Högtrycket drog snart vidare österut och gav utrymme för lågtrycken att dominera halvannan vecka, med temperaturer runt det normala.

Runt den 14 april etablerade sig ett nytt kraftigt högtryck med mestadels klart väder och den genomsnittliga dygntemperaturen steg de närmsta dagarna. Framåt den 17 april var temperaturerna över det normala i nästan hela landet. Högtryck fortsatte sedan dominera vädret fram till den 25:e då ett lågtryck på Ishavet gav nordlig strömning över landet. 

Sverigekarta som visar medeltemperaturens avvikelse från det normala under april 2022
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under april 2022 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild
Sverigekarta som visar månadsmedeltemperaturen under april 2022
Månadsmedeltemperaturen under april 2022. Förstora Bild

Jämförelse med tidigare aprilmånader i Sverige och globalt

Medeltemperaturer i april i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen i april (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen i april (data från CRU). Förstora Bild

Nederbörd

Nederbördsmängderna har i vår norra och södra landsända varit normala eller lite över de normala. Södra Norrland, västra Svealand och nordvästra Götaland har däremot  haft en aprilmånad som varit torrare än normalt. Värt att notera är att Kiruna under månaden sammanlagt observerade 82,1 mm. Det är mest i en aprilmånad där sedan 1935 och tillika den näst största mängden sedan mätningarna startade 1899. Den största sammanlagda nederbörden under månaden i Sverige uppmättes i Torup i inre Halland med 88,9 mm.

Under de högtrycksdominerade perioderna under de första dagarna samt från mitten på månaden registrerades väldigt litet nederbörd överhuvudtaget i Sverige. Däremellan var det viss lågtryckstrafik över landet, med tidvis rikliga nederbördsmängder. De största dygnsmängderna uppmättes i samband med ett intensivt oväder den 7–8 april. Den 7 fick Örebro i Närke 41,3 mm. Dagen därpå, den 8, noterades månadens största dygnsmängd på 41,7 mm i Klöverträsk i Norrbotten.

Sverigekarta som visar nederbördens avvikelse från det normala under april 2022
Nederbördens avvikelse från det normala under april 2022 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild
Sverigekarta som visar nederbördssumma under april 2022
Nederbördssumma under april 2022. Förstora Bild 

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i april 2022 (686 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i april 2022 (23 kB, pdf)

Vind

Byvindarnas hastighet har i april varit normala eller något under det normala. Blekinge, sydöstra Skåne och Öland samt nordligaste Lappland har haft byvindhastigheter i genomsnitt något över det normala, Västerbotten, Norrbotten, södra Lappland, Jämtlandsfjällen samt delar av Svealand något under det normala. Den högsta registrerade byvindhastigheten utanför fjällen uppmättes i Söderarm den 5 med 29,7 m/s, vilket är stormbyar, eller svåra stormbyar enligt äldre nomenklatur. Den högsta registrerade medelvindhastigheten uppmättes i Bjuröklubb den 8 med 23,6 m/s, vilket är hård vind. Till sjöss benämns denna vindstyrka som kuling, eller enligt äldre nomenklatur som halv storm .

Sverigekarta som visar byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under april 2022
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under april 2022. Förstora Bild

Snö

I början av månaden täckte snön vårt land ungefär ner till Uppland och mellersta Värmland. Störst var snötäcket i norra Lapplandsfjällen. Från den 4 april fram till 10 april föll snö även över Götaland och södra och östra Svealand som här och var bildade ett djupt, men ganska tillfälligt, snötäcke. Den 10 april uppmättes i Kiruna ett snödjup på 137 cm, vilket var det största där oavsett månad sedan 1935. Den efterföljande varma perioden fick snötäcket att dra sig tillbaka betänkligt. I slutet på månaden hade bara norra Norrland och Jämtlands-, Härjedals- och Dalafjällen fortfarande snö. Månadens största snödjup uppmättes den 6 april i Katterjåkk i Lapplandsfjällen med 201 cm. Den största tillväxten av snödjup en dag uppmättes i Ställdalen i Västmanland den 7 april med 31 cm.

