Nytt svenskt vindrekord i Stekenjokk

I samband med ett djupt lågtryck som passerade över Nordkalotten den 18 januari 2017 så noterades ett nytt svenskt vindrekord med 47,8 m/s i medelvind vid Stekenjokk (1 036 möh).

Animering av stormen den 18-19 januari 2017

Om man tittar på en tabell över de högsta vindhastigheterna så kan man få intrycket att något måste vara fel med Stekenjokks värde.
 

Högsta vindhastigheter den 18 januari 2017
Högsta vindhastigheter den 18 januari 2017. Illustration SMHI Förstora Bild

Men vi har nu lång erfarenhet av den stationen och vet att den i vissa lägen kan vara oerhört blåsig.

Stekenjokk hade även det tidigare vindrekordet

När det gäller så här höga medelvindhastigheter är det egentligen bara stationen Stekenjokk som kan komma ifråga, men förmodligen kan det blåsa lika mycket på andra håll i fjällkedjan där vi inte har stationer.

Stekenjokk hade även det tidigare svenska vindrekordet med 47,0 m/s i samband med stormen Hilde den 16 november 2013 .

61 m/s i byvind - men i Tarfala har det varit värre

När det gäller byvinden så var Stekenjokk uppe i 61,0 m/s. Det är nytt byvindsrekord för Stekenjokk. Det tidigare var 56,3 m/s i samband med Hilde den 16 november 2013.

Det är även den högsta byvind som noterats vid någon annan svensk station än Tarfala. Om Stekenjokk är ledande när det gäller medelvind så är Tarfala (1 150 möh) svårslagen när det gäller byvind. Den högsta byvindhastighet som SMHI uppmätt i Tarfala är 78,7 m/s den 3 januari 2002. Tidigare när det endast var Stockholms universitet som hade mätningar där så registrerades 81 m/s den 20 december 1992.

Noteringar i Norge

Bland norska stationer så var den högsta medelvinden 34,4 m/s i Sømna-Kvaløyfjellet, som ligger rätt nära kusten rakt västerut från Stekenjokk. Samma station hade även den högsta byvindhastigheten med 48,2 m/s.

Nu har inte SMHI tillgång till hela det norska stationsnätet så det kan hända att det dyker upp någon högre notering när den norska vädertjänsten gör sin sammanfattning.

Varför blåste det så mycket i just Stekenjokk?

När det gäller förhållandena i den svenska fjällvärlden så brukar vi ibland ta hjälp av en sondering som görs vi Ørlandet nära Trondheim. Den visar att det på ungefär den höjdnivå där Stekenjokk ligger fanns ett vindmaximum på ungefär 40 m/s. Det är något lägre än vad Stekenjokk uppmätte så förmodligen inverkar även lokal topografi.

Mätstationen i Stekenjokk
Mätstationen i Stekenjokk i södra Lapplandsfjällen. Foto SMHI Förstora Bild

Namnlös storm

När SMHI utfärdade klass 2-varningar för det här ovädret så bedömde man att det var för kortvarigt för att berättiga ett eget namn. Även den norska vädertjänsten bedömde att ovädret inte nådde upp till extremvejr och därför utfärdade inte heller de något namn. Jag har inte heller kunnat se att den finska vädertjänsten gått ut med något namn.

Om vi skulle ha följt den svenska konventionen med namn efter almanacken så skulle stormen ha hetat Hilda eller Hildur, vilket vore till förväxling likt Hilde som svarade för det förra svenska vindrekordet. Så det var nog lika bra att vi inte hade något namn den här gången.