November 2016 - Märklig tropisk orkan i Centralamerika

Havsisens utbredning i både Antarktis och Arktis var rekordlåg för årstiden. I delar av ryska Arktis var månadsmedeltemperaturen mer än 15 grader över den normala. Även i Nordamerika var temperaturöverskotten stora. I västra och södra Sibirien hade man däremot en kallare novembermånad än vanligt. I Europa pendlade temperaturen kring det normala och i slutet av månaden förekom ihållande och mycket kraftiga regn i Medelhavsområdet. Den tropiska orkanen Otto bildades i Karibiska havet mycket sent på säsongen och drog in över Centralamerika på en ovanligt sydlig bana.
 

Avvikelse från normal månadsmedeltemperatur (referensperiod 1961-1990) i november 2016.
Avvikelse från normal månadsmedeltemperatur (referensperiod 1961-1990) i november 2016. Förstora Bild

Europa - Mycket kraftiga regn i Medelhavsområdet

I Europa pendlade temperaturen omkring den normala under november. På de flesta håll låg avvikelsen från normalvärdet (1961-1990) inom 1-2 grader. Relativt små negativa temperaturavvikelser räckte ändå för att man i exempelvis Nederländerna skulle få sin kallaste november sedan 1998.

I nordöstra Ryssland var månaden 2-5 grader kallare än normalt och på Island var det 2-4 grader varmare än normalt.

Ytterligheterna spände från 29,7° i Xátiva i Spanien under månadens första dag till -37,1° i Ust'-Sugor i ostligaste delen av europeiska Ryssland under månades sista dygn.

Medellufttryck i Europa i november 2016.
Medellufttryck i Europa i november 2016. Förstora Bild

Som så ofta under höstmånaderna gav tilltagande lågtrycksaktivitet över Medelhavet kraftiga regn i Sydeuropa. Kanske mest anmärkningsvärt var ett nästan oavbrutet regnande i västra delen av Medelhavsområdet den 20-25 november. Exempelvis fick stationen Fiorino i den italienska regionen Ligurien 583 mm under en 24-timmarsperiod den 22, stationen Calizzano fick 400 mm den 24-25 och Monte Settepani i samma region fick samtidigt 390 mm.
Sainte-Eulalie i det sydfranska bergsområdet Cevennerna fick 543 mm under en 72-timmarsperiod.

Nordamerika - Ovanligt sen och sydlig tropisk orkan

I praktiskt taget hela Nordamerika var det i år en varm eller mycket varm novembermånad. I ett rätt stort område sydväst om Hudson Bay var månaden i snitt drygt 8 grader varmare än normalt. Kalluftsutbrotten var i allmänhet få och kortvariga, men exempelvis fick USAs ostkust några dygn med kallt väder den 20-23.

För USAs del så var det som helhet den näst varmaste november som registrerats (november 1999 är den varmaste). I sydöstra USA var det även en mycket torr månad, i Florida den hittills torraste.

Ett antal nya värmerekord för november noterades vid stationer med minst 120-åriga mätserier. Till exempel tangerade Atlantic City i den amerikanska delstaten New Jersey (mätningar i 143 år) med 26,7° den 3 sitt novemberrekord från 1950.

I slutet av månaden bet kylan till ordentligt i Alaska, där en station vid Norutak Lake registrerade -43,3° den 29.

I Mexiko noterade stationen Jesus Maria i delstaten Nayarit 42,5° den 6 och stationen Ocotepec i delstaten Chiapas rapporterade 377 mm regn den 12.

Tropiska orkanen Otto tog en extremt sydlig bana mot Centralamerika

Månadens meteorologiskt sett kanske intressantaste väderföreteelse var den tropiska orkanen Otto som bildades i Karibiska havet för säsongen ovanligt sent den 21 november.

