Juni 2016 - Inga tropiska stormar på Stilla havet

På Stilla havet var det fram till månadsskiftet juni/juli en mycket svag aktivitet när det gäller tropiska cykloner. Något som karaktäriserat även andra år som haft kraftig El Niño. På norra halvklotet var det varmt eller mycket varmt väder som dominerade. Exempelvis var det några dygn med stark hetta i sydvästra USA, och på Grönland noterades värmerekord för juni månad. Globalt var årets junimånad den hittills varmaste som observerats. Norra Frankrike med Paris drabbades av svåra översvämningar i början av månaden.

Avvikelse från normal månadsmedeltemperatur i juni 2016
Avvikelse från normal månadsmedeltemperatur i juni 2016 (referensperiod 1961-1990). Förstora Bild

Europa - Varmare än normalt i öster

Juni 2016 var varmare än normalt i praktiskt taget hela Europa, även om temperaturavvikelserna på många håll i Västeuropa, Skandinavien och Ryssland var ganska små.

I bland annat delar av Spanien, Italien, Island, Danmark och Centraleuropa hade man dock 2-3 grader varmare än normalt.

Den 16 juni noterades 42,3° i Palermo och Lascari på Sicilien. Den 11 hade Folldal-Fredheim i Norge -5,3°. Höghöjdsstationen Capanna Margherita på drygt 4 500 meters höjd i italienska Alperna rapporterade -16,1° den 17.

Medellufttryck över Europa i juni 2016
Medellufttryck över Europa i juni 2016. Förstora Bild


Det förekom flera fall av mycket kraftig nederbörd. Den 12 fick Tivat i Montenegro 178 mm. Vid samma tillfälle föll 155 mm i landets huvudstad Podgorica.

Efter omfattande regn i slutet av maj och början av juni drabbades norra Frankrike, inte minst Paris, av svåra översvämningar
(Översvämningarna i Paris).

Översvämmat Paris_juni 2016
Översvämning i Paris i juni 2016. Reklamskyltar som i normala fall når cirka 5 meter över Seines yta sticker knappt upp över vattenytan. Foto Bonnie Boberg Förstora Bild

Som exempel på mycket regn under kort tid kan nämnas ett nytt danskt rekord för största nederbördsmängd under en minut. Det noterades enligt den danska vädertjänsten den 23 juni i Ærøskøbing med 5,4 mm på en minut. Som jämförelse föll det som mest 4,2 mm på en minut under det omtalade Köpenhamnsregnet den 2 juli 2011.

Samma dygn, den 23 juni, rapporterades hagel på 7-10 cm i diameter från Holland, vilket är bland de största hagel som observerats där de senaste 25 åren. Sammanlagt under månaden fick stationen Ysselstein 277 mm, vilket är nytt holländskt junirekord enligt den holländska vädertjänsten. Det gamla holländska junirekordet var 247 mm från 1966.

Nordamerika - Mycket varmt i sydvästra USA

Större delen av Nordamerika hade varmare än normalt under juni, och i USA var det den hittills varmaste junimånad som observerats. I sydvästra USA var månaden som helhet upp mot fem grader varmare än normalt.

Särskilt hett var det några dygn i mitten av juni. 52,2° rapporterades från de kaliforniska stationerna Death Valley den 20 och Blythe den 21. I och för sig fanns det ett par automatstationer som stack ut med ännu högre temperaturer. Welton i Arizona rapporterade hela 55,6° den 19. Ett värde som dock sannolikt inte kommer att godkännas av den amerikanska vädertjänsten.

Tropiska cykloner

På östra Silla havet förekom ingen namngiven tropisk storm under juni. Det gjorde det däremot på Atlanten.

En av dessa var Colin som den 6-7 rörde sig från Yucatanhalvön mot sydöstra USA, där dygnsmängder på nära 200 mm uppmätts på några platser i Florida.

En annan tropisk storm var Danielle, som den 20-21 rörde sig in mot Mexikos ostkust. I samband med ett förstadium föll 204 mm i Chetumal på Yucatanhalvön några dygn tidigare.

Ännu något större mängder föll i den amerikanska delstaten West Virgina, där White Sulphur Springs rapporterade 206 mm den 23. Drygt 20 människor omkom i översvämningarna och regnen, som dock inte var orsakade av någon tropisk cyklon.

Asien – Ingen tropisk storm på västra Stilla havet

Liksom i många andra världsdelar var det varmt eller mycket varmt väder som dominerade i Asien i juni. I västligaste Sibirien var det temperaturöverskott på 7-8 grader, vilket är ovanligt mycket för att vara en sommarmånad.

