November 2016 - Snökaos i Stockholm och adventsstorm

Novembers enskilt största väderhändelse torde vara det mycket kraftiga snöfallet i östra Svealand som gav upphov till trafikkaos i Stockholm. Det myckna snöandet resulterade i nya snödjupsrekord för november i Stockholm, Visby och Höglekardalen i Jämtland. Minnesvärt var det nog även att ett lågtryck som gav stormvindar vid norra Svealandskusten gjorde det exakt på dagen fem år efter första adventsstormen 2011. 

Mild och ostadig allhelgonadag

Snön föll i Orsa Finnmark i Dalarna den 1 november
Snön föll i Orsa Finnmark i Dalarna på Allhelgonadagen den 1 november. Foto Lena Lindström Förstora Bild

November inleddes med att ett lågtryck med tillhörande nederbörd täckte Götaland, Svealand och sydligaste Norrland medan det i resten av Norrland var molnigt och lokalt lätt nederbörd. Norr om lågtryckscentrumet i nordligaste Götaland föll nederbörden delvis som snö, främst i Värmland och Dalarna.

Söder om lågtrycket var det däremot mycket milt med en del regn. Skillinge i östra Skåne uppmätte 11,7°. Under eftermiddagen den 1 började lågtrycket röra sig ut över Östersjön samtidigt som det då fördjupades med tilltagande vindar. Norr om lågtrycket började samtidigt kallare luft att trycka på norrifrån. De största mängderna på månadens första dag föll i östra Svealand där det allmänt kom 15-25 mm. Allra mest fick Djurö i sydostligaste Uppland med 41 mm. 

Blåsigt i östra Svealand den 2 samt långsamt kallare

Lågtrycket låg närapå stilla över Östersjön under natten till den 2 med tidvis ymnig nederbörd över östra Svealand. Under morgonen och förmiddagen blåste byvindar av stormstyrka längs ostkusten. Söderarm i norra Uppland uppmätte en medelvind på som mest 23,1 m/s och en byvind på 27,7 m/s. Under eftermiddagen den 2 började den hårda ost- till nordostliga vinden liksom nederbördsintensiteten att avta över Östersjökusten. Dock förekom det kraftigare nederbörd på inre Öland med som mest 27 mm vid Skedemosse. I Norrland började en svag högtrycksrygg att få ett visst inflytande.

Ryggen fick mer att säga till om den 3 som blev en grå mellandag med lätt nederbörd här och var i landet. Ute över Nordsjön fanns ett lågtrycksområde som sakta började fördjupas och som senare skulle få ett stort inflytande på vädret i södra Sverige.

Högtrycksryggen i norr förstärktes till den 4. I nordöstra Götaland samt delar av östra Svealand klarnade det tillfälligt upp och både Malmslätt i Östergötland samt Eskilstuna i Södermanland rapporterade nästan -8°. Lågtrycket över Nordsjön började nu på allvar att intensifieras upp och en front med tillhörande nederbörd drog sakta in över Götaland från sydväst. Skillinge i sydöstra Skåne fick 25 mm.

Ymnig nederbörd i Götaland på alla helgons dag samt allt kallare i landet

I norra Sverige förstärktes högtrycksryggen alltmer och temperaturen sjönk rejält i delar av norra Norrland där molnen lättade. Nikkaluokta i Lappland rapporterade på morgonen den 5 säsongens dittills lägsta temperatur med -23,2°. Temperaturen låg nu under eller mycket under den normala i nästan hela landet. Norr om Mälardalen fanns nu ett tunt snötäcke. I Höglekardalen hade man denna morgon 18 cm.

Tre dagars snökanon gav mycket stora snödjup söder om Skellefteå

I söder fortsatte lågtrycket att pressa på men högtrycket i norr höll emot. Därmed skärptes kontrasterna i gränszonen mellan kall luft i norr och mild luft i söder. Gränsen mellan de båda luftmassorna kom att gå i mellersta Götaland där en frisk till hård ostvind bredde ut sig. I främst östra Götaland samt sydväst om Vänern föll stora mängder nederbörd, lokalt mer än 40 mm. Allra mest fick Bäckefors i Dalsland med 75,0 mm vilket blev månadens största dygnsnederbördsmängd. Även bland annat Krokfors och Orrefors, båda i Småland, Uddevalla i Bohuslän samt Kroppefjäll-Granan i Dalsland rapporterade dygnsmängder på mer än 40 mm. I Höglekardalen hade snödjupet nu ökat till 24 cm. 

