Mars 2017 - Mild med värmerekord i söder

Mars 2017 blev mild i hela landet. Den 26-27 slog några stationer i södra Sverige sina värmerekord för mars, däribland Uppsala vars mätserie startade 1739. Mellersta Sverige fick en torr månad medan det kom mer nederbörd än normalt i Norrlandsfjällen samt delar av norra Norrland och Götaland.

Temperatur – Fjärde milda marsmånaden i rad

För fjärde året i rad var marsmånaden mildare än normalt i hela landet, men för att hitta en mildare än årets räcker det i allmänhet att gå tillbaka till mars 2016 eller 2015.

Temperaturöverskottet för månaden var störst i Svealand med upp till 4 grader.

Mars inleddes med milt väder, men den 3 blev det kallare med början i norr och den 6-8 täcktes större delen av landet av kalluft. Sedan återvände mildluften och den 26-27 var mycket varma för årstiden framförallt i söder. Längst i norr var nätterna de sista dygnen riktigt kalla.

Månadsmedeltemperaturen under mars 2017.
Månadsmedeltemperaturen under mars 2017. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under mars 2017.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under mars 2017. Förstora Bild

 

Nederbörd – Torrt i mellersta Sverige

Lågtryckstrafiken på Norska havet var tidvis aktiv vilket medförde att det kom upp till dubbelt så mycket nederbörd som normalt i Norrlandsfjällen. Även delar av Götaland fick något mer än normalt. Högtrycksområdena växlade ofta mellan norra och södra Sverige, vilket bidrog till att det i mellersta Sverige var torrt med ned till halva mängderna för en genomsnittlig marsmånad.

I allmänhet var mars 2015 mer nederbördsrik än årets. För norra Norrland var mars 2016 torrare än årets, medan det för södra Sverige var torrare i mars 2013.

De högsta dygnsmängderna hamnade ofta på 5-15 mm. Nederbördsdygnen den 5, 26 och 30 fick några stationer över 20 mm.

Karta över nederbörd mars 2017.
Nederbördssumma i mm mars 2017. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under mars 2017.
Nederbördens avvikelse från det normala under mars 2017. Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i mars 2017 (367 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i mars 2017 (103 kB, pdf)

Snötäcke – Fortsatt lite snö i södra halvan av landet

Som under februari var det i mars mindre snö än normalt i Götaland och stora delar av Svealand samt upp längs södra Norrlandskusten.

Under den lite kallare perioden lade sig ett snötäcke även över stora delar av Götaland med början omkring den 5. Utbredningen var störst den 8-9, då främst bara Skåne hade barmark. Den 15 var det i allmänhet barmark i hela Götaland igen.

I slutet av månaden gick snögränsen genom nordvästra Svealand och sydöstra Norrland. Det var då även snöfritt väster om Storsjön.

Snödjupskarta för 31 mars 2017.
Snödjupskarta för 31 mars 2017. Förstora Bild
Snödjupskarta för 15 mars 2017.
Snödjupskarta för 15 mars 2017. Förstora Bild

Solskenstid – Omkring eller något över den normala

Antalet soltimmar för mars var på de flesta håll i landet lite över de normala. Soligast var det i nordöstra Norrland och på Gotland. Minst soltid rapporterade stationen i Tarfala.

Karta med soltimmar under mars 2017.
Antal soltimmar i mars 2017. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under mars 2017.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under mars 2017. Förstora Bild

Åska

Endast några enstaka urladdningar registrerades under månaden, främst i sydöstra Götaland den 21.

Totalt antal blixtar under mars 2017.
Totalt antal blixtar under mars 2017. Förstora Bild
Antal åskdagar under mars 2017.
Antal åskdagar under mars 2017. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Vädret dag för dag

Lågtrycksbetonad början på mars

Ett lågtrycksområde över Skandinavien gav en ostadig och mild inledning på månaden. Vid västkusten var natten till den 1 blåsig. Vinga uppmätte då en medelvind på 20,7 m/s och byvind på 25,5 m/s.

Den 1-2 berörde ett snöfallsområde norra Norrland samtidigt som splittrade områden med regn och snö från sydväst rörde sig upp över landet.

Högtryck över norra Norrland

En högtrycksrygg började växa in norrifrån den 2. Framåt kvällen klarnade det upp längst i norr och blev kallare. Morgonen den 3 sjönk temperaturen i Mierkenis i mellersta Lapplandsfjällen till -25,9°. Söderut var det fortsatt lite ostadigt väder.

De följande dygnen förstärktes högtrycket över norra Norrland och bjöd på rätt klart och kallt väder där.

Kallare och snöfall i söder

Den 4 rörde sig en kallfront med snö från södra Norrland söderut samtidigt som en varmfront med regn avancerade söderifrån. Natten till den 5 gick de två fronterna samman i höjd med norra Götaland.

Den 5 uppmättes månadens lägsta temperatur i landet då Gielas i södra Lapplandsfjällen hade -33,3°.

I Svealand och södra Norrland var det mestadels uppehåll och molnigt den 5 då Vasaloppet kördes. Under eftermiddagen sprack molntäcket upp över delar av norra Svealand och solen visade sig för åkarna.