Sverigekarta som visar snödjupet den 15 april 2022
Snödjup den 15 april 2022. Förstora Bild
Sverigekarta som visar snödjupet den 30 april 2022
Snödjup den 30 april 2022. Förstora Bild

 

Solskenstid

Mest klar himmel kunde i april upplevas längs västkustområdet och i Blekinge. Molnigast var det i nordligaste Lappland, samt i Jämtland och Härjedalen. Flest soltimmar registrerades i Göteborg med 286 soltimmar, vilket också var mest över det normala för månaden bland våra stationer samt närmast sin egen rekordnotering för maximal solskenstid. Som mest under en aprilmånad i Göteborg registrerades det 2009 296 soltimmar. Färst soltimmar registrerades i Katterjåkk med 110 soltimmar, vilket också var mest under det normala. Rekordet för minimal solskenstid i Katterjåkk i april hämtas från 1974, då endast 67 solskenstimmar registrerades. I genomsnitt hade våra stationer i april 2022 något över det normala antalet soltimmar för månaden.

Sverigekarta som visar antal soltimmar under april 2022
Antal soltimmar i april 2022. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under april 2022
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under april 2022. Förstora Bild

Åska

Det åskade tre dagar i Sverige under april månad. Den 5 registrerades 10 blixturladdningar i Skåne och Halland. Lika många registrerades den 6 i södra Norrbotten. Den 8 registrerades sedan 45 blixturladdningar, då både i Skåne och södra Norrbotten samt Västerbotten. 

Sverigekarta som visar antal åskdagar under april 2022
Antal åskdagar under april 2022. Förstora Bild
Sverigekarta som visar totalt antal blixtar under april 2022
Totalt antal blixtar under april 2022. Förstora Bild

Vädret dag för dag

Inledningsvis kallt

April inleddes med ett kallt högtryck över Sverige. Väderintresserade gotlänningar kanske trodde sig vara utsatta för ett aprilskämt då Visby den 1 april rapporterade −10,1° som nattens lägsta temperatur. Det var också kallt i Lappland under natten där ett antal stationer rapporterade minimumtemperaturer under −25 grader. Den lägsta temperaturen i landet inrapporterades från Gielas i södra Lapplandsfjällen med −27,7°. Under dagen kunde sedan vårens ankomst bekräftas med meteorologernas favoritvårtecken; de små fluffiga stackmolnen (eller cumulusmoln) som så ofta pryder himlen under eftermiddagarna denna årstid. På många håll varvades solsken med lätta snöbyar, alltså typiskt aprilväder. Till kvällen drog ett lågtrycksområde med centrum strax norr om Sverige in en front med en del snöbyar över fjällkedjan. Dygnsmedeltemperaturen var under det normala för hela landet, i Lapplandsfjällen mer än 10 grader under det normala.

Även natten mot den 2 april var osedvanligt kall på många håll: Linköping/Malmslätt inrapporterade den lägsta apriltemperaturen sedan 1955 med –10,2°, Karlstad den lägsta sedan 1985 med −9,2° och Falun den lägsta sedan 1990 med −10,7°. Fronten i norr fortsatte österut med snöbyar över stora delar av vår norra landshalva. Landets södra halva hade klart till halvklart med stackmoln och här och var en del lätta snöbyar.

Natten till den 3 april var det Lunds tur att uppleva en ovanligt kall natt då kvicksilvret kröp ner till −5,8° som lägst på vår station där. Det är den lägsta observerade temperaturen i april sedan 1966. På Norska havet närmade sig ett nytt lågtryck som gav snöbyar främst i fjällen.

