Mars 2017 - Fortsatt istillväxt i månadens början

I början av månaden strömmade kall vind in österifrån och den 10 var det i stort sett istäckt ner till norra Bottenhavet. Ytvattentemperaturen steg sakta under månaden i södra Sveriges farvatten. De högsta och lägsta vattenstånden observerades i Uddevalla under månadens första del. Flera lågtryckspassager gav upphov till våghöjder över 3 meter.

Fortsatt istillväxt i månadens början med istäcke ned till norra Bottenhavet.

I månadens inledning började lågtrycken ta en sydligare bana söder om Skandinavien och kall luft strömmade in österifrån. Tillsammans med högtryck i norr, fick vi en istillväxt, och istäcket i de norra farvattnen avancerade söderut.

Den 10 var det i stort sett heltäckt med is ned till norra Bottenhavet och utmed svenska kusten ned till i höjd med Sundsvall. Den kraftigaste isen till sjöss fanns då centralt i norra Bottenviken med 20-60 cm tjock is.

I mitten av månaden började lågtrycken att ta en nordligare bana igen och mildare luft strömmade in över landet med tidvis friska sydvästvindar. Därmed sattes den relativt tunna isen i rörelse och råkar bildades utmed svenska kusten. Isen i Bottenhavet bröts snabbt upp, och den 21 var det i stort sett isfritt till sjöss söder om Norra Kvarken. Den kraftigare isen till sjöss låg då väl samlad i den nordöstra halvan av Bottenviken.

Mot slutet av månaden smälte och ruttnade skärgårdsisarna snabbt i södra och mellersta Sverige, medan isen i Bottenviken låg kvar väl samlad i den nordöstra delen.

Ytvattentemperaturen steg sakta i södra Sveriges farvatten och var i slutet av månaden i Västerhavet allmänt 4-6 °C, I Östersjön 2-5 °C och i Bottenhavet 1-2 °C.

Inga nya rekord noterades i ytvattentemperatur under månaden.

Ytvattentemperatur i kustvatten mars 2017 (82 kB, pdf)

 Is och ytvattentemperatur i havet 16 mars 2017.
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 16 mars 2017. Förstora Bild
 Is och ytvattentemperatur i havet 30 mars 2017.
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 30 mars 2017. Förstora Bild

Vattenstånd

I början av mars var vattenståndet cirka 40 cm över det normala på västkusten och omkring det normala på övriga platser.

Den 1 var det syd till sydvästliga vindar längs västkusten på 19 m/s som pressade vattnet in mot kusten. Månadens högsta vattenstånd noterades i Uddevalla med +74 cm och Smögen hade +64 cm.

Sedan följde en period med mestadels ost till nordostliga vindar varvid vattenstånden sjönk. Den 6 registrerades månadens lägsta vattenstånd i Uddevalla med -62 cm.  Kungsvik hade -59 cm och Göteborg -40 cm. I Bottenviken inträffade de lägsta vattenstånden den 7. Då hade Haparanda -41 cm och Kalix -36 cm.

Den 15 passerade ett lågtryck norr om Skandinavien och över Östersjön var det en sydvästlig vind som pressade vattnet åt nordost. I Skanör sjönk vattenståndet till -58 cm och i Kungsholmsfort till -45 cm.

Den 17 passerade ytterligare ett lågtryck och sydvästlig vind på västkusten pressade vattnet in mot Kungsvik som registrerade +61 cm.

Under månadens andra hälft passerade ett antal lågtryck men det hände inte så mycket med vattenstånden utan de fluktuerade mestadels omkring det normala.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i mars 2017 (133 kB, pdf)

Höga vågor

Under mars månad passerade flera lågtryck med höga vågor som följd och vid flera tillfällen noterades vågor på över 3 meter.

Vid månadens inledning var det en syd till sydvästlig vind längs västkusten på 19 m/s och vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden* till 3,8 meter.

Den 6 gav ett lågtryck över Polen en nordostlig vind över Östersjön på 14 m/s och vid Knolls grund uppmättes en signifikant våghöjd på 3,4 meter.

Den 15 passerade ett lågtryck norr om Skandinavien och på västkusten var det en sydvästlig vind på 19 m/s. Den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg då återigen till 3,8 meter.

Den 17 och 22 var det sydvästliga vindar på västkusten och vid båda tillfällena steg den signifikanta våghöjden vid Väderöarna till 3,2 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Väderöarna mars 2017.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna mars 2017. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Knolls grund mars 2017.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund mars 2017. Förstora Bild