Den tropiska orkanen Otto strax innan den nådde land i sydligaste Nicaragua.
Den tropiska orkanen Otto strax innan den nådde land i sydligaste Nicaragua den 24 november 2016. Källa: NOAA Förstora Bild

Otto drog in över allra sydligaste Nicaragua den 24 november som en kategori 3-orkan. Otto behöll under sin vidare bana sin egenskap av tropisk orkan när den nådde nordvästligaste delen av Costa Rica. Det är första gången i Costa Ricas väderhistoria som en tropisk orkan med sitt centrum direkt berört landet. I bergstrakter i Costa Rica föll sammanlagt över 300 mm regn i samband med Otto.

Otto nådde sedan som en tropisk storm Stillahavskusten. Enligt relativt nya nomenklaturregler fick Otto behålla sitt namn även över Stilla havet.

Asien – RejäI vinterkyla i södra Sibirien

För den som eftertraktade rejäl och bestående vinterkyla borde södra eller västra Sibirien ha varit det självklara valet denna novembermånad. Strax öster om Uralbergen var månaden cirka 7 grader kallare än normalt. Det var framför allt under de tre inledande veckorna som kylan var riktigt enveten.

Höga lufttryck

Det kvasistationära asiatiska vinterhögtrycket hade under november sina centrala delar i trakterna av Kazachstan och Mongoliet.

Framför allt omkring den 21 november rapporterades mycket höga lufttryck. I Mongoliet, där man korrigerar lufttrycket till havsytan även för tämligen högt belägna stationer, rapporterades som mest 1085,1 hPa i Tosontsengel. Stationen Teli på den sibiriska sidan rapporterade mer realistiska 1075,1 hPa.

Förhållandevis milt vi nordligaste Asien

I nordligaste och ostligaste Sibirien var det däremot en förhållandevis mild novembermånad med temperaturöverskott på 5 grader eller mer. Det var ändå i östra Sibirien som den lägsta temperaturen rapporterades med -49,2° i Sebyan-Kyuel' den 30.

Tidvis svår smog i Indien

I de södra delarna av Asien var det ett variabelt temperaturmönster med en övervikt åt det varma hållet.

I bland annat Indien rådde tidvis svåra förhållanden med smog och mycket dålig sikt.

Den 7 november rapporterade Mekka i Saudiarabien 40,6°. En regnmängd på 389 mm under en 24-timmarsperiod rapporterades från Dong'aolin i Taiwan. Det regnet var dock inte kopplat till någon tropisk cyklon.

På västra Stilla havet nådde en tropisk cyklon orkanstyrka under november. Det var Meari men den höll sig gott och väl ute över öppet hav.

Arktis – Extremt milt för årstiden

Temperaturöverskotten var stora eller i vissa fall extrema i stora delar av Arktis. I den västra delen av ryska Arktis hade bland annat stationen Ostrov Vize hela 16 grader varmare än normalt under månaden. Minnesgoda läsare kanske drar sig till minnes att man i samma område hade liknande extrema temperaturöverskott i november förra året samt i januari och februari i år.

Isutbredningen i Arktis var också rekordlåg för årstiden. Genom påverkan av bland annat strömmar och vindar var istillväxten ojämn med perioder av stagnation eller rentav svag minskning följt av perioder med snabbare istillväxt.
 

Isutbredning i Arktis den 30 november 2016
Isutbredning i Arktis den 30 november 2016. Normal utbredning för årstiden anges med orange linje. Av kartan framgår att det framför allt var i Barents hav, Karahavet, Tjuktjerhavet och Hudson Bay, som isutbredningen var påtagligt mindre än normalt. Källa: National Snow & Ice Data Center Förstora Bild

På Svalbard rapporterade exempelvis Svalbard lufthavn (mätningar sedan 1975) sin varmaste novembermånad hittills. Det var även en mycket nederbördsrik november på Svalbard med en rekordstor dygnsmängd på hela 86,8 mm i Ny-Ålesund den 8.

