Mars 2015 - Höga vågor

Vid flera tillfällen registrerades vågor över 3 meter varav den högsta signifikanta våghöjden 4,4 meter noterades vid Väderöarna. Det högsta vattenståndet observerades i Kalix i samband med sydlig vind och det lägsta på västkusten vid ostlig vind.

Lindrigt isläge under månaden

Den långsträckta stampisvallen i norra Bottenviken, från Farstugrunden via Kemi 1 till Oulo 1, flyttades inte många sjömil under månaden. Nordost om denna linje låg vid månadens slut fortfarande upp till 40 cm tjock, mycket tät drivis med inslag av stora kompakta flak.

Isarna på den svenska sidan försvann redan i början av mars. Längs med den finska bottenvikskusten dröjde islossningen ytterligare cirka två veckor. I Vasa skärgård låg mjuknande skärgårdsis kvar vid månadsskiftet mars – april. 

Ytvattentemperaturerna längs kusterna låg i allmänhet väl över de normala, på sina håll längs Västkusten drygt 2 grader över.

Ytvattentemperatur i kustvatten mars 2015 (80 kB, pdf)

Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 30 mars 2015
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 30 mars 2015 Förstora Bild
Karta öKarta över is- och ytvattentemperatur i havet 16 mars 2015
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 16 mars 2015 Förstora Bild

Vattenstånd

Den 1 var det en sydlig vind över Sveriges farvatten och vattnet pressades norrut. I Kalix steg vattenståndet till +54 cm och i Ratan till +48 cm.

Den 7 var det återigen sydliga vindar som pressade vattnet norrut och månadens högsta vattenstånd observerades i Kalix med +85 cm samtidigt som Ratan hade +60 cm. I södra delarna av Östersjön sjönk vattenståndet och Kungsholmsfort noterade -35 cm.

Omkring den 10 inleddes en period med mer högtrycksbetonat väder och vattenstånden började sjunka. I samband med ostlig vind den 14 och tidvattnets ebb sjönk vattenståndet i Kungsvik till -71 cm.

Den 20 var det en partiell solförmörkelse över Sverige och månen var då relativt nära jorden. Detta tillsammans med att dragningskraften från solen och månen verkade från samma punkt fick till följd att tidvattenamplituden blev högre än normalt. Den 21 var det en ostlig vind på ca 14 m/s längs västkusten som pressade vattnet västerut. Detta tillsammans med den något kraftigare tidvattenamplituden gjorde att månadens lägsta vattenstånd observerades. Uddevalla hade -77, Kungsvik -70 och Smögen -63 cm.

Vattenstånd 19-22 mars 2015 på västkusten
Vattenstånd 19-22 mars 2015 på västkusten Förstora Bild

Vattenstånd vid 7 mätstationer i mars 2015 (128 kB, pdf)

Höga vågor

Den 1 gav ett lågtryck över Norska havet sydliga vindar över Sveriges farvatten. Längs västkusten blåste det 20 m/s och den signifikanta våghöjden* steg till 3,9 meter. Över Östersjön blåste det 11 m/s och vid Knolls grund steg våghöjden till 3,1 meter. På Bottenhavet blåste det 14 m/s och vid Finngrundet steg våghöjden till 2,4 meter.

Den 10 passerade ett lågtryck mellersta Sverige. Längs västkusten var det en sydvästlig vind på 19 m/s och månadens högsta signifikanta våghöjd 4,4 meter observerades vid Väderöarna.

Den 23 gav ett lågtryck över Norska havet en sydvästlig kuling längs västkusten och den signifikanta våghöjden steg till 3,4 meter vid Väderöarna.

Den 29 rörde sig ett lågtryck upp längst Norska havet och i öster låg ett högtryck. Detta fick till följd att det var en sydlig vind över Sveriges ostliga farvatten. På Östersjön blåste det ca 10 m/s och den signifikanta våghöjden vid Knolls grund steg till 3,1 meter. På Bottenhavet blåste det 14 m/s och våghöjden vid Finngrundet steg till 2,8 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Knollsgrund mars 2015
Signifikant våghöjd vid Knollsgrund mars 2015 Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Väderöarna mars 2015
Signifikant våghöjd vid Väderöarna mars 2015 Förstora Bild