Väderläget ändrades inte mycket under det följande dygnet. I norr fortsatte det att vara kallt och Nikkaluokta sänkte på morgonen den 6 säsongslägstat till -26,7°. I Malmbäck i Småland uppmätte man 24 cm snö vilket var en snödjupsökning på 22 cm. Under eftermiddagen började vinden friska i längs södra Norrlandskusten där snöbyar bildades i ostvinden. Tidvis kraftig nederbörd förekom längs östra Småland, Öland och på Gotland. Mest fick man i Emmaboda i Småland med 42 mm följt av Vänge på Gotland med 33 mm. I ett mindre område söder om Skellefteå hade ihållande snöfall som bildats över det varma vattnet dragit in över land och sedan torsdagen den 3 fått snödjupet att växa till åtminstone över en halvmeter. Inom det berörda området har SMHI inga snödjupsmätningar. Bilder från allmänheten bekräftar dock de stora snödjupen, bland annat i Övre Bäck söder om Skellefteå.

Mycket snö i Skellefteå den 8 november
Efter ett par dagars ihållande snöfall hade snödjupet inom ett mindre område söder om Skellefteå vuxit till mer än en halvmeter. Fullt lika mycket snö var det inte i själva Skellefteå men stadens bänkar var ändå översnöade den 8. Foto Per Bergman Förstora Bild

Det fortsatte att driva in snöbyar från havet i den nordostliga vinden över landets östra delar den 7. Tyngdpunkten på snöbyarna låg över Gotland, östra Svealand och östra Norrland. Inom ett mindre område på nordvästra Gotland föll lokalt mycket stora nederbördsmängder. Visby fick 42 mm. Även lokalt i Jämtland föll en hel del nederbörd, Höglekardalen fick 19 mm och en snödjupsökning på 38 cm vilket innebar ett snödjup på 62 cm där.

Osedvanligt stora snödjup i Visby och Härnösand den 8

Den ymniga nederbörden på nordvästra Gotland gjorde att Visby på morgonen den 8 noterade ett nytt snödjupsrekord för november denna morgon då man uppmätte 31 cm där. Det tidigare novemberrekordet för Visby där snödjupsmätningar inleddes 1905, var 23 cm uppmätt den 19 november 2004.  

Även i Härnösand var det mycket snö på morgonen den 8. Hela 42 cm uppmätte man där. Detta är det näst största snödjup som observerats där i november månad. Sedan snödjupsmätningarna i Härnösand inleddes 1905 är det bara i november 1910 som ett större snödjup uppmätts, nämligen 60 cm. 

Dygnets högsta temperatur i landet blev blygsamma +3,3° vid Skillinge i östra Skåne.

Snöoväder i Stockholm den 9 gav rekordsnödjup där

Under natten till den 9 kulminerade kylan i norr. Nikkaluokta rapporterade -27,4° som lägst. Samtidigt drog ett område med täta snöbyar in från Östersjön över östra Svealand. På morgonen uppmätte Observatoriekullen i Stockholm en dygnsmängd på 23,8 mm. Detta är den näst största dygnsnederbördsmängd som observerats i Stockholm i november efter 1910 då det föll 40,3 mm där den 1. Då nederbörden fallit som snö kunde huvudstaden ståta med ett snödjup på 21 cm snö på morgonen.

Det skulle dock komma ännu mer snö där. Det idoga snöandet fortsatte under en stor del av dagen vilket ställde till med enorma problem i trafiken i Stockholmsområdet. Till på kvällen den 9 hade ytterligare 14 mm nederbörd fallit i Stockholm och SMHIs observatör vid Observatoriekullen gjorde då utanför ordinarie observationstid en extra avläsning klockan 19 som visade på ett snödjup på imponerande 47 cm.

Det var inte bara i Stockholm som snödjupet var osedvanligt stort. Även i Vänersborg i Västergötland hade snödjupet vuxit till sig rejält under de senaste dygnen. På morgonkvisten den 9 uppmättes 38 cm vilket är det näst största novembersnödjup som observerats där sedan regelbundna snödjupsmätningar inleddes där 1907. Det största är från november 2010 då hela 55 cm uppmättes. Vänersborgs värde den 9 blev även Götalands största uppmätta snödjup i november 2016.

Under morgontimmarna den 10 smög sig temperaturen strax över nollan i Stockholm och vid det officiella mättillfället klockan 07 hade snödjupet sjunkit till 39 cm. Detta är ändock de största novembersnödjup som uppmätts i Stockholm sedan regelbundna snödjupsmätningar inleddes där 1905. Det tidigare novemberrekordet var 29 cm vilket uppmättes både 1985 och 2004.

