Juni 2016 - Varierat väder

Den långvariga torkan i södra Sverige började nu märkas på allvar. Under junimånandens inledning noterades flera högsommardagar innan det svalare vädret tillfälligt tog över och sedan följdes av en sällsynt sommarstorm. Varm och fuktig luft gav dock både nederbörd med åska och värme kring midsommar.

Varm inledning

Många uppskattade säkert det vackra och soliga vädret i början av månaden då en högtrycksrygg dominerade vädret. En svag kallfront rörde sig söderut över norra Norrland med aningen åska. Mest nederbörd uppmättes i Föllinge i Jämtland med 14 mm den 1.

Den 2 juni förekom lite skurar längs med västkusten men de nådde inte de torra östra delarna av Sydsverige. Även denna dag noterades den största nederbördsmängden i Jämtland, men nu i Långan med 28 mm. Åska förekom över främst Jämtland och södra Lappland.

Maxtemperaturerna låg över 25˚ på många platser i hela landet. Allra högst värde noterades den 1 i Halmstad, med 29,3˚ och den 2 juni i Göteborg med 29,7˚.

Åska och svalare väder på gång

Den 3 juni noterades kraftiga vindar i de norra fjälltrakterna i samband med att kallfronter drog ner över Norrland. Den högsta medelvinden uppmättes i Lappland vid Stora Sjöfallet med 26,8 m/s även så den högsta byvinden i Tarfala med 37,5 m/s.

Åskan och regnskurarna som bildats i samband med fronterna hamnade över Svealand den 3 juni. Maxtemperaturen nådde 30,2˚ i Göteborg den 3 juni, vilket då var säsongens högsta. I Norrland hade det samtidigt blivit svalare i och med nordvindarna och därför hamnade maxtemperaturerna i Norrland under 20˚ den 4. Skurarna och åskan fortsatte till Götaland den 4 och där föll då 18 mm i Bjärum i Skåne.

Nationaldagen

Men de följande dygnen återkom högtrycksvädret vilket för många gav fina skolavslutningar och nationaldagsfirande. Maxtemperaturerna var inte längre så imponerande utan hamnade kring 20˚. Samtidigt var det också så kallade järnnätter med utbredd frost på morgnarna i främst Norrland, men även lokalt på flera håll i södra landsdelarna. Den 6 juni noterades -5,2˚ på den högt belägna stationen i Tarfala i Lappland.

Den 7 föll en del regn och förekom åska i Dalarna och i ett stråk ner mot Mälardalen, mest nederbörd noterades i Stora Skedevi i Dalarna med 30 mm. Samtidigt som maxtemperaturerna tillfälligt kröp över 25˚ den 7 (högsommardagar) i stora delar av landet började väderläget bli mer ostadigt i norra Norrland då ett lågtryck fördjupades över norra Finland.

Sommarstorm i norr, torka i söder

Vinden tilltog över norra Norrland den 8. Stormbyar förekom över ett stort område i Norrland. Storm i medelvind noterades på kvällen vid Bjuröklubb, med 24,6 m/s, och där nådde byvinden hela 30,6 m/s. Detta var den första stormen i juni i svenska farvatten sedan 1991.

Från inlandet, Hemavan, noterades som högst 20,5 m/s i medelvind och 25,9 m/s i byvind. Flera fastigheter blev strömlösa i samband med denna sommarstorm. Över ett stort område i främst Norrbotten föll drygt 20 mm nederbörd; allra mest noterades då i Svanstein med 55 mm och Kypäsjärvi med 49 mm.

Ovädret drog bort den 9, men det dröjde kvar en del skurar i norra Norrland som på många håll fick ytterligare nederbörd, 10-15 mm. Nu började det bli ostadigt även i Götaland där Hällum i Västergötland fick 17 mm. Luften över landet var nu avsevärt svalare än under inledningen av månaden, och natten till den 9 hade Hagshult i Småland -1,8°.

Den 10 juni stänkte även några droppar över det torra Öland där 10 mm noterades i Norra Möckleby i och med att det bildades ett litet lågtryck över Götaland. Lite mer dramatiskt var det i Stora Hammar sydost om Karlskrona i Blekinge där det lokalt föll centimeterstora hagel, vilket skadade växtligheten.

Samma dygn gjorde det nu bedagade stormlågtrycket återbesök utmed norra Norrlandskusten och gav där nederbörd, men inga större mängder noterades.

