Januari 2017 - Nytt vindrekord för Sverige

I allmänhet dominerade lågtryck i norr medan södra Sverige oftast påverkades av högtryck. Följaktligen var det blåsigt, milt och nederbördsrikt i norr och torrt med temperaturer nära normalvärdena i söder. Några stormar orsakade lokalt extrema nederbördsmängder och ett nytt svenskt vindrekord på 47,8 m/s vid Stekenjokk. 

Temperatur – Milt i nästan hela landet

Jämfört med normalvärdena var det varmare i hela landet utom i västligaste Dalarna. Temperaturavvikelsen var störst i norra Sverige med omkring 6°. I södra Sverige höll den sig omkring 1-3°. I norra Sverige var det den mildaste januari sedan 2008 utan att vara exceptionellt mild.

Månadens lägsta temperatur blev -41,5° uppmätt i Nikkaluokta (Lappland) den 5. Månadens högsta temperatur +11,3° uppmättes i Sylarna (Jämtland) den 27.

Månadsmedeltemperaturen under januari 2017.
Månadsmedeltemperaturen under januari 2017. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under januari 2017.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under januari 2017. Förstora Bild

 

Nederbörd – Torrt i södra Sverige och blött i norr och i fjälltrakterna

Västliga vindar gav mycket nederbörd i fjälltrakterna. Dessutom fanns det ett nederbördsöverskott i nordöstra Lappland och delar av Norrbotten och Västerbotten medan det var torrt i resten av landet. Speciellt torrt var det i södra och östra Götaland.

Kristianstad hade med 11,0 mm sin torraste januari sedan 1997 och den fjärde torraste i hela tidsserien med startår 1879.

Ritsem noterade 109,6 mm för januari som är högsta värde sedan 1997 och det tredje högsta i hela tidsserien med startår 1982.

Katterjåkk noterade 195,1 mm för januari som är högsta värde sedan 2002 och det nionde högsta i hela tidsserien med startår 1905.

Karta över nederbörd januari 2017.
Nederbördssumma i mm januari 2017. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under januari 2017.
Nederbördens avvikelse från det normala under januari 2017. Förstora Bild

 

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i januari 2017 (368 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i januari 2017 (103 kB, pdf)

Snötäcke – I stort sett normalt

I allmänhet fanns lite mindre snö än vanligt i Götaland och Svealand medan det var över normalvärdena i fjällkedjan och norra Norrland.

Under köldperioden runt den 6 fanns ett snötäcke i nästan hela landet utom en del platser i södra och västra Götaland. I stort sett var det ingen snö i Götaland efter den 20.

Snödjupskarta för 15 januari 2017.
Snödjupskarta för 15 januari 2017. Förstora Bild
Snödjupskarta för 31 januari 2017.
Snödjupskarta för 31 januari 2017. Förstora Bild

Solskenstid – Över den normala

I allmänhet var solskenstiden över den normala. De högsta värdena var från Nordkoster med 69 timmar och Borlänge med 67 timmar men inget av dem var något rekordvärde.

Karta med soltimmar under januari 2017.
Antal soltimmar i januari 2017. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under januari 2017.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under januari 2017. Förstora Bild

Åska

Bara enstaka blixtar registrerades i januari.

Totalt antal blixtar under januari 2017.
Totalt antal blixtar under januari 2017. Förstora Bild
Antal åskdagar under januari 2017.
Antal åskdagar under januari 2017. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Vädret dag för dag

Mild inledning som avslutades med storm

Året började med milt väder i hela landet och lokalt plusgrader även i norra Norrland. Med en väderomsvängning med nordliga vindar nalkades kall luft. Under den 3 och 4 januari passerade ett lågtryck från Atlanten över Svealand och Götaland. Lågtrycket medförde starka vindar och stora mängder nederbörd i form av snö.

Högsta medelvindhastigheten uppmättes den 4 januari med 25,0 m/s vid Landsort. Största dygnsnederbördsmängderna återfanns i södra Dalarna, Västmanland och Södermanland, med 24,5 mm som högsta värde i Lida och Aspa. I stora delar av södra Norrland, resten av Svealand och nordöstra Götaland föll på många håll mer än 10 mm nederbörd.

Snöfallet i kombination med friska vindar orsakade drivbildning vilket gav störningar i trafiken. Stormen orsakade också extrema havsvattenståndsnivåer med längs ost- och sydkusten. Sedan lågtrycket passerat över Sverige strömmade kall luft ner över hela landet och ett högtryck etablerades.

Köldperioden

Den 5 kulminerade köldperioden med minusgrader i hela landet. Lägsta temperaturen uppmättes i Nikkaluokta med -41,5º, som även blev den lägsta temperaturen i landet under den här månaden. Medan temperaturen i Norrland var över långtidsmedel redan den 7 bestod negativa temperaturavvikelser i södra Sverige två dagar till. Lägsta temperaturen för Götaland registrerades den 6 med -22,4º i Kvarn i nordvästra Östergötland. En varmfront som passerade Sverige den 6 och 7 orsakade snöfall i hela landet. Nederbördsmängderna var mestadels mellan 1 och 4 mm och bara lokalt mer än 10 mm, t.ex. Lysekil i Bohuslän och i Stockholmstrakten.

