Mars 2017 - Ovanligt lite havsis vid polerna

Vårmånaden mars bjöd på sträng kyla i Alaska och västra Kanada. I kanadensiska Arktis noterade Mould Bay den 4 mars ett ”all time low” på nästan -55 grader. I Sibirien var det däremot en mycket mild vårmånad. Havsisen fortsatte att ligga på ovanligt låga nivåer kring båda polerna. Stora delar av Madagaskar hemsöktes i början av månaden av den intensiva tropiska orkanen Enawo. I slutet av månaden drabbades östra Australien hårt av den tropiska orkanen Debbies framfart.

Global temperaturanomali (vänster bild) mars 2017 samt för Europa (höger bild).
Global temperaturanomali (vänster bild) mars 2017 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1981-2010. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Global temperaturanomali

Enligt EUs klimatövervakningsprogram Copernicus blev mars 2017 med god marginal den näst varmaste marsmånaden efter 2016. 

Månadsvis global temperaturavvikelse jämfört med medelvärdet för 1981-2010
Månadsvis global temperaturavvikelse från januari 1979 till mars 2017 jämfört med medelvärdet för 1981-2010. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive marsmånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service Förstora Bild

Europa - Mycket mild vårmånad

Den första vårmånaden bjöd på milt eller mycket milt väder i hela Europa med temperaturöverskott som på de flesta håll låg 2-6 grader över det normala (avser 1961-1990). I allra nordostligaste Europa vid Uralbergen var det dock lokalt drygt 7-9 grader varmare än normalt.

Månadsvis temperaturavvikelse för Europa
Månadsvis temperaturavvikelse för Europa för januari 1979 till mars 2017 jämfört med medelvärdet för perioden 1981-2010. Svarta staplar visar avvikelsen för respektive marsmånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service Förstora Bild

Månadens högsta temperatur blev 34,8° och uppmättes redan den 10 mars i både Alicante och La Aldea de San Nicolás vilka bägge ligger i Spanien.

Rekordvarm marsmånad i Frankrike, Tyskland och Österrike

I Frankrike, Tyskland och Österrike var mars såpass varm att det för länderna som helhet blev den varmaste marsmånaden som observerats. Nationella månadsmedeltemperaturer finns i Frankrike från år 1900, i Tyskland från år 1881 och framåt samt i Österrike från år 1766 och framåt. I Frankrike var marginalen till 1957 dock bara 0,07°. I Tyskland var det gamla marsrekordet från 1989 och 1938 medan Österrikes marsrekord härrörde från 1994.

I Österrike var månaden rekordvarm i bland annat Wien (startår 1775), Graz (startår 1837), St Andra im Lavanttal (startår 1852). I Schweiz tangerade Samedan (startår 1864) marsrekordet från 1994. För Schweiz (startår 1864) som helhet var månaden dock den näst varmaste efter 1994.

Extremt höga marstemperaturer i slutet av månaden i Tyskland och Frankrike   

I slutet av månaden noterades extremt höga marsvärden i bland annat Frankrike och Tyskland där flera gamla marsrekord slogs. Braunschweig (startår 1891) i Tyskland noterade 23,4° den 31 vilket slog det tidigare rekordet från 1989 med en tiondel. Chartres en Eure-et-Loir (startår 1921) uppmätte 24,3° den 30 vilket därmed överträffade det tidigare rekordvärdet på 22,9° från 1989. På sina håll orkade temperaturen den 31 över 25°, bland annat i tyska Kitzingen (25,6°) och österrikiska Bischofshofen (26,1°).

Flera fylkesrekord i Norge den 26

Fullt lika varmt var det av förståeliga skäl inte i Norge där extremt höga marstemperaturer kring 20° uppmättes på sina håll den 26. Nya fylkesrekord slogs då i Telemark och Hedmark medan fylkesrekordet i Oppland tangerades. I fem fylken var detta även det tidigaste datumet som 20° uppmätts. 

