Augusti 2016 - Högt vattenstånd i norr

Ett lågtryck gav den 8-9 högt vattenstånd i norr och i Ratan observerades den högsta augustinoteringen på över 100 år. Samma lågtryck gav höga vågor på västkusten och vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 4,9 meter. Sydvästliga vindar under månadens första hälft gav upphov till uppvällning varvid ytvattnet sjönk snabbt längs Sveriges östra kust.

Kraftig uppvällning och flera nya augustirekord

Ytvattentemperatur 20160812
Ytvattentemperatur 20160812 Illustration Ocean and Sea Ice SAF Förstora Bild

Augusti dominerades av sydvästliga vindar och under första halvan av månaden avlöste lågtrycken utifrån Atlanten varandra. Vindmönstret transporterade ut sommarens varma ytvatten till sjöss och kallt bottenvatten strömmade upp längs den svenska ostkusten. Uppvällningen var först märkbar längs kusterna i Bottenviken, Norra Östersjön och i Hanöbukten. I mitten av månaden uppmättes de lägsta temperaturerna och uppvällningen var tydlig längs hela södra och östra svenska kusten, samt öster om Öland och Gotland. Kallbubblorna längs kusterna i Bottniska viken var nere på 9°, medan de låg på 12-13 grader längre söderut. 

Nordliga vindar styrde i mitten av månaden då landet pressades av ett högtryck från Atlanten och ett lågtryck österifrån. Kallbubblorna vid Öland och Gotland spräcktes och ytvattnet blandades om något. Ytvattentemperaturen längs kusten steg med 3-5 grader då lågtrycket tryckte sig ytterligare västerut i några dagar. I slutet av månaden blev de sydvästliga vindarna på nytt dominerande och uppvällningen kom åter igång.

Det uppvällda kalla bottenvattnet var märkbart på flera av mätstationerna längs med kusten. Furuögrund mätte ett månadsmedelvärde för augusti på 12,8°, vilket är ca 1 grad under det normala. Både Norrbyn, Finngrundet och Marviken fick nya lägsta augustirekord för ytvattentemperaturen med 0.6-1.0 grad. Även Väderöarna på västkusten mätte ett nytt lägsta rekord på 14,5°.

Ytvattentemperatur i kustvatten augusti 2016 (80 kB, pdf)

Karta över ytvattentemperatur i havet 29 augusti 2016.
Karta över ytvattentemperatur i havet 29 augusti 2016. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 augusti 2016.
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 augusti 2016. Förstora Bild

Vattenstånd

Vid inledning av augusti var vattenstånden omkring det normala eller något över längs Sveriges kust.

Den 8-9 rörde sig ett lågtryck in över norra Sverige. Längs västkusten var det en sydvästlig vind på 22 m/s som pressade vattnet in mot kusten, i Kungsvik steg det till +74 cm och i Göteborg till +64 cm. Över Bottenviken var det en syd till sydvästlig vind på 15 m/s som pressade vattnet norrut. I Haparanda observerades månadens högsta vattenstånd till +91 cm samtidigt som Kalix hade +81 cm och Ratan +56 cm.

För Kalix del så var detta den högsta augustinoteringen sedan mätningarna startade där 1974, tidigare rekordet var från 1992 då det steg till +78 cm. Ratan som startade sina mätningar 1891 har sin högsta augustinotering 1903 då det steg till +80 cm. Årets augustivattenstånd +56 cm var en tangering av det näst högsta 1895.

I mitten av månaden kom en period med mestadels nordliga vindar över Bottenviken och den 16 observerades månadens lägsta vattenstånd i Haparanda med -34 cm. Ratan hade vid samma tillfälle -18 cm.

Den 17 hade den nordliga vinden pressat vattnet söderut och Stockholm registrerade sitt månadshögsta med +37 cm och Kungsholmsfort med +42 cm.

Sedan kom en period där vattenståndet var i stort sett oförändrat under en vecka.

Den 28 var det nordostliga vindar längs västkusten. I Kungsvik sjönk då vattenståndet till -29 cm och i Göteborg till -22 cm.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i augusti 2016 (127 kB, pdf)

Höga vågor

Under augusti registrerades de högsta vågorna på västkusten.

Den 8-9 rörde sig ett lågtryck in över norra Sverige. Längs västkusten var det en sydvästlig vind på 22 m/s och månadens högsta signifikanta våghöjd* registrerades vid Väderöarna med 4,9 meter. Detta var den näst högsta augustinoteringen vid Väderöarna sedan mätningarna startade där 2005. 24 augusti 2010 var den signifikanta våghöjden 5,7 meter.

På Östersjön var det en sydvästlig vind på 14 m/s, vid Knolls grund registrerades våghöjden till 2,1 meter och vid Huvudskär till 2,8 meter. I Bottenhavet registrerades våghöjden till 2,0 meter. På Bottenviken var det en sydlig vind på 15 m/s och våghöjden steg till 3,0 meter.

Den 12-13 rörde sig ett lågtryck in över mellersta Sverige och vidare upp mot Bottenviken. På västkusten var det en västlig vind på 17 m/s och den signifikanta våghöjden steg till 3,2 meter. På Östersjön blåste det sydväst 11 m/s och vid Huvudskär steg den signifikanta våghöjden till 2,3 meter.

Den 26-27 rörde sig ett lågtryck in över norra Sverige. På västkusten var det en sydvästlig vind på 17 m/s och den signifikanta våghöjden vid Väderöarna var 3,1 meter. På Östersjön blåste det sydväst 11 m/s och våghöjden vid Huvudskär steg till 2,1 meter. Över Bottenviken var det en nordvästlig vind på 22 m/s och våghöjden steg till 3,5 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Väderöarna augusti 2016
Signifikant våghöjd vid Väderöarna augusti 2016. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Knollsgrund augusti 2016
Signifikant våghöjd vid Knollsgrund augusti 2016. Förstora Bild