Mars 2015 – Normala vattenflöden och höga grundvattennivåer

Vattenflödena var något högre än normalt i Svealand och sydöstra Norrland. I delar av norra Norrland fanns mer snö än normalt. Grundvattennivåerna var högre än normalt i stora delar av landet.

Vattenföring

Snösmältning och regn medförde att vattenflödena steg i Svealand och sydöstra Norrland under mars. Flödena var något högre än normalt och vårfloden får betecknas som lugn hittills.

I resten av landet var vattenflödena ungefär normala för årstiden.

Vattenföring vid 20 mätstationer i mars 2015. (407 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

I Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren var vattennivån en eller ett par decimeter högre än normalt för årstiden. Vattennivån i Storsjön sjönk hela månaden, vilket den brukar göra så här års.

Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar mars 2015. (74 kB, pdf)
 

Snötillgång

I början av mars fanns snö i hela Norrland och i norra Svealand. En del snö smälte och i slutet av månaden var det barmark i större delen av Svealand och sydöstra Norrland.

På de flesta håll var snötäcket mindre än normalt, men mer snö än normalt fanns i delar av norra Norrland.

Grundvattennivå

Grundvattennivåerna i de små magasinen har sedan februari sjunkit med som mest en halv meter i stora delar av landet. I södra Norrland och mellersta Svealand samt östra Götaland har dock nivåerna stigit med upp till 50 cm.

Sverige dominerades av nivåer för årstiden över eller nära de normala.

Sydvästra Norrland samt västra Svealand hade grundvattennivåer mycket över de normala.

Grundvattensituationen var god i praktiskt taget hela landet. Några problem med grundvattentillgången kan för närvarande inte förutses.

Snötäckets beräknade vattenvärde 15 mars 2015
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 mars 2015 Förstora Bild
Grundvattennivåer 15 mars 2015 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer 15 mars 2015 enligt SGU Förstora Bild