Än mer snö hade man i jämtländska Höglekardalen där snödjupet nu hade vuxit till hela 88 cm vilket även blev månadens största. Värdet är även nytt novemberrekord för Höglekardalen där det gamla rekordet på 62 cm från 2006 fick se sig slaget. Snömätningarna inleddes 1962 i Höglekardalen. 

Lite nederbörd i landet den 11-13

Högtrycket i nordost försvagades alltmer och hade den 11 lämnat landet. Ett nytt högtryck etablerades dock över Sydnorge samtidigt som en högtrycksrygg från Brittiska öarna sammanväxte med det sydnorska högtrycket. Därmed höll sig fronter och nederbörd ute över Atlanten. I norra Dalarna klarnade det upp och Särna noterade då månadens lägsta temperatur i Svealand med -21,5°.

Det kalla vintervädret höll i sig även den 12 med uppehållsväder i större delen av landet. Lokala dimmor förekom dock i Götaland. Även den 13 blev en förhållandevis kall dag men med betydligt mer moln och bara enstaka solglimtar.

Omfattande lågtrycksområde kring Island gav väderomläggning

Ett djupt lågtryck över norra Atlanten närmade sig snabbt från väster och mildluft tog sig in över landet den 14 då ett splittrat nederbördsområde passerade österut. Ett nytt uppluckrat nederbördsområde med än mildare luft tog sig in från väster den 15. Dygnets högsta temperatur blev 9,5° uppmätt i Göteborg. Även i Svealand och Norrland var det milt. Mest anmärkningsvärt var de mycket höga temperaturer som uppmättes i fjällkedjan med maximitemperaturer på omkring 5 grader även vid stationer på 1000 m höjd. Sylarna (1030 möh) i Jämtland rapporterade hela 7,0°.

Den 16 blev inledningsvis något av en grådaskig mellandag i landet med lokal dimma innan ett nytt frontsystem med tillhörande nederbördsområde drog in från väster under eftermiddagen. Medan nederbörden snabbt passerade över södra Sverige stannade fronten upp över mellersta Norrland där man fick en hel del nederbörd. Hattsjöbäcken i Ångermanland toppade dagen med totalt 24 mm. Den 17 fortsatte ungefär i samma stil men den dagen var det istället Gargnäs i Lappland som fick mest i landet med 17 mm.

Mildvädret fortsatte att gå hårt åt snötäcket och den 18 var det ingen av de realtidsrapporterande stationerna i Götaland som uppmätte något mätbart snödjup. Snögränsen gick nu i stort sett längs med Västerdalälven. Ett nytt omfattande nederbördsområde drog tidigt under morgonen in från sydväst. Hattsjöbäcken fick den här dagen 28 mm följt av 24 mm i Haparanda i Norrbotten.

Månadens högsta temperatur i Småland den 23

Fronter med tillhörande nederbörd matades under de följande dagarna den 19-22 in över landet med varierande mängder. I söder föll det som regn medan man i Norrland huvudsakligen fick snönederbörd. Det fortsatte att vara mycket milt för årstiden. Mildvädret i söder kulminerade den 23 då Oskarshamn i östra Småland rapporterade 11,8° vilket blev månadens högsta temperatur. Samtidigt började kallare luft nu att röra sig ned över norra Norrland.

Kallt i norra Norrland den 24-25 men milt i resten av landet

Till den 24 hade kallare luft dragit ner över hela landet på baksidan av ett lågtryck med centrum över sydvästra Finland. I norra Norrland var det en riktigt kall dag medan det i resten av landet blev en mild dag, dock inte fullt lika mild som gårdagen. Natten till den 25 klarnade det upp i stora delar av Götaland och södra Svealand samt norra Norrland. I främst Lappland blev det en bistert kall natt med temperaturer på under -20° i vindsvaga dalgångar. Nikkaluokta rapporterade -28,4° på morgonen vilket även blev månadens lägsta temperatur. Under förmiddagen drog ett omfattande nederbördsområde in från väster. I södra Sverige var nederbörden splittrad medan den var riklig i främst Jämtlandsfjällen. Mest nederbörd i smält form fick Korsvattnet i Jämtland med 27 mm. Temperaturmässigt var det fortsatt kallt i norra Norrland och mildare än normalt i resten av Sverige.

Till lördagen den 26 hade tillhörande lågtryck sitt centrum över Bottenviken. I nästan hela Götaland var det en mulen dag medan det i stora delar av Svealand blev en solig novemberdag. Det var ordentligt milt i både Götaland och östra Svealand med temperaturer som på sina håll kom upp i drygt 10°. I Norrland var molnigheten varierande. Under eftermiddagen hade lågtryckets centrum förskjutits till mellersta Finland. På dess baksida började en kallfront röra sig söderut över Sverige.