Extremt hög marstemperatur i Danmark den 31

Även i Danmark noterades extremt höga marstemperaturer fredagen den 31. Allra varmast var det då i Karup i sydligaste Danmark som uppmätte 21,5°. Den enda marsmånad som högre värden uppmätts är år 1990 då det danska rekordet skrevs till 22,2°. Temperaturmätningarna i Danmark inleddes år 1874.  

Alicante inte bara varmast utan även blötast

Alicante i Spanien intog inte bara förstapositionen som varmast i Europa i mars. Den 13 drabbades man dessutom av kraftiga regn varpå 137 mm föll där vilket även blev månadens högsta dygnsnederbördsmängd i Europa.

Svenska Gielas kallast i Europa

Det var ont om mer signifikant kyla denna månad. Mars lägsta temperatur i Europa stod svenska Gielas i södra Lapplandsfjällen för som den 5 rapporterade -33,3°.

Medellufttryck i Europa under mars 2017
Medellufttryck i Europa under mars 2017 Förstora Bild

Orkanvindar över Frankrike den 6-7 mars

Den 6-7 mars drog ett intensivt lågtryck rakt över södra och mellersta Frankrike med vindbyar som på flera håll nådde orkanstyrka. Allra mest blåste det i Camaret-sur-Mer där byvinden kom upp i 53,6 m/s. Flera stationers tidigare byvindsrekord för mars detroniserades. 

Nordamerika - Sträng kyla i norr och snöstorm över USAs ostkust

I stora delar av Alaska samt västra Kanada var det en kall eller mycket kall marsmånad. Underskotten var där 2-8 grader under det normala. För Fairbanks (startår 1915) del, beläget i Alaska, var detta den tredje kallaste marsmånaden som observerats efter 1959 och 2007. Den 6 mars uppmätte Fairbanks -38,9°. För att finna en så låg minimitemperatur så sent på säsongen får man gå tillbaka till 1964.

Månadens lägsta temperatur stod dock Kanuti Lake i Alaska för som den 7 uppmätte -46,7°

Även i nordöstra USA och ostligaste Kanada förekom temperaturunderskott som dock var modesta jämfört med de längre västerut. I Boston med mätningar från 1872 och framåt inträffade det för första gången i mätserien att mars blev kallare än de egentliga vintermånaderna december, januari och februari.

Snöstormen ”Stella” drog fram över nordöstra USA i mitten av månaden

I mitten av månaden drabbades nordöstra USA av en ovanligt kraftig snöstorm vilket gav mycket stora mängder nysnö och på sina håll föll mer än halvmeter snö. I Binghampton i delstaten (New York) kom 73 cm nysnö på 24 timmar vilket var nytt rekord för stationen. Vid stationen Maryland 6SW uppmättes ett snödjup på 94 cm den 16. I Burlington i delstaten Vermont var Stella den näst kraftigaste snöstormen på 117 år. Bara ovädret den 2-3 januari 2010 rankas högre där. Längs kusten i delstaten New Jersey förekom översvämningar då havsvattnet pressades in över kusten i den kraftiga nordostvinden.

Stora mängder snö föll i Binghamton i samband med Stella
Stora mängder snö föll i Binghamton i mitten av mars i samband med snöovädret Stella. Källa: NOAA/National Weather Service. Förstora Bild

Varmt i övriga Nordamerika

Medan det var kallt i norr dominerade temperaturöverskotten i övriga Nordamerika där de största överskotten återfanns i sydvästra USA samt norra Mexiko där det lokalt var närmare 6 grader över vad som är normalt för mars. Annars låg överskotten på många håll 2-4 grader från normalvärdena från 1961-1990. I Pensacola i delstaten Florida uppmättes den 22 ett nytt "all time high" för mars månad då temperaturen där kom upp i 32,2° vilket överträffade det gamla marsrekordet på 31,1° från 1946.

