Maj 2015 - Regn, regn och mera regn gav flera regnrekord

Maj blev mycket blöt eller extremt blöt i stort sett hela landet. Särskilt blött var det i nordöstra Norrland samt östra Svealand. Flera stationer där med mer än 100-åriga mätserier slog sina gamla månadsrekord. I Stockholm blev det den blötaste majmånaden på över 200 år. Även på andra håll i landet blev det nya regnrekord för maj. Regnandet bidrog till att månaden blev solfattig med nya bottenrekord i Umeå och Luleå. Det märkliga inträffade att månadens högsta temperatur blev lägre jämfört med april, något som sedan 1920 bara inträffat åren 1996, 1987, 1968 och 1962. 

Maj dominerades av lågtryck och regn som obönhörligt matades in över landet. Nästan varje dag föll minst 10 mm någonstans i landet. Det var bara den 15 och den 24 som mindre mängder förekom. Den 15 får nog sägas ha varit månadens bästa dag i termer av nederbörd då det bara föll lätt regn på 0-2 mm i östra Svealand och delar av östra Norrland. Några riktigt regniga dygn var den 1 (östra Götaland och Örebro län), den 5 (Götaland och södra Svealand), den 6 (Ångermanland och södra samt mellersta Lappland), den 12 (nordvästra Götaland och östra Svealand), den 23 (Norrbotten), den 26 (Västerbotten), den 27 (norra Norrland), den 30 (Svealand - Stockholm Maraton blev en blöt historia!) samt den 31 (västligaste Götaland).

Kalla nätter i norr

Maj inleddes med kyligt och ostadigt väder, något som dominerade väderbilden hela månaden. I Naimakka uppmättes denna morgon -9,6°. Ingenstans i landet orkade temperaturen över 15° under dagen. Vädermässigt var det ostadigt i främst landets östra delar. Detta berodde på en front som ringlade sig från norr till söder längs ostkusten. Över sydöstra Götaland utvecklades under dagen ett mindre lågtryck i anslutning till frontzonen. Detta gav stora regnmängder i nordöstra Götaland, nordöstra Västergötland och Örebro län i Svealand. Härsnäs i Östergötland fick mest med 36,5 mm.

Lågtrycket i sydost fördjupades under natten till lördagen och hade då sitt centrum över Gotland. I höglänt terräng på Sydsvenska höglandet föll nederbörden delvis som snö. På morgonen den 2 rapporterade Malmbäck (350 möh) i Småland ett 8 cm djupt snötäcke. Detta är det största snödjup som uppmätts i Götaland i maj sedan 1999. I Lapplandsfjällen var det åter en kall natt. Rensjön hade -12,8° följt av Nikkaluokta med -12,7° vilket var månadens lägsta temperatur för båda stationerna. Lågtrycket över Gotland drog under dagen bort österut men det förekom en hel del skurar i östra Sverige.

En svag högtrycksrygg fick under kvällen och natten till den 3 ett visst inflytande över vädret i landet. I samband med klart väder sjönk temperaturen rejält. Mierkenis i Lapplandsfjällen uppmätte -13,7° vilket blev månadens lägsta temperatur för landet som helhet. Svealands lägsta temperatur för maj skrevs till -6,1° och uppmättes i Storbo i nordligaste Dalarna. I Götaland var det som lägst -3° på Sydsvenska höglandet. Under dagen växte molnen till sig men det blev i huvudsak uppehållsväder med lokala skurar. Högtrycksryggen försvagades alltmer och ett regnväder närmade sig från sydväst. Innan det hann fram blev det åter en kall natt i Norrland med som lägst -11,5° i Tarfala på morgonen den 4. Under morgontimmarna drog så regnvädret in över västra Götaland. Till på dagen hade regnet nått upp till Svealand samtidigt som det försvagades alltmer. Regnet fortsatte under natten den 5 vidare norrut samtidigt som det splittrades upp. I fjällnära områden föll regnet delvis som snö. I söder förekom en hel del dimma. Dimmorna i Götaland och västra Svealand byttes under dagens lopp ut mot ett mer ihållande regnväder med inslag av åska från sydväst som långsamt rörde sig åt nordost. I både Götaland och Svealand föll denna dag 15-20 mm på många håll. Mest fick Vinga i Västergötland med 25 mm.