Mildare

Den 8 och 9 dominerade en högtrycksrygg med lugnt väder över Götaland och Svealand. Små nederbördsmängder registrerades i Bohuslän, västra Västergötland och Halland medan resten av södra Sverige var nederbördsfritt i stort sett. Västliga vindar medförde mildare luft och temperaturen ökade från minus till plusgrader i Götaland och södra Svealand. I Norrland passerade fronter som tillhörde ett lågtryck som låg mellan Norge och Svalbard. Större mängder nederbörd föll i fjälltrakterna medan det snöade bara upp till lokalt 5 mm i övriga norra Norrland. Passage av fronter orsakade också stormigt väder. Speciellt i fjälltrakterna uppmättes höga vindhastigheter. I Stekenjokk blev det orkanstyrka med en medelvindhastighet på 33,5 m/s den 8.

Den 10 dominerade sydliga vindar över landet och det var relativt milt med temperaturer omkring noll grader i Götaland och Svealand och runt 10 minusgrader i norra Norrland. En varmfront med snöfall rörde sig långsamt norrut över norra Norrland. Det snöade 5 till 10 cm i stora delar av norra Lappland och Norrbotten. Västerifrån drog en kallfront in med snö och blötsnö främst över nordvästra Götaland och västra Svealand.

Oväder rörde sig över Sverige

Den 11 och 12 rörde sig ett omfattande nederbördsområde åt nordost över landet. I sydvästra Sverige handlade det om regn medan det var snö i resten av landet. Den 11 uppmättes mer än 10 mm på många platser från västra Götaland över västra Svealand till Ångermanland, lokalt även mer än 20 mm. Dessutom var det rejält blåsigt i södra Sverige. Hårdaste vindbyarna uppmättes på Vinga med 33,0 m/s. I samband med ovädret förekom även lokal åska.

Den 12 fortsatte det besvärliga väderläget i Norrland. Det snöade rätt intensivt i kombination med frisk sydostlig vind längs Höga kusten, samt i Västerbotten och Norrbotten. Allra mest fick Piteå med 30,3 mm. Detta är den näst största dygnsnederbördsmängden (största är 31,6 mm den 23 januari 1995) som observerats i januari i Piteå för hela mätperioden som går tillbaka till 1860. Över Götaland blåste samtidigt friska västliga vindar med lokala regn- och snöbyar.

Den 13 låg snöfallsområden kvar över norra Norrland men intensiteten minskade och vinden mattades av. Nederbördsmängderna som uppmättes var mestadels mellan 1 och 6 mm. I södra Sverige varierande molnigheten och det var mest uppehåll. Snöbyar förekom dock i Bohuslän och Västergötland.

Och åter kyla

Den 14 strömmade kall luft ner över landet och temperaturen började sjunka. På många platser var det uppehåll och annars bara mindre nederbördsmängder.

Den 15 och 16 fortsatte kall och torr luft strömma söderut över Sverige med minusgrader i så gott som hela landet. Lägsta temperaturen i Norrland uppmättes i Nikkaluokta med -33,2° den 15 medan lägsta temperaturen i Götaland var -14,0° i Hagshult i Småland den 16. Det blev uppehåll på de flesta platserna i landet utom där lokala snöbyar passerade åt sydost.

Den 17 passerade en varmfront med lätt snöfall österut över Norrland och temperaturen steg. Det var plusgrader vid västkusten och Vänerområdet. Nederbörd uppmättes på många håll i södra Sverige. Mest var det snö men det gick över i regn i västra Götaland.

Ett nytt vindrekord för Sverige

Ett mycket djupt lågtryck rörde sig den 18 in över norra Lappland. Speciellt blåsigt blev det i fjälltrakterna. I samband med lågtrycket noterades ett nytt svenskt vindrekord med 47,8 m/s i medelvind vid Stekenjokk (1 036 m.ö.h.).  När det gäller byvinden så var Stekenjokk uppe i 61,0 m/s. Det var nytt byvindsrekord för Stekenjokk men inte för Sverige. Stormen drog med sig varmluft och temperaturen steg till flera plusgrader ända upp till Norrbotten. Högsta temperaturen för Sverige den 18 uppmättes i Norderön (Jämtland) med 8,6°.

Den 19 fortsatte det vara blåsigt i norra Sverige. Högsta vindhastigheten uppmättes igen vid Stekenjokk med 38,1 m/s i medelvind. Temperaturen sjönk igen och det föll en del snö, med de största mängderna i fjällen. I söder var det mest uppehåll och fortfarande mycket milt för årstiden med flera plusgrader under dagen och en frostfri natt i hela Götaland.

Den 20 var det fortfarande blåsigt i norra Lapplandsfjällen och även i Jämtlands- och Härjedalsfjällen på grund av ett litet lågtryck som passerade över södra Norrland. Det snöade längs fjällkedjan och i södra Norrland men här bara med liten intensitet och tidvis blandat med regn. Det var uppehåll i övriga delar av landet och fortfarande milt.

