Augusti 2016 - Extrem sensommarvärme den 26

Augusti 2016 blev lite regnigare än normalt i större delen av landet. Växlingar mellan svala och varma perioder gav en medeltemperatur nära den normala. Månadens kanske intressantaste väderskeende var den för årstiden extrema sensommarvärmen i södra Sverige den 26, följt av ett oväder över södra Norrland med lokala stormbyar och omfattande strömavbrott.

Våldsamt hageloväder i Avesta

Det var en ostadig inledning av augusti 2016 med regn- och åskskurar i stora delar av Sverige. Lännäs i Ångermanland rapporterade i samband med detta 42,8 mm den 1 augusti.

Åskskurarna återbildades den 2 och bland annat Avesta drabbades av ett häftigt hageloväder. Gator och cykelvägar översvämmades och hagelkorn med en diameter på cirka 1 centimeter skadade trädgårdsväxter m.m. Officiellt uppmättes 51,7 mm i Avesta, vilket är den största dygnsmängd som uppmätts där sedan 1983.

Hageldrivor i  Avesta
Smältande hageldrivor i Avesta den 2 augusti 2016. Smältande hagel kan ibland förväxlas med snö. Foto Per-Ove Johansson Förstora Bild

Den 3 hade åskskurarna sin tyngdpunkt över nordligaste Sverige, där Haparanda fick 40,0 mm.

Regn från sydväst

Sent den 3 kom ett regnområde in från sydväst och det fortsatte den 4 upp över landet följt av nya områden med regn och skurar.

Regn- och åskskurar karaktäriserade vädret även den 5. Bland annat fick  Hennan i norra Hälsingland 31,4 mm.

Den 6 var det främst i norra Svealand och östra Norrland som det förekom regn- och åskskurar.

Stormbyar på västkusten

En svag högtrycksrygg gav något av en mellandag den 7 augusti.

Ett djupt lågtryck på Norska havet styrde dock in nya regnområden över landet. Vid västkusten väntade samtidigt några mycket blåsiga dygn.

Väderöarna rapporterade en medelvind på 22 m/s både den 8 och 9 med vindbyar upp till 27 m/s. Nedfallna träd blockerade tågtrafiken mellan Strömstad och Uddevalla.

Mycket blygsamma dagstemperaturer

I samband med en kallfrontspassage den 10 uppmättes vindbyar på 30,0 m/s vid Väderöarna. Kallfronten följdes av mycket blygsamma dagstemperaturer. Klockan 14 hade till exempel Karlstad flygplats endast 9,9°, vilket är den lägsta middagstemperaturen under första halvan av augusti sedan mätningar startade i Karlstad år 1858!

Nattfrost

I samband med en högtrycksrygg med klart väder så förekom nattfrost på flera håll den 11, som lägst -2,7° i Börtnan i Jämtland. På dagen bildades hagelskurar som gav lokalt halt väglag i Jönköpingstrakten.

Ytterligare en frostnatt följde den 12. Då var det -1,1° ända ner till Hagshult i Småland, vilket blev månadens lägsta temperatur i Götaland. Senare på dagen kom ett regnområde in västerifrån.

Den 13 berörde detta regn främst norra Norrland samtidigt som nya områden med regn och skurar kom in i söder.

Den 14 var vädret fortsatt ostadigt men i allmänhet utan alltför kraftiga skurar.

Högtryck i väster

I mitten av augusti hamnade Sverige mellan ett högtryck i väster och ett lågtrycksområde i öster, vilket innebar en nordlig till nordvästlig luftström över landet.

Det innebar rätt torrt väder och den 15 och 16 föll inga nämnvärda regnmängder.

Lågtryck på Östersjön

Den 17 rörde sig ett lågtryck söderut över Östersjön och gav hela 62,5 mm i Oskarshamn och 58,2 mm i Kråkemåla i Småland.