Storm vid norra Svealandskusten till första advent den 27

Kyligare nordvindar började nu breda ut sig över hela Sverige. Ett högtryck i väster fick alltmer inflytande över vädret och bidrog till att underhålla en kraftig nordlig luftström. Ute vid norra Svealandskusten blåste det full storm i medelvinden. Allra mest noterade Örskär i norra Uppland med 24,9 m/s och en maximal byvind på 32,0 m/s vilket var månadens högsta byvind utanför fjällen. Även Söderarm uppmätte stormstyrka i medelvinden samt byvindar på som mest 30,5 m/s. I östra Svealand och på Gotland bjöd första advent på talrika byar av snö eller regn som bildades i nordvinden. I resten av landet blev det en solig dag men med betydligt lägre dagstemperaturer jämfört med gårdagen.

Det var blåsigt vid första advent den 27
Det var blåsigt vid första advent den 27. Den här bilden är från Höganäs i Skåne. Foto Anna Persdotter Förstora Bild

I norra Sverige blev högtryckets inflytande kortvarigt då ett nederbördsområde drog in från Norska havet under morgontimmarna den 28. Detta spred sig under dagen österut. I Götaland och Svealand blev det tack vare högtrycket en dag med varierande molnighet och mest uppehåll. Det fortsatte att blåsa kraftiga nordvindar längs ostkusten med byvindar av stormstyrka, bland annat på Gotska Sandön med 26 m/s. På Gotland samt östra delen av Svealand uppmättes ett nysnötäcke på 1-10 cm.

Till den 29 hade mildare luft brett ut sig över främst Norrland med plusgrader på flera håll. I söder var det däremot förhållandevis normala temperaturer på i allmänhet 0-5°. Till den 30 hade lite mildare luft tagit sig in även över Götaland och södra Svealand. Kallare luft började dock trycka på norrifrån. I samband med detta bredde en nordvästlig luftström ut sig. Vid den extremt vindutsatta stationen Stekenjokk i södra Lapplandsfjällen uppmättes kortvarigt en maximal medelvind på 34 m/s och en byvind på 39 m/s.

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i november 2016 (368 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i november 2016 (102 kB, pdf)

Temperatur – Förhållandevis normal månad

En övervägande kall eller mycket kall period den 2-13 följdes av en mild eller mycket mild period den 15-23 samt en tämligen normal avslutning. Sammantaget innebar detta att månadsmedeltemperaturens avvikelse blev förhållandevis normal i större delen av Sverige. Ett mindre område inom Dalarna, södra Lappland samt stora delar av Västerbotten och Ångermanland hade drygt 1-1,5 grader över det normala medan ett mindre område i södra Götaland hade drygt 1 grad under det normala. I Nikkaluokta i Lappland var underskottet dock 1,2 grader från normalvärdet.

Månadsmedeltemperaturen under november 2016.
Månadsmedeltemperaturen under november 2016. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under november 2016.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under november 2016. Förstora Bild


 

Nederbörd - Nederbördsrikt i östra Götaland

Det blev en torr månad i främst Riksgränsfjällen, Halland, Närke och Östergötland. Katterjåkk i Riksgränsfjällen liksom åtminstone ett dussin stationer i Östergötland fick knappt 50% av normal månadsnederbörd.

Rimfrosttäcke i Katterjåkk
Från den 15 oktober till den 12 november låg det ett tjockt rimfrosttäcke i Katterjåkk. Den här bilden togs den 7 november. Under denna tid föll nästan ingen nederbörd alls där. Foto Annika Karlsson Förstora Bild
Rimfrosttäcke i Katterjåkk
Från den 15 oktober till den 12 november låg det ett tjockt rimfrosttäcke i Katterjåkk. Den här bilden togs den 7 november. Under denna tid föll nästan ingen nederbörd alls där. Foto Annika Karlsson Förstora Bild

Större delen av landet fick dock en nederbördsrik månad. Även under november föll stora mängder nederbörd över östra Småland samt på Öland och Gotland där man lokalt fick mer än dubbla månadsmängden. Några absoluta rekord var det inte fråga om men lokalt blev det i vart fall fina topplaceringar. Visby (startår 1860) fick 124,1 mm vilket gav en finfin tredjeplats efter 1910 (150,7 mm) och 1970 (133,5 mm). Vid Hoburg på Gotland fick man 100,0 mm vilket räckte till en hedrande femteplats efter 2010 (144,9 mm), 2000, 1928 och 1947. Vid Ölands södra udde (startår 1882) blev det en sjätteplats efter 1943, 2010, 1928, 1883 samt 1963. I Stockholm (startår 1786) får man gå tillbaka till 1944 för att finna en mer nederbördsrik novembermånad. Där är det, i tur och ordning, bara novembermånaderna 1910 (174,1 mm), 1800, 1944, 1851, 1824 och 1789 som varit nederbördsrikare. 