Milt i landet och mycket nederbörd i fjällkedjan

Den 21 och 22 rörde sig en varmfront norrut över Norrland och i samband med detta snöade det i allmänhet 1 till 9 cm men betydligt mer i fjälltrakterna. I söder var det milt och det fanns en del klara områden men de minskade den 22 när dimmoln spred sig söderifrån.

Snön ackumulerades i fjälltrakterna och i Katterjåkk uppmättes 152 cm den 23. Det är inget rekordvärde för januari, men det är det högsta i Sverige sedan januari 2005. Dessutom fortsatte det att snöa lite över norra Norrland medan ett lågtryck passerade där. I resten av landet fortsatt uppehåll och soligt på många håll. På dagen var det i allmänhet någon plusgrad ända upp över mellersta Norrland.

Den 24 påverkade en högtrycksrygg södra Sverige med stora variationer i molnighet. I Norrland var det först uppehåll med lokal sol, men under dagen rörde sig nya varmfronter in västerifrån med nederbörd.

Den 25 strömmade mild luft in över landet från Atlanten och stora nederbördsmängder uppmättes i fjällkedjan mest som regn. Mest nederbörd noterades i Katterjåkk med 54,0 mm som är det högsta dygnsvärdet i januari i Sverige sedan 31 januari 2004. Samtidigt var det rejält blåsigt i Lapplandsfjällen med en högsta medelvindhastighet i Stekenjokk med 34,0 m/s.

Mildväder med rekordvärden vid fjällstationer

Den 26 kulminerade värmeperioden i Norrland. I Storlien-Storvallen på 583 m.ö.h. uppmättes med 9,1° ett nytt januarirekord för stationen som har vissa mätningar ända tillbaka till 1878.

Den 27 sträckte sig en högtrycksrygg över Sverige med uppehåll och delvis sol i hela landet. Det var fortfarande mycket milt i norra Sverige. Högsta temperaturen uppmättes på Sylarna (Jämtlandsfjällen 1 030 m.ö.h.) med 11,3° som är ett januarirekord för stationen med startår 1985. Det nya rekordvärdet är betydligt högre än det förra på 8,8° från 1996.

Dimfrost kl 9.30 den 29 januari 2017 i Klockaretorpet i Norrköping.
Dimfrost kl 9.30 den 29 januari 2017 i Klockaretorpet i Norrköping. Typiskt för dimfrost är att den ofta växer ut främst på vindsidan av ett föremål, i det här fallet en kvist. Foto Semjon Schimanke Förstora Bild

Den 28 fortsatte högtrycksrygginflytandet med dis och dimma på många platser och temperaturen sjönk. Det bildades dimfrost på sina håll.   

Den 29 passerade fronter söder- och västerifrån över landet med regn och snö.

Den 30 förekom det snöbyar i Lapplandsfjällen men annars blev det soligt på många platser i Norrland och Dalarna med några minusgrader. I övriga Svealand och Götaland var det mest mulet och disigt.

Den 31 var det mest uppehåll undantaget norra Lapplandsfjällen.


 

Högsta temperatur, januari 2017
Norrland +11.3° den 27 Sylarna (Jämtland)
Svealand +10.0° den 1 Floda (Södermanland)
Götaland +10.5° den 1 Harstena (Östergötland)
Lägsta temperatur, januari 2017
Norrland -41.5° den 5 Nikkaluokta (Lappland)
Svealand -34.6° den 5 Särna (Dalarna)
Götaland -22.4° den 6 Kvarn (Östergötland)
Högsta nederbörd, januari 2017
Norrland 211.1 mm Katterjåkk A (Lappland)
Svealand 66.2 mm Andersviksberg (Dalarna)
Götaland 69.5 mm Mollsjönäs (Västergötland)
Lägsta nederbörd, januari 2017
Norrland 4.0 mm Skagsudde A (Ångermanland)
Svealand 9.7 mm Svenska Högarna A (Uppland) och Landsort A (Södermanland)
Götaland 5.6 mm Visingsö A (Småland)
Högsta lufttryck, januari 2017
Norrland 1038.6 hPa den 5 Edsbyn (Hälsingland)
Svealand 1040.4 hPa den 5 Örebro flygplats (Närke)
Götaland 1042.5 hPa den 6 Hästveda och Ängelholm/Barkåkra samt Helsingborg (Skåne)

 

Lägsta lufttryck, januari 2017
Norrland 967.6 hPa den 12 Kuggören (Hälsingland)
Svealand 966.1 hPa den 11 Arvika (Värmland)
Götaland 966.0 hPa den 11 Nordkoster och Väderöarna (Bohuslän)
Största snödjup, januari 2017
Norrland 152 cm den 23 Katterjåkk (Lappland)
Svealand 100 cm den 12 och 13 Gördalen (Dalarna)
Götaland 35 cm den 6 Bjärby (Öland)
  Dygnsnederbörd över 40 mm januari 2017 (90 kB, pdf)   Medelvind över 21 m/s i januari 2017 (75 kB, pdf)