Även på Grönland och den kanadensiska delen av Arktis var det avsevärt varmare än normalt.

Stationen Summit högst upp på den grönländska inlandsisen noterade dock förhållandevis låga -57,0° den 24, vilket bara är tre grader från stationens köldrekord för november. I lägre höjdnivåer hade Eureka i Kanada -35,8° den 15 och Anabar vid ryska Ishavskusten -39,1° den 12.

Narsarsuaq på sydligaste Grönland hade som högst 13,4° den 5 november.

Sydamerika – Kallare än normalt i norra Argentina

Liksom ett flertal andra månader detta år uppvisade framför allt norra delarna av Argentina temperaturunderskott. I november var underskotten lite drygt en grad.

I bland annat Brasilien och de sydligaste delarna av kontinenten var november varmare än normalt.

Villamontes i Bolivia noterade 43,6° den 1 november. Ett lika högt värde rapporteardes från den brasilianska stationen Caxias den 13. Charaña i Bolivia hade -12,4° den 14 och Mazo Cruz i Peru -16,4° i början av månaden. Båda stationerna ligger på omkring 4 000 meters höjd.

När det gäller regn så kan nämnas en dygnsmängd på 259 mm i Buenaventura i Colombia den 13.

Afrika - Varmt både i norr och söder

I huvudsak hade Afrika lite varmare än normalt under november. I bland annat Niger var det temperaturöverskott på lokalt 3-4 grader grader.

De allra högsta temperaturena så här års brukar man återfinna i den södra delen av kontinenten. Twee Rivieren i Sydafrika var uppe i 45,6° den 30.

Stationer på hög höjd i Sydafrika brukar även kunna uppvisa låga temperaturer, Buffelsfontein hade -1,4° den 14. Om man i det här sammanhanget även räknar med Kanarieöarna så kan nämnas -3,9° i La Orotava (2 150 möh) den 24 och 29.

Australien/Oceanien – Skyfall på Nya Kaledonien

I Australien pendlade temperaturen i allmänhet omkring det normala och de flesta delstater hade torrare än normalt.

Den högsta temperaturen rapporterades från West Roebuck med 46,2° den 5, Den lägsta var -5,5° i Mount Hotham den 1.

Även på Nya Zeeland pendlade temperaturen kring det normala, men där var det däremot i allmänhet regnigare än normalt. Två mycket kraftiga regn med några dygns mellanrum bidrog till att huvudstaden Wellington med sammanlagt 152 mm fick upleva sin regnigaste novembermånad sedan mätningar startade 1928.

I samband med föhnvindar noterades den 23 mycket höga temperaturer på de östra delarna av Nya Zeeland. Gisborne hade 34,8°, vilket är den näst högsta novembertemperatur som noterats i landet.

Skyfall på Nya Kaledonien

Ögruppen Nya Kaledonien drabbades den 20-23 november av mycket kraftiga regn med de största mängderna i bergsområden.

Stationen Carovin fick hela 351,5 mm på sex timmar den 22 med en sammanlagd regnmängd över tre dygn på 643 mm. Andra stora mängder under samma tidsperiod var 592 mm i Menazi och 477 mm i Méa.

Antarktis – Varmt i Östantarktis

Precis som vid den norra polen så uppvisade även havsisen kring Antarktis rekordlåg utbredningen för årstiden. Förhållandena under november i år var mycket anmärkningsvärda, vilket framgår av följande diagram.

Havsisen i Antarktis i november 1978-2016
Havsisens genomsnittliga utbredning kring Antarktis olika novembermånader under perioden 1978-2016. Källa: National Snow & Ice Data Center Förstora Bild

I framför allt den östra delen av Antarktis var det på sina håll omkring 4 grader varmare än normalt under månaden.

Den 2 november rapporterade stationen Concordia -59,2° medan Base San Martin på Antarktiska halvön kom upp i 8,0° den 23.

Källor:

- Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.