Fronten över Götaland låg kvar den 5-6. I sydligaste Götaland föll tidvis regn, medan mellersta och norra Götaland fick snö. Ishalka orsakade problem i trafiken.

Störst mängder kom nederbördsdygnet den 5 och flera stationer i mellersta samt norra Götaland hade decimeterdjupt snötäcke morgonen den 6. Exempelvis fick Mönsterås i östra Småland 27,1 mm den 5 vilket medförde ett snödjup på 21 cm. Oskarshamn uppmätte 23,8 mm nederbörd och ett snödjup på 24 cm. Störst snödjup rapporterade Tidaholm i Västergötland med 27 cm.

Det var tidvis blåsigt i södra Sverige under de två dygnen. Landsort hade en medelvind på 20,8 m/s och byvind på 24,9 m/s den 6.

Ostadigt väder i hela landet

Ett lågtryck från kontinenten passerade norrut över Östersjön den 7-8 och knuffade bort högtrycksområdet från norra Norrland. Lågtrycket medförde snöfall i östra Götaland och norrut. I delar av Uppland och Sörmland föll omkring 1 dm snö.

Natten till den 8 var kall i hela landet och i Ullared i inre Halland sjönk temperaturen till -10,8°.

Eftermiddagen den 8 nådde ett nytt nederbördsområde södra Sverige och det ostadiga vädret fortsatte den 9. Ett lågtryck vid norska kusten medförde sydvästliga vindar vilket gjorde att det blev mildare.

Högtrycksrygg över södra Sverige

Den 10 rörde sig en högtrycksrygg in över södra samt mellersta Sverige västerifrån och bjöd där den 11 på rätt klart väder. Morgonen den 11 hade Särna i norra Dalarna -20,1°. Norrut var det mer moln på grund av ett lågtryck norr om Skandinavien. Under kvällen uppmättes kraftiga byvindar i Tarfala i norra Lapplandsfjällen, som mest 42,1 m/s.

Högtrycksryggen låg kvar över sydöstra Sverige den 12 men hade försvagats. Fronter med nederbörd började dra in västerifrån.

Milt och ostadigt väder

Den 13-14 passerade nederbördsområden över Sverige.

Ett djupt lågtryck som rörde sig norr om Skandinavien den 15 gav blåsigt väder i hela landet. Stekenjokk i södra Lapplandsfjällen uppmätte 31,1 m/s i medelvind och 38,4 m/s i byvind. Det förekom snö i främst fjällen. I södra Sverige var det mer soligt.

Den 16-17 passerade återigen ett nederbördsområde över landet och följdes av tillfälligt uppklarnande.

Ett lågtryck som korsade norra Norrland den 17-18 medförde där snöfall.

Ett annat lågtryck passerade strax söder om Sverige den 18 och gav i södra samt östra Götaland regn eller på sina håll snö.

Tillfällig högtrycksrygg följt av lågtryck

En högtrycksrygg passerade Sverige den 19 och gav tillfälligt klarare väder. I väster fanns dock nya lågtrycksområden och under eftermiddagen drog ett regnområde in från sydväst.

Den 20-22 passerade nederbördsområden över landet. Bland annat ökade snödjupet i nordvästra Svealand med upp till 1 dm från den 20 till 21.

Det var lite blåsigt i hela landet den 22 men framförallt i Lapplandsfjällen. Under kvällen den 22 och natten till den 23 nådde medelvinden som mest upp i 26,3 m/s i Stekenjokk och byvinden 31,6 m/s i Tarfala.

Molnigheten minskade och natten till den 23 blev klar i en stor del av landet.

Högtryck i söder, lågtryck i norr

En högtrycksrygg över Brittiska öarna medförde i södra Sverige avtagande vindar och övervägande soligt väder den 23. Ett lågtryck strax norr om Skandinavien gav snö i delar av Norrland.

Ett nederbördsområde från Norska havet passerade över Sverige den 24. Götaland hann dock få en solig dag innan regnet nådde dit.

En tillfällig högtrycksrygg medförde den 25 tidvis soligt väder i delar av östra Sverige. Ett nytt, djupt lågtryck på Norska havet skickade under eftermiddagen in ett nederbördsområde över Norrland.

Orkanvindar i fjällen

Det djupa lågtrycket passerade strax norr om Skandinavien den 25-27, följt av ett mindre lågtryck på en något sydligare bana. Detta medförde snöfall samt mycket blåsigt väder i fjällen. Mierkenis fick 24,0 mm nederbörd den 26.

I Stekenjokk i södra Lapplandsfjällen nådde medelvinden upp i 34,4 m/s den 26 och 34,5 m/s den 27. Tarfala i norra Lapplandsfjällen registrerade en byvind på 50,0 m/s den 26 och Stekenjokk 40,9 m/s den 27.

Byvinden nådde upp i stormstyrka även vid stationer på lägre höjd i Norrland. Bjuröklubb uppmätte 32,3 m/s den 26 och både Luleå samt Vidsel noterade 27,0 m/s.

Ovädret medförde bland annat att ett tåg fastnade i snö nära Riksgränsen.