Lågtrycket över Götaland rörde sig emellertid österut den 11 så det blev ingen nämnvärd lindring i torkan denna gång.

Svalare och ostadigare

Hela Norden hade hamnat i en svalare och mer ostadig luftmassa, men från Norska havet trängde ett mindre högtryck in till den 12, vilket tillfälligt stabiliserade vädret detta dygn.

Redan den 13 juni började landet ansättas av nederbördsområden dels över norra Norrland och dels i sydvästra landsändan. I Norrland föll inga större nederbördsmängder och i söder låg ännu den mest ostadiga luftmassan, främst över norra Tyskland.

Till den 14 började nederbörden över Tyskland att avancera norrut. Under två dygn kom det regn över främst västra Götaland. Den 14 var mängderna som mest kring 10 mm. Men den 15 juni uppmätte flera av SMHIs stationer över 20 mm, lokalt betydligt mer.

Regn och skyfall

Det registrerades åska och i nordvästra Skåne blev flera gator och villor översvämmade. SMHIs observatör i Tånga i nordvästra Skåne mätte 67,4 mm.

Radarekon den 15 juni 2016 kl 17.
Radarekon den 15 juni 2016 kl 17. De röda områdena indikerar att nederbörden kan vara intensiv i dessa områden. Notera speciellt det röda området i nordvästra Skåne i närheten av Söderåsen.

Detta nederbördsområde fortsatte norrut över landet och gav den 16 allmänt 5-10 mm i stora delar av Svealand och Norrlands östra halva. Vid några platser i Norrland noterades lite drygt 20 mm.

Lågtryck från söder

Ett lågtryck över Balkanhalvön hade samtidigt börjat röra sig norrut. Den 15 passerades Polen varvid lågtryckets nederbördsområde berörde Baltikum. Under natten till den 16 svängde lågtrycket ut över Östersjön och den 16 föll, av många efterlängtad, nederbörd över de mycket torra delarna av östra Götaland och östra Svealand. Mängderna blev allmänt 5-10 mm i östra Götaland, men några orter fick över 20 mm, mest regn uppmättes i Vrå i Småland med 24 mm.

Den 17 juni rörde sig lågtrycket och nederbörden norrut och stora delar av norra Sverige fick regn detta dygn, lokalt rekordmycket.

Samtidigt närmade sig ännu ett nytt lågtryck snabbt söderifrån på den omtalade Vb-banan. Mitt på dagen den 17 nåddes svenska sydkusten av nederbörden och under dagen befann sig lågtrycket och dess nederbörd över Östersjön. Både över Öland och Gotland föll då stora mängder.

Följande två stationer med mycket långa mätserier rapporterade nya rekord den 17 juni för största dygnsnederbörd i juni månad.

Karesuando med startår 1879 fick 45,3 mm vilket var avsevärt högre än de 31,3 mm som var det tidigare rekordet från 23 juni 1903.

Hoburg med startår 1879 fick 53,6 mm vilket var lite högre än de 51,6 mm som var det tidigare rekordet från 23 juni 1933.

Regnet drog vidare

Nederbördsområdena fortsatte norrut under försvagning och den 19 till 20 skedde en tillfällig stabilisering. Men nu var ett nytt lågtryck på ingång, men denna gång från väster. Västra Sverige nåddes den 20 och till den 21 var det åter ostadigt i större delen av landet.

Den 22 skedde en viss stabilisering men med rester kvar av nederbörd. Enstaka skurar gav nederbörd lokalt. Väderläget var besvärligt för prognosmakarna inför midsommarhelgen. Varm och fuktig luft var på väg upp från kontinenten där det varit kraftiga skurar och åska exempelvis över Danmark den 23. Över norra Sverige drev svalare luft in från Atlanten.

Både i norr och i söder bildades åska den 23 juni.

Midsommarvädret

På midsommaraftonens morgon, den 24 juni, regnade det en del över södra och västra Götaland samt över östra Svealand. Under natten till den 24 kom 58 mm i Lund (vilket är den största mängden där på 12 timmar sedan den 5 juli 1958) och 52 mm i Herrljunga samt 49 mm i Vårgårda i Västergötland. Denna nederbörd och åska drog bort och under resten av dagen fanns endast några få skurar kvar i södra Sverige.

Över Norrland fanns det dock fler spridda regnskurar som även dessa var förbundna med åska, mest i Norrbotten.

Midsommaraftonen blev varm och på många håll även fuktig. Maxtemperaturer på över 30° noterades i sydöstra Götaland. Allra högst 31,0° uppmättes i Målilla, vilket dittills var säsongens högsta.

