Mars 2015 - Vårvärmen kom delvis av sig

Mars hade en mycket mild inledning. Den 8 noterades flera rekordhöga temperaturer för att vara så tidigt på säsongen. Senare i månaden kom vårvärmen av sig, även om det inte blev något massivt bakslag i vårvädret.

Ostadig inledning

När mars månad inleddes så befann sig ett omfattande lågtrycksområde på Norska havet. Över Sverige rådde en sydlig luftström och ett nederbördsområde rörde sig upp över landet. I Götaland föll nederbörden delvis som regn.

Den 2 var det dags för ett nytt nederbördsområde att leta sig in över Götaland. Detta bidrog till att delar av inre Götaland täcktes av nysnö på morgonen den 3, men snötäcket blev inte långlivat. Under dagen förekom snöfall på sina håll i mellersta och nordligaste delen av landet, men det var inte fråga om några större mängder.

Natten till den 4 passerade ett snöfallsområde sydligaste Skåne, men sedan stabiliserades vädret.

Tillfällig högtrycksrygg

En högtrycksrygg växte tillfälligt in och natten till den 5 var klar och kall på många håll. Hagshult i Småland noterade -8,3° och i Nikkaluokta i Lappland sjönk temperaturen till -28,9°. Efter en solig dag var det sedan dags för en ny front att ta sig in västerifrån.

Fronten passerade den 6 rätt snabbt med sitt nederbördsområde följt av torrare västvindar och tillfälligt lättande molntäcke.

Ett djupt lågtryck nordost om Island medförde tilltagande sydvästliga vindar den 7 och ett snöfallsområde passerade norra Norrland.

Rekordvarmt för årstiden

Söndagen den 8 strömmade för årstiden mycket varm luft in över landet. Den dagen avgjordes Vasaloppet, som med en maximitemperatur på +8,5° i Mora blev det varmaste sedan 1959. Allra varmast var det i Oskarshamn med 18,7°, vilket är den högsta temperatur som uppmätts i Sverige så tidigt på säsongen. Stockholm hade 15,8°, vilket är den högsta temperaturen under första halvan av mars sedan mätningar inleddes där i mitten av 1700-talet. Samtidigt var det blåsigt i fjällen med täta snöbyar.
 

Väderläget kl 13 den 8 mars 2015
Väderläget kl 13 den 8 mars 2015 Förstora Bild

Nästa dag hade den kraftigaste värmen tryckts bort och en svag högtrycksrygg gav soligt väder på många håll.

Den 10 rörde sig ett lågtryck in över mellersta Sverige med kraftiga västvindar över södra halvan av landet.

Mäktigt högtryck växer till

Lågtrycket drog bort österut den 11 och följdes av ett högtryck med soligt väder i framför allt södra och mellersta Sverige.

Den 12 fick högtrycket sina centrala delar över södra Skandinavien och därmed kunde ett par fronter släppas igenom längst i norr.

Vädret var likartat den 13 med rätt stora temperaturvariationer mellan natt och dag.

Högtrycket utbredde sig norrut den 14. Detta dygn rapporterade ingen av SMHIs stationer någon mätbar nederbörd.

Natten mot den 15 var lufttrycket 1049,8 hPa i Vilhelmina, vilket är det högsta lufttrycket i Sverige under en marsmånad sedan 1996. Senare den 15 fick högtrycket sina centrala delar över västligaste Ryssland.

Norrsken och solförmörkelse

I en sydostlig luftström började fuktigare luft utbreda sig över södra Sverige den 16. Men fortfarande var det ganska klart väder, vilket möjliggjorde iakttagelser av kraftigt norrsken i södra Sverige natten till den 17. Senare på dagen ökade dock molnigheten i takt med att högtrycksinflytandet minskade.

Norrsken
Norrsken över Himmelstalundsfältet i Norrköping den 17 mars 2015. Foto Fredrik Waldh Förstora Bild

Den 18 blev något av en mellandag innan ett ganska intensivt lågtryck rörde sig in över nordligaste Skandinavien den 19. Lågtrycket medförde tilltagande västvindar och nederbörd främst i fjällen.

