November 2016 - Isläggning i de nordligaste vikarna

De lägsta vattenstånden observerades i norr och de högsta i söder. Båda händelserna inträffade i slutet av månaden. Den högsta signifikanta våghöjden observerades i Östersjön. Högtrycksbetonat väder gav snabb avkylning i början av månaden och lågtryck i slutet gav långsam avkylning. Isläggningen kom igång ovanligt tidig i de nordligaste vikarna.

Ytvattentemperatur kring det normala

Högtrycksbetonat väderläge i början av månaden innebar att ytvattentemperaturen sjönk relativt fort, framförallt invid kusterna. Kring den 14 var ytvattentemperaturen 1-3 grader längs med kusterna i Bottniska viken och 4-6 grader ute till sjöss, längre söderut låg temperaturen på omkring 7 grader. Slutet av månaden var istället lågtrycksbetonad och den kraftiga avkylningen bromsades upp. Kring den 28 var högsta temperaturen i Bottenviken 4° respektive 8° i Östersjön och Västerhavet.

Avkylningen i början av månaden gav ytvattentemperaturer kring normalläget för november till skillnad från oktober som låg något över. I och med att ytvattentemperaturen i november under de senaste åren varit relativt hög registrerades nu ett nytt minimumrekord på 2,4° för Norrbyn som etablerades först 2013.

Tidig isläggning

En tydlig effekt av det kallare ytvattnet var isläggning i de allra nordligaste vikarna redan den 7 november. Det är en tidig isläggning och endast jämförbar med 11 november 2010 samt 6 nov 2006 under de senaste 10 åren. För områdena kring Karlsborg och Luleå är normal isläggning beräknad kring 24 november för normalperioden 1961-1990. Under de senaste 10 åren har isen oftast lagt sig under de sista dagarna i november månad.

Ytvattentemperatur i kustvatten november 2016 (82 kB, pdf)

November 2016 - Is och ytvattentemperatur i havet 14 november
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 14 november 2016. Förstora Bild
November 2016 - Is och ytvattentemperatur i havet 28 november
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 28 november 2016. Förstora Bild

Vattenstånd

Månaden inleddes med vattenstånd omkring det normala eller något under på samtliga platser längs Sveriges kust.

Under månadens första dygn gav lågtryck över de södra delarna mestadels ost till nordostliga vindar. Detta medförde att vattenståndet sjönk längs västkusten och den 6-7 registrerade Kungsvik -58 cm, Uddevalla -59 cm och Göteborg -40 cm.

Sedan växte ett högtryck in över Skandinavien och det hände inte så mycket med vattenstånden under denna period. På de flesta platser höll det sig cirka 20 cm under det normala.

I mitten av månaden bröts mönstret och lågtrycken började komma in. Tillhörande sydvästliga vindar pressade vattnet in mot västkusten.

Den 18 var det en syd till sydvästlig kuling längs västkusten och i Kungsvik steg vattenståndet till +61 cm, Smögen + 66 cm och Stenungsund +69 cm.

Den 26 passerade ett lågtryck norra Sverige med västliga vindar över de södra farvattnen som följd. På Östersjön pressades vattnet åt nordost och i Skanör sjönk det till -60 cm.

Den 27 när lågtrycket befann sig öster om Skandinavien blev det en nordlig vind över Sverige. På Bottenviken blåste det 17 m/s och månadens lägsta vattenstånd observerades i Haparanda till -97 cm. Kalix hade -88 cm och Ratan -80 cm.

På Östersjön var det en nordlig kuling och vattnet pressades tillbaka söderut. I Skanör steg det till +76 cm vilket blev månadens högsta vattenstånd.

Den 30 passerade ett lågtryck norr om Sverige och i de södra farvattnen var det en sydväst till västlig vind som pressade vattnet åt motsatt håll. I Skanör sjönk vattenståndet till -63 cm.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i november 2016 (127 kB, pdf)

Höga vågor

Den 2 passerade ett lågtryck Östersjön med en nordlig vind på 19 m/s som följd. Vid Knolls Grund steg den signifikanta våghöjden* till 4,7 meter. Längs västkusten var det en nordlig kuling och vid Väderöarna steg våghöjden till 2,2 meter.

Den 6 gav lågtryck över Nordsjön och sydligaste Östersjön en nordostlig vind på 20 m/s över Östersjön och den signifikanta våghöjden vid Knolls grund steg till 3,9 meter.

Den 18 passerade ett lågtryck mellersta Sverige. Längs västkusten var det en syd till sydvästlig vind på 17 m/s och vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 3,7 meter.

Ett lågtryck befann sig öster om Sverige den 27 och gav en nordvästlig vind på 19 m/s över Östersjön. Månadens högsta signifikanta våghöjd observerades vid Knolls grund till 4,9 meter. Detta var den högsta novembernoteringen vid Knolls grund sedan mätningarna startade 2011.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Väderöarna november 2016
Signifikant våghöjd vid Väderöarna november 2016. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Knollsgrund november 2016
Signifikant våghöjd vid Knollsgrund november 2016. Förstora Bild