Maj 2015 - Rekordvärme i Spanien och Portugal

För årstiden exceptionellt höga temperaturer noterades i Spanien och Portugal i början av maj med 40-44°. Senare under månaden krävde en mycket svår hetta flera tusen dödsoffer i Indien. Centrala USA drabbades av mycket kraftiga regn och maj blev i delstaterna Oklahoma och Texas den hittills regnigaste månaden överhuvudtaget.

Avvikelse från normal månadsmedeltemperatur (referensperiod 1961-1990) i maj 2015
Avvikelse från normal månadsmedeltemperatur (referensperiod 1961-1990) i maj 2015. Förstora Bild

Europa

Väderbilden över Europa visade i medeltal ett omfattande lågtrycksområde över Nordatlanten och Skandinavien med i allmänhet lite svalare väder än normalt.

En högtrycksrygg sträckte sig in över kontinenten med högre eller i västra Medelhavsområdet till och med mycket högre temperaturer än normalt.

Medellufttryck i Europa i maj 2015
Medellufttryck i Europa i maj 2015

Under första halvan av maj rådde synnerligen märkliga temperaturförhållanden. I Spanien, Portugal samt även Sicilien och Sardinien uppmättes temperaturer på 40-44°. Trots att det var så tidigt i månaden så slogs värmerekorden för maj på löpande band. Även månadsmedeltemperaturen blev mycket hög med temperaturöverskott lokalt över 5 grader i södra Spanien.

Även i den europeiska delen av Ryssland blev maj en mycket varm månad. Där var det framför allt under senare delen av månaden som temperaturen nådde mycket höga värden, exempelvis 38,3° den 31 maj i Aleksandrov-Gaj i södra Ryssland nära gränsen mot Kazachstan.

I norra Europa var det en helt annan visa med svalt väder och på många håll mycket regn.

I Danmark kommer årets maj för landet som helhet på delad andra plats bland de allra blötaste sedan mätningar inleddes 1874. Även i Norge var det nederbördsrikt. Bland stationer med mycket långa mätserier kan nämnas att Stavanger-Våland (med mätningar sedan 1895) i år fick sin hittills regnigaste maj med sammanlagt 188 mm.

Även i exempelvis Schweiz och västra delarna av Österrike var det en mycket regnig majmånad. För den schweiziska stationen Sion var det den allra regnigaste maj sedan mätningar inleddes där 1864.

Island upplevde sin kyligaste maj sedan 1982 eller 1979.

Nordamerika

I nordvästra delen av Nordamerika var maj på många håll 3-6 grader varmare än normalt.

Rekordartad värme rådde i Alaska under andra hälften av månaden. Till exempel noterade Barrow på Alaskas nordspets 8,7° den 21 maj. Det kan tyckas vara en rätt blygsam temperatur, men innebar ändå tangerat majrekord för stationens 113-åriga mätserie. I Eagle i det inre av Alaska registrerades 32,8° den 24 maj, vilket också det var rekord.

Även i östra USA var det varmt med en månadsmedeltemperatur i allmänhet 2-4 grader över normalvärdet. I exempelvis huvudstaden Washington DC var årets maj den varmaste som hittills observerats.

I de centrala delarna av USA var det däremot förhållandevis kyligt med temperaturunderskott på ca 2 grader på sina håll. Vid flera tillfällen förekom mycket kraftiga regn. I delstaterna Oklahoma och Texas var det den regnrikaste månaden hittills, vilket även gäller i medeltal för hela USA. Så småningom förklarades katastroftillstånd i vissa delar av Texas och tidigare under månaden hade även Nebraskas guvernör förklarat katastroftillstånd i delar av den delstaten efter kraftiga regn.

I södra Kalifornien bestod däremot den extrema torkan.

Tropiska cykloner

Den första namngivna tropiska cyklonen för säsongen, Ana, bildades utanför sydöstra USA och rörde sig in över land nära gränsen mellan South Carolina och North Carolina den 10 maj. Det är mycket ovanligt att en tropisk storm når USAs fastland så här tidigt på året. Det var dock bara kortvarigt som Ana kom upp i nivån för en tropisk storm.

På östra Stilla havet bildades två namngivna tropiska cykloner, Andres och Blanca. Andres nådde som mest klass 4 på Saffir-Simpsonskalan, men höll sig gott och väl ute över öppet hav. Blanca bildades alldeles i månadsskiftet maj/juni och behandlas i artikeln om junivädret.

Asien

På många håll i Asien var maj varmare än normalt. De största temperaturöverskotten återfanns i västra Sibirien med upp till 8 grader högre medeltemperatur än normalt.

Mest omtalad var dock hettan i Indien och Pakistan. I Indien krävde de mycket höga temperaturerna på drygt 45° ett par tusen dödsoffer.

Arktis

Runt Grönland var maj kallare än normalt, på nordöstra Grönland var årets maj lokalt den näst kallaste sedan 1958.  I Svalbard och västra delen av ryska Arktis var det däremot 2-5 grader varmare än normalt. Sådana temperaturöverskott rådde även vid Ishavskusten i Alaska och nordvästra Kanada.