Månadens högsta temperatur får anses vara de 41,6° som uppmättes i Puente Cuscatlan i El Salvador den 4 mars. Högre temperaturnoteringar från Mexiko finns dock inrapporterade men dessa anses vara suspekta varför de har utelämnats här.

Asien – Mycket milt i Sibirien

I stora delar av norra Asien var temperaturöverskotten synnerligen imponerande med 7-12 grader över vad som är normalt för perioden 1961-1990. Även i övriga delar av Asien dominerade överskotten stort. Mindre temperaturunderskott på 0-1 grader under det normala förekom dock i ett par av de gamla Sovjetrepublikerna samt sydostligaste Asien. Månadens lägsta temperatur på -48,2° uppmättes den 1 i det klassiska köldhålet Ojmjakon i Sibirien. Den 30-31 noterades flera nya marsrekord i östra Sibirien. För några stationer med 70-96 års mätserier sattes nya marsrekord. I exempelvis Verkhojansk kom man den 31 upp i 5,6° vilket slog det tidigare marsrekordet på 4,4° från 1975.

Rejäl marsvärme i Indien i slutet av månaden

I slutet av månaden värmdes området kring Pakistan-Indien upp ordentligt. Den 27 uppmättes 44,4° i Barmer i Indien vilket blev månadens högsta temperatur i Asien. Värdet är även nytt marsrekord för Barmer. Det tidigare marsrekordet på 43,3° från 1946 och 2004 slogs därmed. Nytt marsrekord blev det även för stationen Surandranagar som den 27 uppmätte 43,3° vilket överträffade det gamla marsrekordet på 42,8° från 1959.

Lokalt kraftiga regn i Indien i slutet av månaden

I slutet av månaden förekom lokalt kraftiga regn i delar av östra Indien. Månadens största dygnsmängd noterades i Lakhipur i Indien där 301 mm regn föll den 30. Dagen därpå uppmätte indiska Cherrapunji 280 mm.

Arktis – Rekordlågt säsongsmaximum 

Havsisens utbredning i Arktis fortsatte att ligga på en för årstiden rekordlåg nivå under en stor del av månaden. Det årliga säsongsmaximumet inträffade i år den 7 mars då 14,42 miljoner km² havsis täckte Arktis med omnejd. Detta är det minsta säsongsmaximum som observerats och de tre lägsta säsongsmaximumen har alla infallit under de tre senaste åren.

Mycket sträng kyla sänkte sig i början av månaden över kanadensiska Arktis. Vid Mould Bay på Prince Patricks Island (Kanada) sjönk temperaturen den 4 till -54,7° vilket även är nytt absolut köldrekord för stationen som upprättades 1948. Mould Bays tidigare köldrekord på -53,9° uppmättes i februari 1987 samt 1962.

Länge såg det ut som att Mould Bays värde även skulle bli månadens lägsta temperatur i Arktis men den 21 tog höjdstationen Geosummit (3280 möh) på Grönland i för kung och fosterland varför månadens lägsta i Arktis oavsett stationshöjd till slut blev -59,6°.

För Arktis som helhet dominerade dock temperaturer över det normala. De största avvikelserna återfanns i ryska Arktis med lokalt upp till 12 grader över normalvärdet från 1961-1990. Månadens högsta temperatur på 10,3° noterades den 22 i Narsarsuaq på södra Grönland. 

Sydamerika – Sällsynt ”kust-El Niño” drabbade Peru med kraftiga regn

Månaden var varmare än normalt i främst nordöstra Brasilien samt delar av Perus västkust där ytvattnet var ovanligt varmt. Överskotten i dessa områden uppgick allmänt till 2-3 grader, lokalt 4 grader, över vad som är normalt för mars månad.

Till följd av ovanligt varmt havsvatten utanför kusten drabbades bland annat Peru av ovanligt kraftiga regn vilka gav upphov till översvämningar. Det osedvanligt varma havsvattnet var kopplat till en så kallad ”coastal El Niño”. Senaste gången en sådan uppträdde utanför Sydamerika var 1925.