Till på morgonen den 6 låg tyngdpunkten på regnet över nordöstra Svealand och södra Norrland. Regnet fortsatte under dagen långsamt norrut över Norrland och hade till sena kvällen nått nordligaste Norrland. De största mängderna denna dag föll i Ångermanland och södra Lappland. Härnösand fick 26 mm följt av Fjällsjönäs i södra Lappland med 25 mm. I Götaland och Svealand blev det en dag med en del skurar som i västra Götaland hade inslag av åska.

Ett lågtryck över Norska havet bestämde väderläget och den 7 bjöd på varierat väder i landet. I söder förekom en hel del skurar med inslag av åska i samband med en kallfront som lågtrycket över Norska havet matade in. I norr var det mest mulet.

Kraftigt regn i Norrbotten och Jämtland – frost i inre Götaland

Lågtrycket över Norska havet fortsatte att sätta sin prägel på vädret även den 8. Kallfronten nådde denna dag södra Norrland där den även aktiverades till ett mindre lågtryck. På flera håll i Norrbotten och Jämtland föll då ganska stora mängder nederbörd. Mest fick Borgvattnet i Jämtland med 29 mm. I Götaland och södra Svealand var det lite stabilare väder och här och var även en del sol. Detta berodde på ett högtryck över Polen som fick ett visst inflytande på vädret i söder. Detta medförde också att natten den 9 blev klar på många håll och kall med frost i inre Götaland. Hagshult i Småland rapporterade -3,9° vilket blev månadens lägsta temperatur i Götaland. Under dagen försköts högtrycket österut mot Baltikum samtidigt som det mulnade på alltmer. Under sena eftermiddagen drog ett nytt lågtryck med tillhörande regn in från sydväst. I norra Sverige blev det ostadigt väder då gårdagens lågtryck över södra Norrland nådde nordöstra Norrland med sitt regn. Under kvällen drog lågtrycket och regnet vidare mot Nordnorge.

Högtrycket över Baltikum fick ett visst inflytande över vädret i norra Norrland den 10 där solen även fick chans att visa sig under förmiddagen. I söder var det däremot ostadigt men en utlöpare till ett högtryck med centrum över Tyskland gav uppsprickande molntäcke under kvällen i landets västra delar. Natten till den 11 blev klar på många håll i landet men ett frontsystem i väster med splittrat regn gjorde att molnen tätnade under morgontimmarna. Frontsystemet passerade under dagen landet men gav mest små mängder på de flesta håll. I nordvästra Svealand och sydvästra Norrland var regnet dock intensivare och Gördalen i Dalafjällen fick 25 mm följt av Klövsjöhöjden i Jämtland med 21 mm. I sydöstra Götaland blev det däremot en solig dag.

Tillfälligt lite varmare i söder – första majdagen över 20°!

Den 12 fördes en kil med lite varmare luft från kontinenten in över sydöstra Götaland och temperaturen kom lokalt upp i 20°. Allra varmast var det i Kristianstad med 21,4° följt av 20,4° i Hästveda och 20,1° i Osby, alla i Skåne. Kristianstads värde skulle visa sig bli månadens högsta temperatur. Den varmare luften puttades snabbt undan när en kallfront rörde sig österut över Götaland och sydligaste Svealand under eftermiddagen. I dess spår följde en hel del regn och regnskurar, lokalt med inslag av åska. Börrum i Östergötland fick detta dygn 32 mm. Samtidigt utvecklades ett mindre lågtryck ute över norra Östersjön under kvällen och natten den 13. Söder om lågtrycket blev det blåsigt. Tyngdpunkten på regnet låg under dagen den 13 över Bottenhavet och Norra Kvarken. Till på kvällen klarnade det upp alltmer med början i väster i samband med att en mindre högtrycksrygg började få visst inflytande över främst landets södra delar. Natten till Kristi Himmelfärdsdag den 14 blev därför relativt molnfri i stora delar av Götaland och Svealand. Under dagen gav ett högtryck över Norska havet upphov till stabilt väder i Götaland och Svealand. Längs norra Norrlandskusten fortsatte lågtrycket över Finland att påverka vädret. I Västerbotten och Norrbotten blev det en dag med både regn och snöblandat regn. Natten blev klar på de flesta håll i södra Sverige med frost ända ner till inre Götaland. Hagshult i Småland och Arvika, Brattmon och Gustavsfors, alla tre belägna i Värmland, hade alla -3° som lägst på morgonen den 15. Under dagen blev det en hel del sol i Götaland och södra Svealand medan det i Norrland var mycket moln men mest uppehållsväder. Vid kusten förekom dock lätt regn. Även den 16 bjöd på frost i inre Götaland. Den här natten var det -3 i Horn i Östergötland. Allra kallast var det dock i sydvästra Norrland med som lägst -7,3° i Ljusnedal. Under förmiddagen tätnade molnen på västerifrån och högtrycksryggen lade kvickt benen på ryggen då ett regnväder från väster närmade sig under dagen. Detta rörde sig under eftermiddagen in över landet. I nordvästra Lapplandsfjällen fick man se solen då högtrycksryggen ännu inverkade på vädret där.