Den 20 utbredde sig kallare och torrare luft över nordligaste Sverige, där det var rätt klart och därför goda möjligheter att iaktta den partiella solförmörkelsen. I södra Sverige var det däremot mycket moln och längs en front förstärktes nederbörd.

Kalluften strömmar ner över landet

Nästa dag strömmade kalluften ner över hela landet, följt av en högtrycksrygg. Kalluften föregicks av ett snöfallsområde som på morgonen den 21 efterlämnat 7 cm nysnö i Östra Husby i Östergötland.

Natten till den 22 blev kall med -11,5° ända nere i Hagshult i Småland. Men senare samma dygn gav ett intensivt lågtryck blåst i nästan hela landet och ett frontsystem passerade med nederbörd i framför allt norra delen av landet.

Den 23 kom ett nytt frontsystem in västerifrån och tillhörande lågtryck passerade senare norra delen av Sverige.

Lågtrycket drog bort österut den 24 och ett högtryck växte in över norra Sverige.

Natten till den 25 blev därmed klar och kall i norr med -32,4° i Gielas i södra Lapplandsfjällen som lägst, vilket även blev månadens lägsta temperatur i landet. I söder förstärktes efterhand ett nederbördsområde över främst nordvästra Götaland. Till nästa morgon hade det gett 18 cm snö i Bäckefors och 10 cm snö i Ed, båda stationerna ligger i Dalsland.

Omfattande snöfall

Det blev åter en kall natt den 26 med -27° i Jäkkvik och Mierkenis i Lappland. Högtrycket drog efterhand bort österut och då kunde nederbördsområdet sprida sig både norrut och österut. Från norra Svealand och norrut föll nederbörden som snö.

Nästa morgon rapporterades 28 cm nysnö från Malung i Dalarna. Under dagen den 27 fick snöfallsområdet sin tyngdpunkt över mellersta och nordligaste Sverige.

Lördagen den 28 medförde en passerande högtrycksrygg soligt väder på många håll.

Detta var dock bara tillfälligt. Kring ett lågtryck på Norska havet fanns ett frontsystem som den 29 gav nederbörd i en stor del av landet, i Götaland och södra Svealand mest som regn. Samtidigt rådde en kraftig sydlig luftström över landet med vindbyar upp till 51 m/s på Sylarna i Jämtland.

På morgonen den 30 rapporterades drygt en dm nysnö från flera stationer i mellersta Norrland. Över sydligaste Skandinavien fanns ett lågtryck som sedan svängde upp över Östersjön med regn i framför allt södra och östra Götaland under dagen. Bland annat fick Gladhammar i Småland 30 mm på 24 timmar.

Under månadens sista dag fortsatte lågtrycket upp över Bottniska viken med snöfall i norra Norrland.

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i mars 2015 (379 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i mars 2015 (88 kB, pdf)

Temperatur

Mars var varmare än normalt i hela Sverige, men i allmänhet räcker det att gå tillbaka till förra året för att finna en varmare marsmånad.

Några stationer har dock i år fått sin hittills varmaste marsmånad. Det gäller främst stationer vid norra Norrlandskusten där man dragit fördel av det extremt milda isläget denna säsong.

 Station Mars 2015 Tidigare rekord
Nya eller tangerade rekord för högsta månadsmedeltemperatur
Holmön 1,0° 0,8° (2014)
Bjuröklubb 0,7° 0,7° (2014)
Piteå 0,6° 0,3° (2014 och 2003)
Luleå flp -0,1° -0,2° (2014)
Överkalix-Svartbyn -1,3° -1,6° (2014)
Medeltemperaturens avvikelse under mars 2015
Medeltemperaturens avvikelse under mars 2015. Förstora Bild
Månadsmedeltemperaturen under mars 2015
Månadsmedeltemperaturen under mars 2015. Förstora Bild

Nederbörd

Nederbördskartan uppvisar både områden med mer nederbörd och områden med mindre nederbörd än normalt.