Bland månadens större dygnsnederbördsmängder i Peru kan nämnas San Pedros 160 mm och San Miguels 126 mm vilket var nya månadsrekord för båda stationerna. Värst var dock Partidor (startår 1963) som fick 259 mm den 3. Detta är den största regnmängd som observerats i Partidor oavsett kalendermånad.

I Paraguay och Argentina noterades stora regnmängder den 4 mars då Encarnacion i Paraguay uppmätte 203 mm medan närliggande Posadas i Argentina noterade 202 mm. I slutet av månaden drabbades sydöstra Argentina av stora regnmängder, lokalt föll över 200 mm på 24 timmar. I Comodoro Rivadavia (startår 1929) föll det 232 mm den 30 vilket gav upphov till översvämningar. Detta är med en förkrossande marginal den största dygnsmängden som observerats där i mars. Det tidigare marsrekordet från 1976 var måttfulla 48 mm. Månaden som helhet blev rekordblöt. Totalt föll 320 mm under mars i Comodoro Rivadavia vilket med råge överträffade det gamla marsrekordet på 141 mm från 1946. I Rio Colorado (startår 1902) föll 154 mm dagen därpå vilket även där renderade både ett nytt dygnsrekord för mars såväl som ett nytt rekord för månaden mars.

Månadens största dygnsnederbördsmängd i Sydamerika stod dock Buenaventura i Colombia för som den 8 uppmätte 262 mm regn. I slutet av månaden utlöste kraftigt regn i sydvästra Colombia, Mocoa fick 129 mm den 31, ett jordskred som krävde minst 250 människors liv. 

Sydamerikas högsta temperatur i mars noterades den 1 då La Rioja i Argentina uppmätte 39,8°. Månadens lägsta temperatur var i Crucero i Peru på vårdagjämningen den 20 då man uppmätte -5,7° där.

Afrika - Orkanen Enawo drabbade Madagaskar

Milt väder dominerade även över större delen av Afrika. Överskotten var betydande i delar av Västafrika där det var 2-4 grader varmare jämfört med normalvärdena från 1961-1990. I norra Algeriet, delar av västra Tunisien samt lokalt i Marocko var temperaturöverskotten 2-3 grader. Månadens högsta temperatur stod Matam i Senegal för som den 29 kom upp i 46,0°. Som kallast var det den 25 då El-Bayadh (1371 möh) i Algeriet uppmätte -3,9°.

Orkanen Enawo nådde kategori 4 på Saffir - Simpsonskalan

Mars månads mest signifikanta väderhändelse i Afrika får anses vara den tropiska orkanen Enawo som den 7 drog in över landet som en kraftfull kategori 4 – orkan på den femgradiga Saffir – Simpsonskalan. Enawo fortsatte sedan i försvagat skick rakt söderut över landet innan den drog ut över öppet hav den 10 där den tillfälligt intensifierades för att därefter upplösas. Utifrån de nederbördsdata som finns från Madagaskar står det ändå klart att det föll minst 256 mm på 24 timmar i Sambava den 7.

Ännu större dygnsmängder rapporterades från Réunion där Aurère fick 330 mm och Plaine des Chicots 316 mm den 13 mars.

Australien/Oceanien – Orkanen Debbie drabbade Queensland

Större delen av Australien fick en varmare månad än normalt. I de centrala och sydöstra delarna förekom temperaturöverskott på 2-3 grader från normalvärdet 1961-1990.  På Nya Zeeland var det däremot en övervägande kylig höstmånad på många håll, särskilt på Sydöns östra delar. Månadens högsta temperatur blev 44,6° och uppmättes den 5 i Mandora i den australiska delstaten Western Australia. I slutet av månaden förekom för årstiden extremt höga temperaturer i östra Australien. Landets maximitemperatur nådde 44,0° den 26-28. 