Natten den 17 utvecklades ett mindre lågtryck över Svealand. Under dagen hade lågtrycket sitt centrum över östra Svealand där även det kraftigaste regnet förekom. I allmänhet kom 10-15 mm regn där detta dygn. I Stockholm fick man mer än så, hela 32,4 mm detta dygn varav 28 mm under dagen mellan klockan 08 och 20. Detta var den största dygnsnederbördsmängden i maj där sedan 1988. I nordvästra Svealand och Jämtland var det inslag av snö. Lågtrycket försvagades under kvällen alltmer och löstes upp under natten.

Ny arbetsvecka – nya regn från väster

Den nya arbetsveckan som inleddes måndagen den 18 bjöd på varierande väder i hela landet med en del skurar men även plats för lite sol här och var. Natten till den 19 blev molnfri i östra Svealand med frost på sina håll. Kallast var det i Films kyrkby i norra Uppland med -1,8°. I norra Norrland gav ett mindre nederbördsområde ostadigt väder under dagen, men det försvagades alltmer. Samtidigt drog ett splittrat regnväder upp över Götaland och Svealand även det under försvagning.

Två ostadiga mellandagar den 20-21

Både den 20 och den 21 bjöd på relativt likartat väder över landet. Regn och skurar förekom här och var runt om i landet, lokalt med inslag av åska. I sydöstra Götaland inleddes dagarna med sol men under båda dagarna växte stackmolnen till sig i den labila luftmassan.

Nya nederbördsområden från väster…

På kvällen den 21 närmade sig ett lågtryck med tillhörande fronter och nederbörd ute över Norska havet och under natten mulnade det på. Medan varmfronten mest gav ökad molnighet släppte den tillhörande kallfronten ifrån sig nederbörd under dagen den 22. Den mesta av nederbörden hamnade i Norrland med de största mängderna på 10-15 mm i ett stråk från Jämtland till Ångermanland. Till den 23 hade lågtrycket förskjutits österut och hade under morgonen sitt centrum över Norra Kvarken. Till på dagen hade lågtryckscentrumet rört sig norrut till Bottenviken samtidigt som det bara långsamt försvagades. I Norrbotten var regnet tidvis kraftigt och på många platser föll 10-30 mm, mest i Kypäsjärvi med 34 mm. I resten av Norrland var det mest mulet med en del lokala skurar. I Götaland och Svealand blev det däremot en rätt solig eftermiddag och kväll.

Månadens andra dag över 20°

Den 24 blev en dag med varierande molnighet i praktiskt taget hela landet. I norra Norrland samt de östra delarna av Götaland och Svealand var det uppehållsväder men i resten av landet förekom lokala regnskurar. Mängderna var dock överlag små. Detta var för övrigt andra dagen i maj som temperaturen gick över 20° vilket skedde i Oskarshamn (20,8°) och Gladhammar (20,2°).

Mer regn…

Ett nytt regnområde drog in från sydväst under morgonen den 25 och vidare åt nordnordost under dagen. Tyngdpunkten på regnet låg under eftermiddagen och kvällen över södra Norrland och norra Svealand där de största mängderna var kring 10-15 mm. Det soligaste vädret denna dag fick norra Norrland liksom nordvästra Götaland.