Lågtrycket påverkade vädret även den 18 med regn i framför allt Östersjölandskapen. Bland annat fick då Nybro-Slättingebygd i östra Småland 36,0 mm. I norra Sverige var det samtidigt en högtrycksrygg som dominerade vädret.

Lågtrycket vände norrut den 19 och gav nederbörd på många håll i mellersta och nordligaste Sverige.

Regn från sydväst

Den 20 var det dags för ett regnväder från sydväst och det följdes de följande dygnen av ytterligare några områden med regn och skurar som drog upp över landet.

Den 22 fördjupades ett lågtryck över norra Sverige med delvis kraftigt regn. De norrbottniska stationerna Kangos och Talljärv fick 45,9 respektive 45,3 mm.

Norrsken i Svealand

Den 23 började en högtrycksrygg växa in västerifrån och vädret stabiliserades gradvis.

I samband med klart väder kom det in flera rapporter om norrsken över östra Svealand natten till den 24. Under dagen rörde sig ett regnområde upp över norra Sverige och bakom detta strömmade för årstiden mycket varm luft in söderifrån.

Extrem sensommarvärme

Nu följde månadens kanske allra intressantaste väderskeende. Temperaturen steg markant i södra Sverige den 25 och nådde 30,0° i Gladhammar i östra Småland. I gränsområdet till svalare luft i norr förekom regn eller skurar i främst Sveland och norra Götaland.

Varmluften spred sig norrut den 26 och temperaturen kulminerade på för årstiden extremt höga värden. Allra varmast var det i Norrköping med 32,7°, vilket är den högsta temperatur som uppmätts i Sverige så sent i augusti.
Ett lågtryck intensifierades i gränsområdet mellan de varma och svala luftmassorna med rätt mycket regn i mellersta Norrland. Som mest detta dygn uppmättes 47,1 mm i Sandnäs i Jämtland och 43,7 mm i Avasjö-Borgafjäll i södra Lappland.

Värmen följdes av stormbyar

Lågtrycket gav den 27 en mycket blåsig lördag i framför allt södra Norrland. Vid kusten förekom stormbyar i Skagsudde, Brämön och Lungö. I inlandet var det snudd på stormbyar i Föllinge i Jämtland med 24,1 m/s. Sammanlagt var cirka 10 000 hushåll strömlösa.

Lågtrycket följdes av en högtrycksrygg och kylig natt i norr. Under dagen den 28 kom områden med regn- och åskskurar in över Götaland. Åskan orsakade en del bränder och strömavbrott, och det kom in många bilder av den dramatiska molnhimlen.
Som mest under dygnet föll 49,8 mm regn i Alingsås.

Asperitas över Staffanstorp 28 augusti 2016
Dramatisk molnhimmel över Staffanstorp i Skåne den 28 augusti 2016. Foto Clara Nagy Förstora Bild

Lugnare avslutning

Den 29 var det främst Svealand och sydligaste Norrland som berördes av kraftigt regn med som mest 45,5 mm i Älvkarleby i nordligaste Uppland.

Regnet drog bort den 30 följt av en tillfällig högtrycksrygg.

Natten till den 31 sjönk temperaturen till -5,3° i Latnivaara i norra Lappland, vilket blev månadens lägsta temperatur i landet. Detta följdes av ett regnområde som rörde sig upp över främst västra Norrland, samtidigt som lite varmare luft på nytt kom in i söder. Där noterade Oskarshamn och Ölands norra udde en högsommardag med 25,0°.

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i augusti 2016 (366 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i augusti 2016 (104 kB, pdf)

Temperatur - I genomsnitt normal temperatur

I augusti 2016 växlade vädret mellan varma och lite kyligare perioder. Trots den extrema sensommarvärmen i södra Sverige den 26 hamnade månadsmedeltemperaturen kring den normala i hela Sverige.