Karta över nederbörd november 2016.
Nederbördssumma i mm november 2016. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under november 2016.
Nederbördens avvikelse från det normala under november 2016. Förstora Bild

Snötäcke - Rekordsnödjup i Stockholm, Visby och Höglekardalen

I samband med den inledande kalla perioden föll stora mängder snö på sina håll i landets östra delar när kalla, i huvudsak ostliga, vindar drog in snöbyar från det varma havet. Efter omslaget till blidväder slaskade snön i söder bort och från den 18 och framåt var det i huvudsak barmark söder om Västerdalälven. Den 28-30 förekom dock ett tunt snötäcke i östra Svealand samt på Gotland.

Snödjupskarta för 30 november 2016.
Snödjupskarta för 30 november 2016. Förstora Bild
Snödjupskarta för 15 november 2016.
Snödjupskarta för 15 november 2016. Förstora Bild

Solskenstid - Extremt soligt i Lund

Månaden blev soligare än normalt i den södra delen av Götaland. I Lund blev det den tredje soligaste novembermånaden som observerats efter 2001 och 1989. I Svealand och Norrland dominerade däremot molnen och både Luleå och Umeå hade en av sina gråaste novembermånader. Dock kunde den inte matcha november 2000 för Luleå och Umeå.

Karta med soltimmar under november 2016.
Antal soltimmar i november 2016. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under november 2016.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under november 2016. Förstora Bild

Åska

November blev, som sig bör, en lugn månad. Så gott som alla dygn hade noll eller bara några entaliga urladdningar. Den 18 registrerades sammanlagt 17 urladdningar lokalt i delar av västra Götaland och Värmland.

Totalt antal blixtar under november 2016.
Totalt antal blixtar under november 2016. Förstora Bild
Antal åskdagar under november 2016.
Antal åskdagar under november 2016. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Vind - Adventsstorm den 27

Den 27 blev månadens absolut blåsigaste dygn. Även om Örskär noterade en medelvind på 24,9 m/s på kvällen så uppmättes månadens högsta medelvind uppe på Blåhammaren där vindmätaren registrerade 25,8 m/s som mest under nattimmarna den 27. Noterbart är att vi hade en storm vid första advent år 2011 på exakt samma dag. Av de stationer som drabbades då var det bara Fårösund som med 30,1 m/s i byarna kunde matcha värdet från 2011.

Högsta temperatur, november 2016
Norrland +8.4° den 21 och 22 samt 23 Gävle (Gästrikland)
Svealand +10.0° den 21 Floda (Södermanland)
Götaland +11.8° den 23 Oskarshamn (Småland)
Lägsta temperatur, november 2016
Norrland -28.4° den 25 Nikkaluokta (Lappland)
Svealand -21.5° den 11 Särna (Dalarna)
Götaland -12.1° den 12 Horn (Östergötland)
Högsta nederbörd, november 2016
Norrland 168.0 mm Sandnäs (Jämtland)
Svealand 134.1 mm Dalarö (Södermanland)
Götaland 197.8 mm Bäckefors (Dalsland)
Lägsta nederbörd, november 2016
Norrland 13.6 mm Abisko (Lappland)
Svealand 22.2 mm Kettstaka A (Närke)
Götaland 19.3 mm Vånga (Östergötland)
Högsta lufttryck, november 2016
Norrland 1034.2 hPa den 9 Nikkaluokta (Lappland)
Svealand 1030.9 hPa den 28 Blomskog (Värmland)
Götaland 1032.6 hPa den 13 och 14 Malmö/Sturup och Falsterbo (Skåne)
Lägsta lufttryck, november 2016
Norrland 981.2 hPa den 18 Storlien-Storvallen (Jämtland)
Svealand 982.4 hPa den 18 Blomskog (Värmland)
Götaland 980.1 hPa den 18 Nordkoster och Väderöarna (Bohuslän)
Största snödjup, november 2016
Norrland 88 cm den 10 och 11 Höglekardalen (Jämtland)
Svealand 63 cm den 21 Gördalen (Dalarna)
Götaland 38 cm den 9 Vänersborg (Västergötland)

  Dygnsnederbörd över 40 mm november 2016 (93 kB, pdf)  

Medelvind över 21 m/s i november 2016 (86 kB, pdf)