Tyngdpunkten på regnet hade till den 26 förskjutits upp till Västerbotten där det på många håll föll 15-20 mm. Mest fick Bygdsiljum med 28 mm. I resten av landet var det ostadigt med regn och skurar med inslag av åska. Regnet över södra Norrland bakades under kvällen ihop med ett annat regn över västra Finland och ett lågtryck fördjupades under natten och morgonen den 27 över Bottenhavet samtidigt som det långsamt rörde sig norrut. Norra Norrland fick således ett riktigt regnigt dygn. I allmänhet föll 10-20 mm. Mest fick Björkudden i Lapplandsfjällen med 25 mm. I resten av landet dominerade molnen med en del lokala skurar som dock inte gav några större mängder. Under kvällen tillfälligt uppklarnande och fallande temperaturer.

Samtidigt som lågtrycket längst i norr mattades av under natten närmade sig en front med sitt regn från sydväst. I inre Götaland förekom lokal frost innan molnen tätnade på i takt med att regnet från sydväst närmade sig alltmer. Detta drog under förmiddagen in över Götaland. I Svealand och södra Norrland blev det däremot en solig förmiddag men under dagen var det grått i så gott som hela landet. Regnet över Götaland fortsatte under eftermiddagen och kvällen vidare åt nordost under försvagning. I östra Svealand, Ångermanland, Västerbotten och södra Lappland fick man dock uppehållsväder. Till på morgonen den 29 hade fronten nått upp till mellersta Norrland men gav mest små mängder.

Regnigt Stockholm Maraton den 30

I Götaland drog ett annat regnområde in från sydväst under sena kvällen den 29 och rörde sig den 30 upp åt nordost och gav stora mängder regn under dagen i Svealand och södra Norrland. De största mängderna föll i allmänhet i Dalarna där det på flera håll kom kring 30 mm. Allra mest fick Lillhamra i Orsa finnmark med 36 mm följt av 35 mm i Kolsva i Västmanland. I norra Norrland blev det istället en dag med varierande molnighet och på sina håll även en del sol. Där återfanns även dagens högsta temperaturer i den östra delen med som mest 17-18°.

Ostadig avslutning – månadens tredje dag över 20°!

Maj avslutades på samma sätt som den började det vill säga med ostadigt och svalt väder. I Götaland fick man en dag med varierande molnighet och några enstaka skurar. I Svealand dominerade istället molnen medan gårdagens regn bara långsamt pressade sig norrut över Norrland. Över Tornedalen smet ljummen luft från öster in och Övertorneå i Norrbotten kunde ståta med månadens högsta majtemperatur i Norrland, +20,8°. Under kvällen drog ett nytt regnväder in över Götaland och fortsatte under natten till den 1 juni vidare åt nordost. Detta gav under natten till den 1 juni 20-25 mm regn i västra Götaland och bidrog därmed till att Göteborg fick se sitt gamla nederbördsrekord för maj från 1969 slaget. 

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i maj 2015 (633 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i maj 2015 (103 kB, pdf)

Temperatur

Temperaturavvikelsen blev under det normala i större delen av landet men längs ostkusten och allra längst i norr var temperaturerna förhållandevis normala. I de yttersta kustbanden på ostkusten till och med 1-1,5 grader över normalvärdena. Underskotten låg i allmänhet på 1-1,5 grad i västra Götaland, västra Svealand och sydvästra Norrland. I nordvästra Dalarna lite drygt 2 grader under det normala. Den närmast totala avsaknaden av rejäla värmeperioder innebar att månadens maximitemperatur på många håll i landet höll sig på blygsamma 15-20°. I västra och norra Norrland i allmänhet bara mellan 10 och 15°. Detta medförde att månadens högsta temperatur (+21,4°) blev lägre jämfört med april månads högsta värde, +22,0°. Sedan 1920 har detta endast inträffat åren 1996, 1987, 1968 och 1962.

Endast tre av månadens dagar orkade temperaturen upp över 20° någonstans i landet. Detta skedde den 12 (Kristianstad 21,4°, Hästveda 20,4° och Osby 20,1°), 24 (Oskarshamn 20,8° och Gladhammar 20,4°) och den 31 (Övertorneå (20,8° och Pajala 20,0°).


 

Månadsmedeltemperaturen under maj 2015
Månadsmedeltemperaturen under maj 2015. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse under maj 2015
Medeltemperaturens avvikelse under maj 2015. Förstora Bild

Nederbörd

Det blev så gott som undantagslöst en mycket regnig månad i hela Sverige. I främst Norrbotten och Västerbotten var månaden på sina håll rekordblöt och flera av våra äldsta stationer där med mer än 100-åriga mätserier slog sina gamla majrekord. Även i östra Svealand och västra Götaland blev det lokalt rekordblött. I Stockholm får man gå tillbaka ända till 1802 för att finna en blötare majmånad.