I till exempel Norrköping och Stockholm var det den nederbördsrikaste marsmånaden sedan 1978. I fjällen, där årets marsmånad på sin håll gav mer än dubbelt så mycket nederbörd som normalt, räcker det dock i allmänhet att gå tillbaka till förra året eller 2012 för att finna en marsmånad med betydligt mer nederbörd än i år.

I de områden som fick mindre nederbörd än normalt under årets mars, så räcker det i de flesta fall att gå tillbaka tillbaka till 2013 för att finna en torrare marsmånad. Då fick ett par stationer ingen mätbar nederbörd överhuvudtaget.

Nederbördsumma i mm mars 2015.
Nederbörd mars 2015. Förstora Bild
Nederbörd i procent av det normala under mars 2015
Nederbörd i procent av det normala under mars 2015. Förstora Bild

Snö

Nordvästra Svealand och största delen av Norrland hade snötäcke hela månaden. För södra Sveriges del var det mest fråga om kortvariga snötäcken.

Snödjupskarta för 31 mars 2015
Snödjupet 31 mars 2015 Förstora Bild
Snödjupskarta för 15 mars 2015
Snödjupet 15 mars 2015 Förstora Bild

Solskenstid

Solskenstiden var större än normalt, trots att det under månaden var nederbördsöverskott på många håll.
 

Karta med soltimmar under mars 2015
Antal soltimmar i mars 2015. Förstora Bild
Mars 2015 - Medelmolnighet
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under mars 2015. Förstora Bild

Åska

Mars är normalt en åskfattig månad, så även detta år. Endast från den 7 och 26 mars finns enstaka blixtregistreringar.

Antal åskdagar under mars 2015
Antal åskdagar under mars 2015 Förstora Bild
Totalt antal blixtar under mars 2015
Totalt antal blixtar under mars 2015. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

 
Högsta temperatur, mars 2015
Norrland +13.6° den 8 Sundsvall-Råsta (Medelpad)
Svealand +17.7° den 8 Oxelösund (Södermanland)
Götaland +18.7° den 8 Oskarshamn (Småland)
Lägsta temperatur, mars 2015
Norrland -32.4° den 25 Gielas (Lappland)
Svealand -21.4° den 5 Storbo (Dalarna)
Götaland -11.5° den 22 Hagshult (Småland)
Högsta nederbörd, mars 2015
Norrland 99.8 mm Jormlien (Jämtland)
Svealand 86.6 mm Västerhaninge (Södermanland)
Götaland 93.0 mm Ed (Dalsland)
Lägsta nederbörd, mars 2015
Norrland 13.2 mm Saarikoski (Lappland)
Svealand 22.3 mm Örskär A (Uppland)
Götaland 24.2 mm Mariestad (Västergötland)
 
Högsta lufttryck, mars 2015
Norrland 1049.8 hPa den 15 Vilhelmina (Lappland)
Svealand 1048.9 hPa den 15 Älvdalen (Dalarna)
Götaland 1046.5 hPa den 16 Gotska Sandön (Gotland)
Lägsta lufttryck, mars 2015
Norrland 976.1 hPa den 31 Umeå flygplats och Holmön (Västerbotten)
Svealand 977.8 hPa den 30 och 31 Svenska Högarna (Uppland)
Götaland 972.1 hPa den 30 Ölands södra udde (Öland)
Största snödjup, mars 2015
Norrland 183 cm den 26 Katterjåkk (Lappland)
Svealand 122 cm den 6 och 7 Gördalen (Dalarna)
Götaland 35 cm den 3 Malmbäck (Småland)

Dygnsnederbörd över 40 mm mars 2015 (76 kB, pdf)

Medelvind över 21 m/s i mars 2015 (76 kB, pdf)