Väderläget klockan 14 den 26 mars 2017.
Väderläget klockan 14 den 26 mars 2017. Illustration SMHI Förstora Bild

Rekordvarmt på sina håll i södra Sverige

Mycket mild luft strömmade samtidigt in över landet den 26-27. I södra Sverige slog sammanlagt fem stationer med långa mätserier sina värmerekord för mars under de två soliga dagarna.

Den 26 var det varmast i Svealand och Uppsalas 20,2° är det tredje högsta marsvärdet som uppmätts för hela Svealand. Den 27 stod Götaland för de högsta värdena och i Gladhammar noterades nytt säsongshögsta med 21,3°. Det var den högsta marstemperaturen i landet sedan 2012.

Tabellen nedan visar de fem stationer som fick nya rekord. Årtalet inom parentes under rubriken Startår anger från vilket år regelbundna observationer av maximitemperaturen finns.

Station Mars 2017 Tidigare rekord Startår
Uppsala 20,2° den 26 19,0° den 22 mars 2012 1739 (1839)
Västerås 19,4° den 26 17,8° den 26 mars 1945 1859 (1862)
Gustavsfors 18,0° den 26 17,7° den 27 mars 2012 1917
Falun 17,9° den 26 17,5° den 29 mars 2014 1860 (1875)
Ölands n:a udde 17,4° den 27 17,3° den 22 mars 2012 1851 (1924)

Landsort tangerade med 12,5° den 27 sitt marsrekord från 27 mars 2012. Vid Landsort infördes maximitermometer 1928 och vissa mätningar sträcker sig tillbaks till 1848.

Den 26 hade Stockholm 17,4° vilket är den nästa högsta marstemperaturen i stationens mätserie som startade 1756. 17,0° den 27 blev den tredje varmaste marsdagen. Stationens rekord är 17,8° den 30 mars 1968.

Den 27 noterade Uppsala 19,7° och Västerås 18,9°. I södra Norrland hade Gävle 18,0° och i norra Norrland hade Umeå 11,1°.

Mars 2017 vårbild med katt
Katten Tiger i ett soligt Huddinge. Foto Malin Anteros Förstora Bild

Kalla nätter i norra Norrland

Nordvästvindar över norra Sverige medförde att kyligare luft började avancera söderut den 28.

En högtrycksrygg medförde att natten till den 29 var klar i stora delar av Norrland och i Naimakka i nordligaste Lappland sjönk temperaturen till -21,5°. Mellersta Norrland berördes den 29 av ett mindre snöfallsområde och över södra Sverige passerade ett område som gav tidvis regn eller blötsnö. På Nordkoster steg temperaturen frampå dagen till 9,3°.

En ny högtrycksrygg medförde på många håll en klar och kall natt till den 30. Nattavaara i mellersta Lappland hade -26,7°. Ett nederbördsområde drog under dagen in från sydväst och passerade över södra Sverige samt södra Norrland. Eftra i Halland fick då 21,4 mm.

I norra Norrland följde återigen en klar natt och Nattavaara hade -26,1°. Den 31 rörde sig ett nytt nederbördsområde upp från Götaland till södra Norrland och mildluft strömmade upp över södra Sverige.


 

Högsta temperatur, mars 2017
Norrland +18.0° den 27 Gävle (Gästrikland)
Svealand +20.2° den 26 Uppsala (Uppland)
Götaland +21.3° den 27 Gladhammar (Småland)
Lägsta temperatur, mars 2017
Norrland -33.3° den 5 Gielas (Lappland)
Svealand -20.1° den 11 Särna (Dalarna)
Götaland -10.8° den 8 Ullared (Halland)
Högsta nederbörd, mars 2017
Norrland 132.6 mm Mjölkbäcken (Lappland)
Svealand 60.8 mm Zinkgruvan (Närke)
Götaland 94.1 mm Mollsjönäs (Västergötland)
Lägsta nederbörd, mars 2017
Norrland 12.7 mm Bygdsiljum (Västerbotten)
Svealand 13.1 mm Svenska Högarna A (Uppland)
Götaland 19.3 mm Fårösund-Ar A (Gotland)
Högsta lufttryck, mars 2017
Norrland 1033.9 hPa den 7 Haparanda (Norrbotten)
Svealand 1027.3 hPa den 24 Kettstaka (Närke)
Götaland 1031.9 hPa den 24 Falsterbo A och Falsterbo (Skåne)
Lägsta lufttryck, mars 2017
Norrland 972.6 hPa den 17 Ritsem (Lappland)
Svealand 978.9 hPa den 1 Blomskog (Värmland)
Götaland 975.5 hPa den 1 Väderöarna (Bohuslän)
Största snödjup, mars 2017
Norrland 198 cm den 31 Katterjåkk (Lappland)
Svealand 117 cm den 7-9 och 11 Gördalen (Dalarna)
Götaland 27 cm den 6 Tidaholm (Västergötland)

 

Dygnsnederbörd över 40 mm mars 2017 (75 kB, pdf)

Medelvind över 21 m/s i mars 2017 (77 kB, pdf)