Snö och blåst

Den 4 april närmade sig ett djupt lågtryck från Skagerrak vilket gav snö och regn i södra Sverige. Snö eller snöblandat inrapporterades tidvis ända ner till Hörby i Skåne. Mest nederbörd uppmättes i Ullared i Halland med 33,9 mm i smält form. Lågtrycket gav också blåsigt väder, särskilt längs vår södra och västra kust där en handfull stationer noterade stormbyar. Högst byvindhastighet inrapporterades från Hanö utanför Blekinges kust där det blåste svåra stormbyar som mest med 29,3 m/s. I norr rådde betydligt lugnare väder med mestadels halvklart med stackmoln. Snöbyar förekom på många håll, kraftigast var dessa över Norrbotten och Västerbotten.

Den 5 april drog lågtrycket vidare österut och sedermera norrut vilket styrde in snöfall över främst norra Norrland. Många stationer inrapporterade snö i riklig mängd, allra mest Kiruna med 16,8 mm (smält form). Tisdagen var också ett särskilt kallt dygn, särskilt i Lapplandsfjällen med temperaturer på vissa platser på mer än 10 grader under det normala. Lägst temperatur observerades i Mierkenis med –27,9°. I övrigt fortsatte det labila vädret med snöbyar och längst i söder regnskurar. Det var också på många håll blåsigt med vindbyar upp till 29,7 m/s vid Söderarm. Under förmiddagen registrerades till och med ett par blixturladdningar i Skåne.

Under den 6 april sträckte ett lågtryck med centrum norr om Irland in en ny front över vår sydvästra riksgräns med vid kusten inledningsvis regn. Regnet gick mer och mer över i snö allteftersom fronten avancerade norrut och ett litet dellågtryck fördjupades efterhand. I främst södra och västra Småland, samt Halland registrerades rikliga nederbördsmängder, mestadels då i form av snö. Bakom fronten drog betydlig mildare luft in över Götaland. Mellan lågtryck i söder och lågtryck i norr bildades ett litet lokalt högtryck med mestadels klart väder i norra Svealand och sydligaste Norrland.

Lågtryck närmade sig södra Sverige den 7 april vilket kom nederbörden att tillta i intensitet och stundvis bli kraftig. Främst i Svealand, föll nederbörden i from av snö och det blev under dygnet rikliga mängder. Mest noterades i Örebro med 41,3 mm i smält form fram till fredag morgon, vilket var nytt aprilrekord. 25 cm nysnö inrapporterades från Örebro. Även i Mariestad sattes ett nytt rekord för nederbörd i april med 29,2 mm. Många platser i Svealand rapporterade över 20 cm nysnö, däribland Ställdalen där tillskottet i snötäcket mätte 31 cm. I norr på många håll lätt till måttligt snöfall och fortsatt temperaturer något kallare än normalt.

Den 8 april fortsatte lågtrycket med tillhörande frontsystem norrut vilket gav blåsigt väder och snö i södra Norrland och norra Svealand. Det uppmättes svår storm i vindbyarna på Kuggören vid Hälsingekusten och Bjuröklubb i vid Västerbottenskusten, båda med 29 m/s. Till eftermiddagen drog även snöfallet in över norra Norrland. I Klöverträsk i södra Norrbotten uppmättes 41,7 mm i smält form. Även vid ett halvdussin stationer i Norrbotten och Västerbotten uppmättes över 30 mm, bland annat Piteå som satte nytt aprilrekord med 34,8 mm. Över södra Götaland låg en instabil luftmassa med lätta skurar och ett antal blixturladdningar registrerades.

Under den 9 april stannade lågtrycket av på sin bana norrut och började sakta fyllas ut. I stället fördjupades ett dellågtryck i norra Norrland, med lätt till måttligt snöfall. Söder om de båda lågtrycken snöbyar och skurar, utan nämnvärda ackumulerade mängder.

Stilla veckan

Fram till palmsöndagen den 10 april hade det nu snöat rikligt på många håll i norra Norrland. I Parakka i nordöstra Lappland uppmättes ett imponerande snötäcke på 150 cm. Stilla veckan inleddes annars i södra landshalvan med något stabilare väder, åtminstone över västra Götaland fick solen chans att skina litet.