Utbredningen av den arktiska havsisen i månadsskiftet maj/juni
Utbredningen av den arktiska havsisen i månadsskiftet maj/juni. Källa: National Snow & Ice Data Center Förstora Bild

Utbredningen av den arktiska havsisen låg långt under långtidsmedelvärdet för årstiden. Kartan över isutbredningen vid månadsskiftet maj/juni visar att det speciellt i Barents hav, i Berings hav och Tjuktjerhavet mellan Sibirien och Alaska samt i vissa delar av den kanadensiska arkipelagen var stora isfria områden.

Sydamerika

I praktiskt taget hela Sydamerika uppmättes temperaturer över normalvärdet för perioden 1961-90. I de östra delarna av Argentina och Brasilien var månadsmedeltemperaturen för maj drygt 2 grader över den normala.

Colombia drabbades av kraftiga regn med svåra översvämningar och jordskred. Lokalt rapporterades dygnsmängder över 250 mm.

Afrika

Höga temperaturer var dominerande i Afrika. Det gäller i synnerhet i Marocko och Algeriet, där man liksom i angränsande delar av Europa hade temperaturöverskott på 3-6 grader.

Australien/Oceanien

Det var vädermässigt en rätt odramatisk majmånad i Australien. Temperaturen varierade kring det normala med en liten övervikt åt det kyligare hållet för det nationella medelvärdet. Även när det gäller nederbörden rådde varierande förhållanden med både blöta och torra områden.

Det var varierande väderförhållanden även på Nya Zeeland med mycket torrt i en del regioner och ovanligt regnigt i andra. Den 12-14 maj berördes området kring Wellington av häftiga regn och översvämningar. I högre terräng föll nederbörden ibland som snö.

En tropisk cyklon berörde Australien under maj. Det var Quang som på månadens första dag gick in över den nordvästra delen av landet. Den hade då börjat försvagas och gav inga extrema regnmängder.

En annan tropisk cyklon, Dolphin, rörde sig omkring den 10 maj långsamt upp över västra Stilla havet och gav då en dygnsmängd på 388 mm i Pohnpei på ögruppen Karolinerna. På sin vidare färd utvecklades Dolphin till en kategori 5-orkan, den femte dittills under år 2015. En kuriositet när det gäller Dolphin är att den nådde tropisk stormstyrka ovanligt nära ekvatorn vid 3,8°N.

Antarktis

Precis som tidigare uppvisade havsisen runt Antarktis en helt annan tendens än den i Arktis. Den hade en utbredning klart över den normala, i paritet med eller något över fjolårets utbredning vid samma tid.

Isutbredning runt Antarktis i maj 2015
Utbredningen av havsisen kring Antarktis under första halvåret 2015 och 2014 jämfört med långtidsmedelvärdet.. Källa: National Snow & Ice Data Center Förstora Bild

Från stationen Vostok rapporterades den 23 maj för första gången den här säsongen en temperatur under -80° i Antarktis.

Månadens högsta och lägsta temperaturer samt största nederbörd under 24 timmar

Europa

 • 45,0° den 14 Antella, Spanien
 • -20,6° den 20 och 21 Capanna Margherita (4 560 möh), Italien
 • -16,3° den 5 Suolovuopmi-Lulit, Norge (lägsta temperatur för stationer under 1 000 möh)
 • 143 mm den 15 Cimetta, Schweiz

Asien

 • 49,8° den 21 Larkana, Pakistan
 • -31,8° den 11 Delyankir, Sibirien
 • 600 mm den 1 Uchinoura, Japan

Arktis

 • 16,8° den 31 Kangerlussuaq, Grönland
 • -43,3° den 1 Summit, Grönland (3 200 möh)
 • -26,8° den 4 Aulavik, Kanada (lägsta temperatur för stationer under 1000 möh)

Nordamerika

 • 46,7° den 31 Death Valley, USA (Kalifornien)
 • -26,4° den 6 Shepherd Bay, Kanada
 • 262 mm den 6 Big Sandy Creek, USA (Nebraska)

Sydamerika

 • 42,0° den 20 Natagaima, Colombia
 • -15,0° den 23, 28 och 31 Vilacota, Peru (4 440 möh)
 • 264 mm den 14 Medio San Juan, Colombia

Antarktis

 • 9,6° den 11 Base Esperanza
 • -80,1° den 23 Vostok (3 500 möh)

Afrika

 • 48,0° den 28 Kharga, Egypten
 • -7,1° den 1 Buffelsfontein, Sydafrika
 • 321 mm den 31 Bellecombe, Réunion

Australien/Oceanien

 • 38,7° den 5 Wyndham, Australien och den 7 Bidyadanga, Australien
 • -9,0° den 28 Nanmer Forest, Nya Zeeland
 • 388 mm den 10 Pohnpei, Karolinerna
Högsta och lägsta temperaturer samt största nederbördsmängder under 24 timmar i maj 2015.
Högsta och lägsta temperaturer samt största nederbördsmängder under 24 timmar i maj 2015. Förstora Bild

Källor:

- Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.
- Maximilano Herrera