Juni 2016 - Vattenstånd under det normala

Varma perioder under månaden värmde upp ytvattnet. Nära kusterna noterades rätt höga ytvattentemperaturer och Marviken fick ett nytt junirekord. Månadsmedelvärdet för vattenståndet var under det normala på samtliga platser. Det högsta vattenståndet observerades på västkusten och det lägsta i Bottenviken. Den högsta signifikanta våghöjden 2,7 meter observerades vid Väderöarna.

Varma perioder värmde upp ytvattnet

Vädret varierade en hel del i landet under juni månad, men en del varmare perioder fortsatte att värma upp ytvattnet på de flesta håll. I norra Sverige var det dock tidvis blåsigt med nordliga vindar i början av månaden, vilket tillfälligt sänkte ytvattentemperaturen i norra Bottenviken. I de centrala delarna av Bottenviken var det fortfarande 5-6° vid månadens mitt, men ytvattentemperaturen steg därefter till 9-10° till slutet av månaden.

Detta mönster stämde också väl för både Bottenhavet och Östersjön där vi kunde notera en temperaturökning på ca 5 grader under månadens lopp. Vid månadens slut var det cirka 13° i centrala Bottenhavet och 16-17° i centrala Östersjön och i Västerhavet.

Även vid kusterna noterades rätt höga ytvattentemperaturer och Marviken fick ett nytt junirekord för ytvattentemperaturen med 21,4°. Hoburgen och Trubaduren fick höga månadsmedelvärden för ytvatten med drygt 16°, vilket är 2-3 grader över de normala.

Ytvattentemperatur i kustvatten juni 2016 (80 kB, pdf)

Karta över ytvattentemperatur i havet 16 juni 2016.
Karta över ytvattentemperatur i havet 16 juni 2016. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 30 juni 2016.
Karta över ytvattentemperatur i havet 30 juni 2016. Förstora Bild

Vattenstånd

I juni var månadsmedelvärdet under det normala på samtliga platser och lägst i de östra farvattnen. Det lägsta vattenståndet observerades i början av månaden vid Bottenviken. Den högsta nivån observerades på västkusten i slutet av månaden. Vid månadens inledning var vattenstånden ca 20 cm under det normala på de flesta platser längs Sveriges kust, lägst hade Kungsvik med -49 cm.

Flera lågtryckspassager med sydvästliga vindar under månadens första 9 dygn fick vattenstånden att långsamt stiga till det normala längs västkusten.

Den 9 pressade en nordvästlig vind över Bottenviken vattnet åt sydost och månadens lägsta vattenstånd observerades i Kalix med –67 cm.

I samband med ostlig vind natten mot den 12 sjönk vattenstånden längs västkusten och i Göteborg noterades -34 cm.

I mitten av månaden var vattenstånden ganska oförändrade. Den 18 rörde sig ett lågtryck norrut över östra Östersjön och i de västra delarna var det en sydvästlig vind som pressade vattnet åt nordost. I Skanör sjönk vattenståndet till -41 cm. Kungsholmsfort noterade –31 cm.

Natten till den 30 var det en sydvästlig vind längs västkusten och månadens högsta vattenstånd observerades i Smögen med +33 cm.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i juni 2016 (125 kB, pdf)

Höga vågor

Under juni registrerades relativt små våghöjder på samtliga platser.

Den 8 passerade ett lågtryck norra Skandinavien och över Bottenhavet var det en nordlig vind på 14 m/s. Vid Finngrundet steg den signifikanta våghöjden* till 2,5 meter. På norra Östersjön blåste det nordost 14 m/s, vid Huvudskär och Knolls grund steg den signifikanta våghöjden till 2,0 meter.

Den 18 rörde sig ett lågtryck norrut över östra Östersjön och det var en nordvästlig vind på 15 m/s över Bottenhavet. Den signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg till 1,9 meter. På norra Östersjön var det en västlig vind på 7 m/s och vid Huvudskär steg den signifikanta våghöjden till 1,8 meter.

Månadens högsta signifikanta våghöjd observerades den 20 då ett lågtryck befann sig över södra Norge och gav en sydvästlig kuling längs västkusten. Vid Väderöarna steg då våghöjden till 2,7 meter. Detta var den näst lägsta månadshögsta noteringen på platsen för juni sedan mätningarna startade 2005. Juni 2012 var den 2,5 meter.

Den 26 och 30 var det en sydvästlig vind på 13 m/s på Skagerrak och vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 2,0 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Knollsgrund juni 2016
Signifikant våghöjd vid Knollsgrund juni 2016. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Väderöarna juni 2016
Signifikant våghöjd vid Väderöarna juni 2016. Förstora Bild