I mellersta och nordligaste Sverige var det i allmänhet en kyligare augusti 2008. I Götaland och södra Svealand får man däremot på en del platser gå tillbaka till 2000 eller 1998 för att finna en kyligare augusti.

Den meteorologiska hösten gjorde ett stort avancemang i Lappland omkring den 10 augusti.

Månadsmedeltemperaturen under augusti 2016.
Månadsmedeltemperaturen under augusti 2016. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under augusti 2016.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under augusti 2016. Förstora Bild


 

Nederbörd - Mycket regnigt i nordost

Det ena området med regn och skurar efter det andra berörde Sverige under augusti 2016. Någon längre period med torrt väder förekom inte.

I sydligaste och mellersta Sverige var det i allmänhet en blötare augusti 2014.

I nordöstra Norrland handlade det däremot om en del regnrekord. Till exempel hade de norrbottniska stationerna Pajala med startår 1940 och Saittarova med startår 1931 sina hittills regnrikaste augustimånader. Haparanda med startår 1859 hade sin tredje regnigaste augusti efter 1931 och 1912.

Karta över nederbörd augusti 2016.
Nederbördsumma i mm augusti 2016. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under augusti 2016.
Nederbördens avvikelse från det normala under augusti 2016. Förstora Bild

Solskenstid

Solskenstiden under augusti 2016 varierade kring den normala. Det var långt ifrån några toppsiffror eller bottenrekord.

Flest soltimmar fick Hoburg med 284 timmar och Karlskrona med 283 timmar. Minst antal soltimmar uppvisade Tarfala med 115 timmar och Storlien-Visjövalen med 117 timmar.

Karta med soltimmar under augusti 2016.
Antal soltimmar i augusti 2016. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under augusti 2016.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under augusti 2016. Förstora Bild

Åska

Åska förekom på åtminstone någon plats i landet under de flesta dygn i augusti 2016. Det åskrikaste dygnet var den 2.

Den 14-19 augusti var den lugnaste perioden med inga eller bara lokala urladdningar.

Totalt antal blixtar under augusti 2016.
Totalt antal blixtar under augusti 2016. Förstora Bild
Antal åskdagar under augusti 2016.
Antal åskdagar under augusti 2016. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Högsta temperatur, augusti 2016
Norrland +24.3° den 2 Hudiksvall (Hälsingland)
Svealand +30.0° den 26 Örebro flygplats (Närke)
Götaland +32.7° den 26 Norrköping (Östergötland)
Lägsta temperatur, augusti 2016
Norrland -5.3° den 31 Latnivaara (Lappland)
Svealand -0.4° den 11 Särna (Dalarna)
Götaland -1.1° den 12 Hagshult (Småland)
Högsta nederbörd, augusti 2016
Norrland 188.4 mm Pajala A (Norrbotten)
Svealand 141.0 mm Östmark-Åsarna (Värmland)
Götaland 135.6 mm Borås (Västergötland)
Lägsta nederbörd, augusti 2016
Norrland 44.1 mm Abisko (Lappland)
Svealand 35.9 mm Landsort A (Södermanland)
Götaland 27.1 mm Kastlösa (Öland)
Högsta lufttryck, augusti 2016
Norrland 1027.5 hPa den 24 Hemavans flygplats (Lappland) och Sveg (Härjedalen)
Svealand 1026.8 hPa den 24 Älvdalen (Dalarna)
Götaland 1027.7 hPa den 24 Hästveda (Skåne)
Lägsta lufttryck, augusti 2016
Norrland 986.1 hPa den 9 Katterjåkk (Lappland)
Svealand 992.9 hPa den 9 Hamra (Dalarna)
Götaland 997.6 hPa den 4 Nordkoster (Bohuslän)
Största snödjup, augusti 2016
Norrland - cm
Svealand - cm
Götaland - cm

Dygnsnederbörd över 40 mm augusti 2016 (93 kB, pdf)

Medelvind över 21 m/s i augusti 2016 (91 kB, pdf)