Den 11 april rådde klart till halvklart väder i söder med en del stackmoln och mestadels uppehåll. I norr gjorde sig de döende lågtrycken fortfarande tillkänna med lätta byar av regn och snö. Vårvindarna var friska på många håll, åtminstone i byarna.

Den 12 april passerade en högtrycksrygg landet med mestadels uppehåll. På många håll sken solen från en klar himmel.

Dymmelonsdagen den 13 april ska ju enligt äldre kristen tradition påskfriden inledas med dämpade kyrkklockor. Vädret bidrog detta år på många håll med dämpat väder där molnen dominerade. Visserligen stördes kanske friden av ett burdust frontsystem som klampade in över nordvästra Götaland och västra Svealand med friska vindbyar och mestadels lätt regn.

På skärtorsdagen den 14 april, då påskkärringarna sägs flyga till  den mytiska platsen Blåkulla, var vädret ostadigt i de södra och östra landsdelarna med lätta skurar och duggregn. I de nordvästra delarna av landet gav ett högtryck med centrum på Norska havet klart väder.

Under långfredagen den 15 april förstärktes en högtrycksrygg över landet vilket resulterade i en seren dag i stora delar av landet.

Påsk med sommarens intåg

Högtrycket låg kvar över södra Sverige under påskafton den 16 april. I norr däremot svepte ett svagt frontsystem förbi och molnen tog mer plats.

Högtrycket återuppstod i norr likt Jesus sägs ha gjort, på påskdagen den 17 april och solen fick utrymme att skina över nästan hela landet. Bara allra längst i norr förekom några eftersläntrande skurar. Efter en kall inledning av månaden och sedan en efterföljande period av temperaturer runt det normala strömmade nu varm luft upp från söder och temperaturerna svängde till en bit över det normala. Våren flyttade i och med detta också fram sina positioner betydligt och hade nu bara de nordliga fjälltrakterna kvar att erövra. Ända uppe i Norrbotten inrapporterades denna dagen temperaturer över 15°. Än mer uppseendeväckande var kanske att sommaren gjorde entré denna dag i april. Det var Uppsala som gick över till meteorologisk sommar, vilket är ovanligt tidigt. Eller om det var våren som var slut, som bonden i visan svarade så tvär.

Annandagen den 18 april ökade molnigheten litet i norra Norrland i samband med en svag front som smekte vår nordvästra riksgräns. I Uppsala uppmättes den hittills högsta temperaturen för året med 19,9°.

Fortsatt högtryck

Under tisdagen den 19 april och onsdagen den 20 april fortsatte det soliga vädret. Stackmoln blommade upp under eftermiddagarna främst i västra Götaland, samtidigt som kustnära områden i västra Götaland gått över till meteorologisk sommar. På tisdagen uppmättes i Göteborg en ny årshögstatemperatur med 20,6°.

Det var fortsatt varmt under den 21 och 22 april utan att något nytt säsongshögsta registrerades. Helsingborg kom närmast med en högsta temperatur på 20,5° den 22 april. Allteftersom högtrycket försköts österut närmade sig ett nytt högtryck på Atlanten. Mellan högtrycken fördjupades ett litet lågtryck över norra Finland. En svag front drog söderut över Norrland i samband med detta utan att göra så särskilt mycket väsen av sig utöver något ökad molnighet. Dock började kallare luft matas ner mellan lågtrycket i öster och högtrycket i väster som mellan två kugghjul.

Temperaturöverskottet i landet avtog också betydligt den 23 april och temperaturerna blev nära det normala för årstiden.

Den 24 april var det växlande molnighet och tidvis någon skur, men mest uppehållsväder. Främst i söder friska vindbyar i nordostvinden.

Måndagen den 25 april var det åter klart till halvklart i södra Sverige, i norr gav ett litet lågtryck med centrum på Bottenviken lätt regn eller regnskurar, här och var med snöinslag.

