Januari 2017 - Högt vattenstånd och höga vågor

I samband med nordostliga vindar på Östersjön i början av månaden registrerades fyra nya havsvattenståndsrekord i söder. Någon vecka senare var det sydliga vindar på Östersjön och ett nytt vågrekord observerades vid Knolls grund. På Bottenviken bildades en stampisvall från Malören till Karlö i övrigt var det mest isfritt.

Istillväxten kom av sig

Kylan i norr som inledde årets första månad ökade isutbredningen främst i norra Bottenviken, och även ned till norra Bottenhavet kröp nyisen en bit ut från kusten. En vecka in i januari tryckte en sydvästlig kuling drivisen norrut och en stampisvall bildades i en båge längs iskanten från Malören till Karlö.

Därmed sattes ett mönster med först nyisbildning och sedan hård vind med nordlig isdrift som skulle upprepas ytterligare en vecka. Under andra halvan av januari var isläget rätt likartat, stampisvallen låg kvar och större delen av Bottenviken hade öppet vatten. Längre söderut stod is bara att finna i skärgårdar och skyddade vikar ner till norra Östersjön, Vänern och Mälaren.

Närmast invid kusterna var ytvattentemperaturen i januari nära fryspunkten, medan den som vanligt under vintern var något högre i de centrala delarna av havsbassängerna. Från mitten av månaden var temperaturen till havs i Bottenviken 2°, i Bottenhavet 2-3°, i Östersjön 4° för att i Skagerrak nå 5-6°. Inga rekordtemperaturer noterades under januari.

Ytvattentemperatur i kustvatten januari 2017 (82 kB, pdf)

 Is och ytvattentemperatur i havet 16 januari 2017
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 16 januari 2017. Förstora Bild
 Is och ytvattentemperatur i havet 30 januari 2017.
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 30 januari 2017. Förstora Bild

Vattenstånd

Vid inledningen av januari var vattenståndet omkring det normala i landets södra delar. I de norra delarna var det en syd till sydvästlig vind i slutet av december som hade pressat vattnet norrut och vattenståndet var 40-60 cm över det normala på flera platser.

Under den 3 och 4 januari passerade ett lågtryck från Atlanten sydost över Svealand och Götaland. Bakom lågtrycket var det en nordostlig vind på 23 m/s över Östersjön vilket pressade vattnet in mot svenska ostkusten. På fyra stationer observerades . Det allra högsta vattenståndet observerades i Skanör med +154 cm vilket blev månadens högsta registrering. I Kungsholmsfort steg det till +112 cm vilket var det högsta sedan 1914 då det steg till +133 cm. I de norra farvattnen sjönk vattenståndet istället. Haparanda registrerade -17 cm och Kalix -13 cm.  

Väderkarta 170104
Lågtrycket som gav upphov till nya vattenståndsrekord i Sydsverige.
Vattenstånd i cm den 4 januari

 

Nytt rekord

Tidigare rekord

Klagshamn +146 +134, 1934 (startår 1929)
Skanör +154 +132, 1997 (startår 1992)
Simrishamn +120 +110, 2001 (startår 1982)
Oskarshamn +116 +100, 1983 (startår 1960)
Vattenståndsdiagram 4 januari 2017.
Diagrammet visar vattenståndet från Oskarshamn till Klagshamn. Man ser tydligt att vattenståndet var högt först i Oskarshamn och att toppen flyttade sig söderut och västerut i takt med lågtryckets förflyttning. Förstora Bild

Den 7 rörde sig ett lågtryck upp längs Norska havet och på Bottenviken var det en sydvästlig vind som pressade vattnet norrut. I Haparanda steg det till +114 cm och i Kalix till +106 cm.

Den 11 och 12 rörde sig ett omfattande lågtryckssystem in mot Sverige med blåsigt väder på samtliga farvatten med mestadels sydvästliga vindar. I Kungsvik steg vattenståndet till +96 cm, Uddevalla +122 cm, Kalix +121 cm och Haparanda +117 cm. På Östersjön pressade den sydvästliga vinden vattnet åt nordost. I Skanör sjönk vattenståndet till -76 cm vilket var månadens lägsta registrering. I Kungsholmsfort sjönk det till -55 cm.

Andra halvan av månaden var mindre dramatisk och i de södra delarna hände det inte så mycket med vattenstånden som i stort sett var oförändrade.

Den 24-25 passerade ett lågtryck norr om Sverige och över Bottenviken var det syd till sydvästliga vindar på 20 m/s som pressade vattnet norrut. I Haparanda steg det till +99 cm och i Kalix till +94 cm.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i januari 2017 (232 kB, pdf)

Höga vågor

I början av månaden passerade flera djupa lågtryck med höga vågor som följd.

Under den 3 och 4 januari passerade ett lågtryck från Atlanten sydost över Svealand och Götaland. På västkusten var det en nordvästlig vind på 20 m/s och vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden* till 3,2 meter. När lågtrycket passerat blev det en nordostlig vind på 23 m/s över Östersjön och vid Knolls grund steg den signifikanta våghöjden till 4,6 meter.

Den 7 rörde sig ett lågtryck upp längs Norska havet. Längs Sveriges västkust var det en sydvästlig vind på 17 m/s och den signifikanta våghöjden steg till 4,6 meter. På Bottenhavet var det en sydvästlig vind på 19 m/s och på finska sidan observerade man en signifikant våghöjd på 4,7 meter.

Den 11 och 12 rörde sig ett omfattande lågtryckssystem in mot Sverige. Längs västkusten var det en sydlig vind på 25 m/s och på Vinga registrerades vindbyar på 33 m/s. Vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 6,5 meter. På norra Öland var det en sydlig vind på 19 m/s och vid Knolls grund steg den signifikanta våghöjden till 5,3 meter. Detta var ett nytt rekord för Knolls grund där mätningarna startade 2011.

Vinden bestod under relativt lång tid och den sydliga vinden över Östersjön gjorde att kunde byggas upp obehindrat över en lång sträcka, ända från polska kusten i södra Östersjön upp till Skärgårdshavet öster om Åland. På fyren Bogskär söder om Åland registrerades en sydlig vind på 25 m/s och en finsk vågboj i närheten registrerade en signifikant våghöjd på 8,2 meter. Senast något liknande inträffade var 2004.

Andra halvan av månaden blev betydligt lugnare. Den signifikanta våghöjden vid Väderöarna höll sig under 3 meter resten av månaden och vid Knolls grund var den under 2 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Väderöarna januari 2017.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna januari 2017. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Knolls grund januari 2017.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund januari 2017. Förstora Bild