I Svealand låg maxtemperaturerna uppemot 23-24°. I både södra och norra Norrland förekom ett antal noteringar över 25°. Allra högst där var Forse i Ångermanland med 25,6°. En av de varmaste midsommaraftnar vi haft på länge. I Lund mättes 28,1° och där får en gå tillbaka till 1936 (då 28,3°) för att finna en varmare midsommarafton.

Mot kvällen drog ett mer sammanhängande regnområde in över främst Härjedalen och Jämtland. Till morgonen den 25 hade Börtnan och Rissna i Jämtland fått 30 mm respektive 35 mm samt Myskelåsen i Härjedalen 29 mm.

Sent på midsommaraftonens kväll nådde ett kraftigare regn från sydväst Skåne vilket på flera håll gav lite mer än tio mm.

På midsommardagen, den 25 juni, fortsatte regnandet i södra Norrland under dagen men det avtog till kvällen. I södra Götaland förekom en del regn och åska som lokalt gav flera tiotals mm, allra mest fick Kävsjö i västra Småland med 30 mm. Annars föll de största mängderna, vanligen 10-20 mm i de torra områdena i östra Småland, på Öland och Gotland.

På kvällen drabbades Vrigstad i Småland av fallvindar, alternativt en tromb, som fällde en mängd skog.

Dagen blev mycket varm och månadens högsta temperatur blev då 31,8° i Målilla.

I Skåne där det nu åskat rejält tre dygn i rad observerades en spektakulär åskfront på kvällen.

En åskfront över Malmö den 25 juni kl 20.
En åskfront över Malmö den 25 juni 2016 kl 20. Foto Christina Ellgar

Den 26 juni noterades högsommardagar (max temperaturer över 25°) från delar av östra Götaland i söder upp till södra Lappland. Allra varmast denna dag var det i Kvarn i Östergötland med 28,0°.

Detta dygn föll som mest 10-20 mm regn över stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland. Lokalt föll lite drygt 40 mm i Motala i Östergötland. En tromb observerades vid Hultabadet söder om Linköping.

Nederbörden drog vidare norrut och passerade södra Norrland för att den 27 juni dra förbi norra Norrland. De största nederbördsmängderna, med som mest 10-20 mm, noterades över norra Ångermanland, Västerbotten och södra Lappland. Allra mest uppmättes då i Torrböle i nordligaste Ångermanland med 23 mm.

Övergång till västlig strömning

Under en tid hade vädret kommit från söder med värme och fukt. Nu slog det om till en mer normal västlig strömning vilket gav en mer typisk svensk sommar. Maxtemperaturerna kröp under 25° men blev vanligen över 20°.

Lokalt kom det stora nederbördsmängder i samband med kraftiga skurar över Norrland den 28 juni, som mest noterades 31 mm i Naimakka i Lappland och 29 mm i Sveg.

Det åskade på flera håll och även hagel förekom, se följande bilder.

BilxtRadar 2016-06-28
Bilxtregistreringar (röda) och radarekon 2016-06-28 kl 17 över södra Norrland.
Hagel i Borgvattnet i Jämtland 2016-06-28
Den 28 juni kl 17:00 föll ishagel i Borgvattnet i Jämtland. De var lite drygt en centimeter i diameter. Under en timme kom 21,8 mm nederbörd. Haglen föll väldigt lokalt. Borgänge, 2 km nordväst, fick bara regn. Foto Edward van Munster

På förmiddagen, den 29, var ett omfattande nederbördsområde på väg in över landet västerifrån med början i Skåne, vilket där gav 10-20 mm. Men det försvagades när det drog vidare norrut. Det mest aktiva området med åska förflyttade sig från södra till norra Norrland.

Nya nederbördsområden var på väg in västerifrån och på förmiddagen den 30 regnade det i västra Götaland och västra Svealand.

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i juni 2016 (365 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i juni 2016 (88 kB, pdf)

Temperatur - Omväxlande

Värmen i slutet av maj fortsatte några dygn in i juni. Därefter följde för juni mer typiska variationer med en kyligare period kring den 10. Men sedan slog en rejäl värme till i samband med midsommar med några toppnoteringar över 30°. Värmen bröts när en västlig strömning inleddes den 26 juni.

Juni i fjol (2015) var kyligare. Utmed norra delarna av västkusten har det däremot varit den varmaste juni sedan 1992.