Följande stationer satte nya regnrekord för maj månad (sorterade efter startår).

 • Haparanda (1860): 91,8 mm. Tidigare rekord 81,3 mm från 1957.
 • Gunnarn/Stensele (Lappland, 1860): 90,9 mm. Tidigare rekord 87,8 mm från 1938.

 • Karlstad-Väse (1860): 122,4 mm. Tidigare rekord 116,3 mm från 2010.
 • Göteborg (1860): 120,6 mm. Tidigare rekord på 120 mm från 1969.

 • Västerås (1860): 98,6 mm. Tidigare rekord 95,6 mm från 1958.

 • Grythyttan (Västmanland, 1878): 147,8 mm. Tidigare rekord 117,0 mm från 1926.

 • Landsort (Södermanland, 1879): 86,9 mm. Tidigare majrekord 78,0 mm från 1912.

 • Holmön (Västerbotten, 1880): 118,8 mm. Tidigare rekord 90,3 mm från 1967. 

 • Särna (Dalarna, 1880): 126,9 mm. Tidigare rekord 120,5 mm från 1983.

 • Finspång (Östergötland, 1893): 98,5 mm. Tidigare rekord 93,0 mm från 1924. Avbrott april-maj 1992.

 • Älvdalen (Dalarna, 1894): 119,7 mm. Tidigare rekord 119,0 mm från 1906.

 • Hult (Östergötland, 1906): 117,6 mm. Tidigare rekord 99,8 mm från 1969.

 • Ulrika (Östergötland, 1908): 127,2 mm. Tidigare majrekord 117,0 mm från 1915.

 • Linhult (Västergötland, 1911): 139,9 mm. Tidigare rekord 136,2 mm från 1982.

 • Håvelund (Bohuslän, 1911): 144,6 mm. Tidigare rekord 123,6 mm fån 1973.

 • Ulvsjö (Dalarna, 1918): 141,3 mm. Tidigare rekord 130,0 mm från 1926. Avbrott 1972-1977.

 • Västerhaninge (Södermanland, 1927): 111,4 mm. Tidigare rekord 87,0 mm från 1958 och 1997.

 • Kolsva (Västmanland, 1930): 124,5 mm. Tidigare rekord 95,0 mm 1958.

 • Kristinehamn (Värmland, 1931): 115,6 mm. Tidigare rekord 100,0 mm från 1987.

 • Lillhamra (Dalarna, 1931): 146,7 mm. Tidigare rekord 122,3 mm från 2010.

 • Tandsbyn (Jämtland, 1931): 109,7 mm. Tidigare rekord 100,8 mm från 1987. Avbrott 2004-2005.

 • Hedeviken (Härjedalen, 1937): 89,8 mm. Tidigare rekord 78,5 mm från 2010.

 • Pajala (Norrbotten, 1940): 110,8 mm. Tidigare rekord 97,8 mm från 1982.

 • Luleå-Bergnäset (Norrbotten, 1944): 111,1 mm. Tidigare rekord 103,7 mm från 1982.

 • Sjögärde (Södermanland, 1954): 112,3 mm. Tidigare rekord 99,8 mm från 1968.

 • Glommersträsk (Lappland, 1958): 92,6 mm. Tidigare rekord 87,7 mm från 1995.

 • Holmbo (Östergötland, 1961): 141,5 mm. Tidigare rekord 101,0 mm från 1961.

 • Hunge (Jämtland, 1961): 93,6 mm. Tidigare rekord 93,1 mm från 1987.

 • Karungi (Norrbotten, 1961): 105,9 mm. Tidigare rekord 89,4 mm från 1982.

 • Överkalix-Svartbyn (Norrbotten, 1962): 123,1 mm. Gamla majrekordet på 111,3 mm var från 1982.

 • Höglekardalen (Jämtland, 1962): 130,3 mm. Tidigare rekord 107,6 mm från 1987.