Liksom i sydvästra USA förekom temperaturer över 50° vid några tillfällen. Sibi i Pakistan rapporterade 52,0° den 7. Mitribah i Kuwait hade 51,7° den 29.

I månadens inledning förekom en del temperaturer under -5° i Sibirien och högt belägna delar av Kina. Saskylakh i Sibirien hade -7,2° den 1.

Ingen tropisk storm förekom på Stilla havet

Det mycket ovanliga inträffade att ingen tropisk storm bildades på västra Stilla havet under juni. (Detta skulle dock ändras i början av juli, vilket vi återkommer till i julikrönikan).

Avsaknaden av tropiska stormar gjorde att det inte rapporterades några riktigt extrema regnmängder av den anledningen. Men under sommaren förekommer i Asien ändå alltid tillfällen med kraftigt regn och översvämningar. Exempelvis fick Ebino i Japan 535 mm på 48 timmar den 20-21. Den 16 rapporterade Padang på den indonesiska ön Sumatra 384 mm.

Arktis – Grönländskt värmerekord

Även om vissa andra junimånader visat en kraftigare avsmältningstakt, så medförde den mycket låga isutbredningen tidigare under året att det även för juni blev en ny rekordlåg isutbredning i Arktis.

Juni 2016 - Isutbredningen i Arktis
Utbredningen av den arktiska havsisen april-juni 2016 jämfört med långtidsmedelvärden och utbredningen rekordåret 2012. Källa: National Snow and Ice Data Center. Förstora Bild

För andra månaden det här året så blev det nytt värmerekord för Grönland. Det var Nuuk lufthavn som två dagar i rad överträffade det tidigare grönländska värmerekordet för juni. Det nya rekordet lyder på 24,8° den 10 juni, vilket verifierats av den danska vädertjänsten.

Stationen Geosummit högst upp på Grönland hade -27,7° den 2. När det gäller stationer i lägre höjdnivåer så noterade Alert i Kanada -11,2° den 3.

Sydamerika – Fortfarande kallt i norra Argentina

Trots temperaturöverskott på många håll, så bestod mönstret från tidigare i år med ovanligt kallt väder i norra Agentina och i Paraguay.

Oruro i Bolivia rapporterade -11,8° den 22, och enligt den peruanska vädertjänsten var det ner till -20,5° i Chuapalca i Anderna. Valledupar i Colombia kom upp i 40,4° den 29.

Den 18 föll 192 mm i Medio San Juan i delstaten Chocó i Colombia. I samma delstat fick Istmina 170 mm den 8, vilket följdes av lerskred med flera dödsoffer.

Afrika - Varmt både i norr och i söder

Både i Sydafrika och Nordafrika var juni varmare än normalt. I Marocko var det lokalt temperaturöverskott på 5 grader.

Säkert förekom temperaturer över 50° på sina håll i Sahara. Men bland stationer i det glesa tillgängliga stationsnätet noterades som högst 49,0° den 5 i Dhakla i Egypten och den 8 i Bilma i Niger.

Från den vanligtvis mycket kalla stationen Buffelsfontein i Sydafrika rapporterades -11,9° den 22.

Den 9 föll 185 mm i Ghanas huvudstad Accra med översvämningar som följd.

Australien/Oceanien – Värmerekord för juni i Australien

För Australien som helhet var juni 2016 den näst regnigaste efter juni 1923. Det var nederbördsöverskott i de flesta delstater och mycket av nederbörden föll vid två skilda tillfällen.

Det första tillfället var i början av månaden med omfattande översvämningar i Tasmanien och delar av New South Wales. Månadens högsta dygnsnederbörd rapporterades då från Robertson i New South Wales med 365 mm den 6. Det andra kraftiga nederbördstillfället inträffade under den tredje juniveckan och berörde bland annat tidigare torkdrabbade områden i delstaten Queensland.

Både Australien och Nya Zeeland hade varmare än normalt i juni med temperaturöverskott på lite drygt två grader på sina håll i norra Australien.

Den högsta temperaturen var 37,9° i Bradshaw den 7, vilket är nytt junirekord för Australien.

Den lägsta temperaturen var -9,0° i Liawenee på Tasmanien den 1. Mount Cook på Nya Zeeland var inte långt efter med -8,2° den 7.

Antarktis – Både varmt och kallt

Det var varierande temperaturförhållanden i Antarktis under juni.

På spetsen av den Antarktiska halvön var det upp mot 6 grader varmare än normalt. Base Esperanza rapporterade 7,1° den 19.

På inre Antarktis var det däremot kallare än normalt på många håll. Dome Fuji hade -81,6° den 14.

Isutbredningen kring Antarktis låg kring eller något under långtidsmedelvärdet.

Källor:

- Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.