Kyligare

Allteftersom nämnda lågtryck färdades österut blev strömningen på lågtryckets baksida nordligare med resultat att kall luft svepte ner över landet den 26 april. Framförallt i norr sjönk temperaturerna. Ett lågtryck på Skagerrak styrde in en front över Götaland, med ökad molnighet och framförallt frampå eftermiddagen skurar. Även i övriga landet täcktes himlen under eftermiddagen av stackmoln.

Den 27 april täcktes hela landet av den kyligare litet instabila luftmassan vilket här och var gav lätta skurar och i övrigt blandat molnighet. Strax norr om Skandinavien passerade ett lågtryck ganska snabbt och dess medföljande fronter medförde snöbyar i nordligaste Norrland, främst då i fjälltrakterna. Ytterligare ett lågtryck med centrum utanför den norska kusten i höjd med Trøndelag närmade sig och förde till kvällen in regn i Jämtlands- och Härjedalsfjällen.

Ett litet lågtryck drog över södra Norrland den 28, vilket gav lätt snöfall över främst Jämtland och Härjedalen. På eftermiddagen förekom i norra Småland någon lätt skur och i norra Norrland snöbyar. Mest snöade det i Lapplandsfjällen. I övrigt var det fortsatt kallt för årstiden och friska till hårda vindbyar i nordvästanvinden över stora delar av landet.

Ungefär likadant var vädret den 29. Ett litet lågtryck svepte förbi över norra Norrland med snöbyar på eftermiddagen och kvällen i norra Lappland och Norrbotten till följd. 

Blommande körsbärsträd i april 2022 i Norrköping
Blommande körsbärsträd, Norrköping 29:e april 2022. Foto Amanda Lundgren

Valborgsmässoafton den 30 bjöd på rätt så stillsamt väder med lugna vindförhållanden. I södra Norrland och västra Svealand gav ett svagt lågtrycksområde snöbyar, vilka var tätast i fjällområdena. Ett annat nederbördsområde låg över Småland, men utan att nämnvärda mängder registrerades på våra stationer. I övrigt avslutades april 2022 med varierad molnighet där solen visade sig emellanåt.

Högsta temperatur, april 2022
Norrland +19,8° den 18 Torpshammar (Medelpad)
Svealand +20,3° den 20 Östmark-Åsarna (Värmland)
Götaland +20,6° den 19 Göteborg (Västergötland)
Lägsta temperatur, april 2022
Norrland -27,9° den 5 Mierkenis (Lappland)
Svealand -18,8° den 1 Särna (Dalarna)
Götaland -11,6° den 1 Hagshult (Småland)
Högsta nederbörd, april 2022
Norrland 86,1 mm Puottaure (Lappland)
Svealand 60,9 mm Riddarhyttan (Västmanland)
Götaland 88,9 mm Torup A (Halland)
Lägsta nederbörd, april 2022
Norrland 5,1 mm Ljusnedal (Härjedalen)
Svealand 8,1 mm Älvdalen A (Dalarna)
Götaland 10,8 mm Nordkoster A (Bohuslän)
Högsta lufttryck, april 2022
Norrland 1035,3 hPa den 16 Tännäs (Härjedalen)
Svealand 1035,9 hPa den 16 Blomskog (Värmland)
Götaland 1037,5 hPa den 16 Vinga (Västergötland) och Falsterbo A (Skåne)
Lägsta lufttryck, april 2022
Norrland 968,7 hPa den 8 Kuggören (Hälsingland)
Svealand 965,1 hPa den 8 Eskilstuna (Södermanland)
Götaland 965,8 hPa den 7 Kolmården-Strömsfors (Östergötland)
Största snödjup, april 2022
Norrland 201 cm den 6 Katterjåkk A (Lappland)
Svealand 57 cm den 10 Storbron (Dalarna)
Götaland 23 cm den 8 Bengtsfors (Dalsland)

Dygnsnederbörd på minst 40 mm april 2022 (4 kB, pdf)

Medelvindhastighet vid kuststationer på minst 21 m/s i april 2022 (5 kB, pdf)