För en del stationer var man nära nytt rekord men det slutade där med den näst blötaste majmånaden. Här ett axplock av dessa:

 • Piteå (1860): 95,0 mm. Rekordet på 100,2 mm är från 1982.
 • Bjuröklubb (Västerbotten, 1879): 98,8 mm. Rekordet på 100,8 mm är från 1991.

 • Norrköping (1944): 95,2 mm. Rekordvärdet på 96,0 mm är från 1948.

För Stockholms del stannade månadssumman på 106,9 mm, vilket gör maj 2015 till den blötaste majmånaden sedan åtminstone 1859. I och för sig finns avsevärt större mängder rapporterade från 1794 (180,0 mm) och maj 1802 (132,0 mm). Men dessa värden får anses som osäkra och svårbedömda. 

Nederbördssumma i mm maj 2015.
Nederbördssumma i mm maj 2015. Förstora Bild
Nederbörd i procent av det normala under maj 2015.
Nederbörd i procent av det normala under maj 2015. Förstora Bild

Snö

I början av månaden låg det fortfarande snö i stora delar av norra Norrland undantaget kustområdena. I södra Norrland liksom Svealand var det bara fjällområdena som fortfarande hade snö. Snön smälte undan och i slutet av månaden var det bara i norra Norrlands fjälltrakter som snön fortfarande låg kvar.
 

Snödjupskarta för 31 maj 2015
Snödjupet 31 maj 2015 Förstora Bild
Snödjupskarta för 15 maj 2015
Snödjupet 15 maj 2015 Förstora Bild

Solskenstid

Det myckna regnandet gjorde att månaden blev solfattig i framför allt nordöstra Norrland. Både Umeå (start 1969) och Luleå (start 1957) upplevde sin solfattigaste majmånad.
 

Karta med soltimmar under maj 2015
Antal soltimmar i maj 2015. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under maj 2015.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under maj 2015. Förstora Bild

Åska

Åsksäsongen brukar komma igång i maj och årets majmånad var inget undantag. Däremot var antalet urladdningar relativt få. Månadens åskrikaste dygn var den 5 och den 12 då 509 respektive 336 urladdningar registrerades.  Då blixtsystemet uppgraderades i november 2014 är det svårt att göra några direkta jämförelser men maj 2008 var grovt sett lika åskfattig.

Totalt antal blixtar under maj 2015
Totalt antal blixtar under maj 2015. Förstora Bild
Antal åskdagar under maj 2015
Antal åskdagar under maj 2015 Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Högsta temperatur, maj 2015
Norrland +20.8° den 31 Övertorneå (Norrbotten)
Svealand +19.3° den 24 Stockholm (Uppland)
Götaland +21.4° den 12 Kristianstad A (Skåne)
Lägsta temperatur, maj 2015
Norrland -13.7° den 3 Mierkenis (Lappland)
Svealand -6.6° den 3 Höljes (Värmland)
Götaland -3.9° den 9 Hagshult (Småland)
Högsta nederbörd, maj 2015
Norrland 146.9 mm Västerövsjö (Jämtland)
Svealand 167.3 mm Kindsjön (Värmland)
Götaland 177.9 mm Ed (Dalsland)
Lägsta nederbörd, maj 2015
Norrland 35.9 mm Ritsem A (Lappland)
Svealand 60.1 mm Sandhamn (Uppland)
Götaland 40.0 mm Ölands södra udde A och Norra Möckleby (Öland)
Högsta lufttryck, maj 2015
Norrland 1021.2 hPa den 11 Sveg (Härjedalen) och Edsbyn (Hälsingland)
Svealand 1024.2 hPa den 11 Landsort (Södermanland)
Götaland 1027.7 hPa den 11 Skillinge (Skåne)
Lägsta lufttryck, maj 2015
Norrland 989.6 hPa den 23 Haparanda (Norrbotten) och Bjuröklubb (Västerbotten)
Svealand 992.2 hPa den 13 Örskär (Uppland)
Götaland 995.8 hPa den 19 Väderöarna (Bohuslän)
Största snödjup, maj 2015
Norrland 163 cm den 1 Katterjåkk (Lappland)
Svealand 50 cm den 1 Gördalen (Dalarna)
Götaland 8 cm den 2 Malmbäck (Småland)

 Dygnsnederbörd över 40 mm maj 2015 (77 kB, pdf)

Medelvind över 21 m/s i maj 2015 (77 kB, pdf)