Månadsmedeltemperaturen under juni 2016.
Månadsmedeltemperaturen under juni 2016. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under juni 2016.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under juni 2016. Förstora Bild


 

Nederbörd - Blandad bild

Med undantag av nordostligaste Sverige var inledningen av månaden ganska torr. Men från mitten av månaden blev det mer ostadigt. Juni har under senare år vanligen varit blötare än normalt.

I sydöstra Sverige har det nästintill varje månad varit underskott på nederbörd under det senaste året. Men juni har gett ett överskott. Månadsnederbörden för Visby, startår 1860, blev en av de högsta som noterats där i juni efter 1991.

I nordöstra delen av landet har det allmänt fallit mer än normalt och i Haparanda kom det 93 mm vilket innebär en av de blötaste junimånaderna sedan mätningarna där startade på 1800-talet. Rekordet på 97 mm är från förra året.

Karta över nederbörd juni 2016.
Karta över nederbörd juni 2016. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under juni 2016.
Nederbördens avvikelse från det normala under juni 2016. Förstora Bild

Snötäcke

Endast högre delar av fjällen har snötäcke. Vid Katterjåkk noterades 1 cm den 4 och 8 cm den 8. Ingen annan av SMHIs stationer har rapporterat något snödjup under juni.

Solskenstid

Inga rekord utan i stort visar mätningarna att månaden haft omkring genomsnittet för solskenstid.

Kiruna, Luleå och Umeå ligger tio till femton procentenheter under normalvärdena.

Borlänge sticker ut lite åt det positiva hållet med cirka 20 procent över normalvärdet för juni medan Göteborg har fått nästintill lika mycket under.

Visby, Växjö och Lund har fått lite mer sol än normalt för månaden.

Svenska högarna och Hoburg har fått mest sol med lite drygt 360 timmar.

Karta med soltimmar under juni 2016.
Antal soltimmar i juni 2016. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under juni 2016.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under juni 2016. Förstora Bild

Åska

Sverige har ofta i juni befunnit sig i gränslinjen mellan svalare atlantluft och varm och ibland fuktig luft från kontinenten. Detta har varit gynnsamt för åska.

Åskrika dagar under juni var följande den 2 (flest registreringar i juni) i södra Norrlands inland, den 3 Svealand, den 4 i Götaland. Den 7 främst i Svealand. Den 23 främst i Skåne men även i mellersta Norrlands inland.

En åskrik dag i juni blev den 24. Även då i Skåne men då även i norra  Norrland. Dagen efter den 25 spritt över södra Götaland.

Antal åskdagar under juni 2016.
Antal åskdagar under juni 2016. Förstora Bild
Totalt antal blixtar under juni 2016.
Totalt antal blixtar under juni 2016. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Högsta temperatur, juni 2016
Norrland +28.5° den 1 Forse och Junsele (Ångermanland)
Svealand +29.8° den 25 Stockholm (Uppland)
Götaland +31.8° den 25 Målilla (Småland)
Lägsta temperatur, juni 2016
Norrland -5.2° den 6 Tarfala (Lappland)
Svealand -1.8° den 10 Höljes (Värmland)
Götaland -1.8° den 9 Hagshult (Småland)
Högsta nederbörd, juni 2016
Norrland 141.5 mm Kätkesuando (Norrbotten)
Svealand 104.1 mm Wiad (Södermanland)
Götaland 125.1 mm Vårgårda (Västergötland)
Lägsta nederbörd, juni 2016
Norrland 14.4 mm Järpströmmen (Jämtland)
Svealand 14.8 mm Spannarboda (Västmanland)
Götaland 13.7 mm Sävsjö (Småland)
Högsta lufttryck, juni 2016
Norrland 1030.3 hPa den 2 Katterjåkk (Lappland)
Svealand 1027.6 hPa den 6 Kloten (Västmanland)
Götaland 1027.5 hPa den 6 Malmslätt (Östergötland)
Lägsta lufttryck, juni 2016
Norrland 992.7 hPa den 8 Haparanda (Norrbotten)
Svealand 989.4 hPa den 18 Svenska Högarna (Uppland)
Götaland 989.5 hPa den 18 Gotska Sandön (Gotland)
Största snödjup, juni 2016
Norrland 8 cm den 8 Katterjåkk (Lappland)
Svealand - cm
Götaland - cm

Dygnsnederbörd över 40 mm juni 2016 (88 kB, pdf)

Medelvind över 21 m/s i juni 2016 (80 kB, pdf)