Ont om frostnätter

Frostnätter var det däremot ont om denna månad. Höjdstationen Liawnee (1057 möh) på Tasmanien och Thredbo i New South Wales uppmätte båda -3,9° den 31 vilket blev månadens lägsta temperatur.

Debbie bidrog till nya regnrekord

Den 28 drog den kraftiga tropiska orkanen Debbie (kategori 3 på den femgradiga Saffir – Simpsonskalan) in över delstaten Queensland. I Debbies spår föll stora mängder regn i Queensland och den angränsande delstaten New South Wales. Allra mest fick Boat Harbour i New South Wales den 31 med preliminärt 478 mm vilket även blev månadens största dygnsmängd i Australien/Oceanien. Obekräftade uppgifter gör gällande att det på 48 timmar föll över 1000 mm regn i samband med Debbie och 24-timmarmängder i storleksordningen 500-800 mm. Det återstår dock att se ifall Australiens vädertjänst Bureau of Meteorology bekräftar dessa värden när data granskats.

Orkanen Debbie på väg in över nordöstra Australien
Satellitbilden visar orkanen Debbie på väg in över nordöstra Australien. Källa: University of Wisconsin. Förstora Bild

För flera stationer med långa mätserier bidrog de ymniga regnen från Debbie till att mars som helhet blev rekordblöt samt att flera gamla dygnsnederbördsrekord fick stryka på foten. Detta gällde för exempelvis för Plane Creek Sugar Mill (startår 1909) i Queensland där det sammanlagt föll 1316 mm. Marginalen till den näst blötaste marsmånaden från 2011 då det föll 996 mm där blev imponerande 319 mm.

Varm och regnig månad på norra Nya Zeeland

På Nordön på Nya Zeeland blev det i allmänhet en blöt eller mycket blöt månad med nederbördsöverskott som lokalt var fyra gånger normalvärdena från 1981-2010. Bara lokalt på den allra nordostligaste samt nordvästligaste delen förekom signifikanta nederbördsunderskott. Temperaturmässigt var månaden varmare än normalt på Nordön.

På Sydön var temperaturerna över de normala längs syd- och västsidan tack vare föhnvindar vilket även bidrog till soligt och torrt väder där. Queenstown (startår 1930) hade sin allra soligaste marsmånad medan Invercargill (startår 1913) noterade sin näst solrikaste marsmånad. På Sydöns ostsida dominerade däremot kyligt och ostadigt väder. I Timaru där temperaturmätningar inleddes 1885 var detta den tredje kyligaste marsmånaden.

Antarktis – Ovanligt sent och rekordlågt säsongsminimum

Sedan den 6 november 2016 har havsisens utbredning kring Antarktis legat på en för årstiden rekordlåg nivå, något som fortsatte under hela mars. Särskilt låg var utbredningen i farvattnen utanför Västantarktis. Säsongsminimumet som vanligen infaller under andra halvan av februari dröjde i år ända till den 3 mars vilket, enligt NSIDC data, tillsammans med år 2003 är det näst senaste datumet för säsongsminimumet efter 1986. Den 3 mars omgavs Antarktis av 2,11 miljoner km² vilket kan jämföras med det tidigare rekordminimumet från den 27 februari 1997 då kontinenten omgavs av 2,29 miljoner km².

Månadens högsta temperatur blev hela 14,1° och uppmättes på höstdagjämningen den 20 vid Base Esperanza. Avkylningen av inre Antarktis fortskred med temperaturer som i slutet av månaden närmade sig -70°. Kallast var det vid Vostok (3420 möh) den 29 med -72,1°.

Medelvärdet av havsisens utbredning kring Antarktis under mars 2017
Medelvärdet av havsisens utbredning kring Antarktis under mars 2017. Lila linje visar iskantens medianvärde under perioden 1981-2010. Källa: National Snow and Ice Data Center. Förstora Bild

Källor:

- Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.