Maj 2015 - Issäsongen avslutades tidigt

Det var små variationer i vattenstånden i maj och de höll sig mestadels omkring de normala. De högsta och lägsta vattenstånden observerades längs Sveriges västra kust. Månadens högsta våghöjder observerades vid Väderöarna. Ytvattentemperaturen ökade mycket blygsamt under månaden.

Små skillnader under månaden

Den tidiga avsmältningen av den kvarvarande isen i norra Bottenviken fortsatte, och en vecka in i månaden var issäsongens saga all. Issäsongen inleddes sent och avslutades tidigt, och Bottenviken var denna vinter aldrig helt istäckt.

Ytvattentemperaturen i haven runt Sverige låg vid månadens inledning väl över den normala, men den närmast totala avsaknaden av rejäla värmeperioder i maj innebar att ytvattentemperaturen ökade mycket blygsamt under månaden. Maj avslutades därmed med relativt kyliga vattentemperaturer, runt 11° i Västerhavet, 9-10° i Östersjön och 7° eller lägre i Bottniska Viken.

Ytvattentemperatur i kustvatten maj 2015 (80 kB, pdf)

Karta över ytvattentemperatur i havet 28 maj 2015.
Karta över ytvattentemperatur i havet 28 maj 2015. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 14 maj 2015.
Karta över ytvattentemperatur i havet 14 maj 2015. Förstora Bild

Vattenstånd

Under maj månad var vattenståndsvariationerna små och höll sig mestadels omkring medelvattenstånd.

Vid månadens inledning var vattenstånden omkring eller något över de normala. Den 4 gav ett lågtryck över Brittiska öarna en sydostlig vind över södra Sverige. Detta pressade vattnet åt nordväst och i Viken sjönk vattenståndet till -41 cm. I Skanör pressades vatten in från södra Östersjön och vattenståndet steg då samtidigt till +27cm.

Den 11-12 rörde sig ett lågtryck upp över Norska havet. Den 11 var det sydostlig vind över södra Sverige som pressade vattnet åt nordväst. Månadens lägsta vattenståndsnivå observerades i Viken med -43 cm. Den 12 var det en sydvästlig vind längst västkusten och månadens högsta vattenstånd observerades i Uddevalla till +64 cm och Stenungsund hade +59 cm.

Sen hände det inte så mycket utan vattenstånden höll sig mestadels omkring medelvattenstånd.

Den 23 passerade ett lågtryck norr om Sverige. Över Bottenviken var det en sydlig vind som pressade vattnet norrut. I Kalix steg vattenståndet till +56 cm.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i maj 2015 (124 kB, pdf)

Höga vågor

Under maj månad steg den signifikanta våghöjden* över 2,5 meter vid flera tillfällen i Sveriges västra farvatten.

Den 7 rörde sig ett lågtryck upp över Norska havet och längs västkusten var det sydvästliga vindar på 17 m/s. Vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 3,4 meter vilket även var månadens högsta notering.

Den 15 maj var det nordliga vindar över Bottenhavet på 17 m/s och Finngrundsbojen noterade en signifikant våghöjd på 2,2 meter.

Den 17 var det en sydvästlig vind på 14 m/s längs västkusten och den signifikanta våghöjden steg till 2,8 meter vid Väderöarna.

Både den 29 och 30 maj var det en sydvästlig vind på 12 m/s längs västkusten och den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 2,9 meter.

Den 31 var det en sydvästlig vind på 11 m/s över Östersjön och bojen vid Knolls grund registrerade en signifikant våghöjd på 2,0 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Knollsgrund maj 2015
Signifikant våghöjd vid Knollsgrund maj 2015 Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Väderöarna maj 2015
Signifikant våghöjd vid Väderöarna maj 2015 Förstora Bild