Augusti 2016 - Svåra översvämningar i södra USA och norra Afrika

Augusti 2016 blev åter en i den långa raden av mycket varma månader och var globalt den hittills varmaste augustimånaden som observerats. Kraftiga regn och svåra översvämningar förekom bland annat i södra USA och ett antal länder i norra Afrika. Utbredningen av havsisen i Arktis var mycket låg, men inte i klass med rekordåret 2012.

Avvikelse från normal månadsmedeltemperatur (referensperiod 1961-1990) i augusti 2016.
Avvikelse från normal månadsmedeltemperatur (referensperiod 1961-1990) i augusti 2016. Förstora Bild

Europa - Varmast i öster

I större delen av Europa var medeltemperaturen för augusti över den normala (referensperiod 1961-1990). Delar av Sverige var ett av fåtaliga undantag från detta.

I ett band från området kring Svarta havet upp till Uralbergen var månaden på många håll 4-6 grader varmare än normalt.

Rätt stora temperaturöverskott förekom även på Iberiska halvön. Där hade Portugal mycket höga temperaturer i början av månaden, 44,8° i Mora, 44,7° i Tomar och 44,6° i Lousâ den 7 augusti. Enligt den portugisiska vädertjänsten så var det nytt augustirekord för stationen Mora sedan den startade 1956.

Det var inte bara i Sverige det förekom ovanligt höga temperaturer i slutet av månaden. Exempelvis hade Genève 33,5° den 27 augusti, vilket enligt schweiziska vädertjänsten är den högsta temperaturen i slutet av augusti sedan mätningar inleddes där 1864.

Medellufttryck över Europa i augusti 2016.
Medellufttryck över Europa i augusti 2016. Förstora Bild


Den 31 augusti sjönk temperaturen till -5,3° i Latnivaara i Sverige. I samband med ett tillfälligt utbrott av för årstiden kylig luft över en stor del av Europa uppmättes den 11 augusti -12,3° i Capanna Margherita i Italien (4 560 möh) och -10,2° i Jungfraujoch, Schweiz (3 580 möh).

Medan det var en rätt torr månad på många håll nere på kontinenten, så föll det stora regnmängder i västra Norge. Opstveit i fylket Hordaland fick 503,6 mm sammanlagt, vilket är augustirekord sedan stationen startade 1969. Opstveit redovisade även den största dygnsmängden med 144,0 mm den 9, även detta augustirekord för stationen.

I Makedonien föll stora regnmängder i början av månaden med drygt 20 dödsoffer. Exempelvis föll 93 mm i huvudstaden Skopje den 6.

I samband med åskoväder förekom skyfall även på andra håll. Coldreiro i sydligaste Schweiz fick på en timme den 20 augusti 65,9 mm. Det schweiziska rekordet för en timme är 99,1 mm den 28 augusti 1997 i Locarno-Monti enligt den schweiziska vädertjänsten.

Beräknad medeltemperatur för Europa från januari 1979 till augusti 2016.
Beräknad medeltemperatur för Europa från januari 1979 till augusti 2016. Referensperiod 1981-2010. Källa: Copernicus Climate Change Service Förstora Bild

Nordamerika - Svåra översvämningar i Louisiana

Den kanske mest dramatiska väderhändelsen för Nordamerikas del var de mycket kraftiga regnen och översvämningarna i mitten av månaden i framför allt delstaten Louisiana.
Där föll exempelvis den 12-13 augusti 555 mm i Livingston. Huvudparten av den regnmängden föll på mindre än 24 timmar.
I Lafayette sattes två dygn i rad nytt dygnsnederbördsrekord för en 123-årig mätserie med 264 mm både den 12 och 13.
För Louisianas huvudstad Baton Rouge blev det den klart regnigaste månad som observerats med 763 mm sammanlagt. Det gamla rekordet på 603 mm från maj 1907 överträffades därmed med god marginal.
Undantagstillstånd utfärdades i delstaten och omkring ett dussintal dödsoffer krävdes.

I norra Mexiko, centrala USA och vid USAs västkust var månaden lite kallare än normalt. Annars var det på många håll temperaturöverskott på 2-3 grader. Varmast var det i Death Valley i Kalifornien med 50,0° den 14.

I Stanley i delstaten Idaho och Bondurant i delstaten Wyoming sjönk temperaturen till -7,2° den 23 respektive 24. Peter Sinks i delstaten Utah rapporterade -8,3° den 4.

Tropiska cykloner

Den tropiska orkanen Earl nådde som mest kategori 1 på Saffir-Simpsonskalan och passerade den 4-6 augusti Belize, Guatemala och sydligaste Mexiko. I Mexiko omkom ett 40-tal människor.

Den kraftigaste tropiska orkanen var Gaston som nådde kategori 3. Den höll sig dock gott och väl över öppet hav på Atlanten.

På östra Stilla havet var något halvdussin tropiska stormar eller orkaner aktiva under augusti. Men de kraftigaste höll sig ute till havs och berörde inte västra Mexiko.

Asien – Varm månad på många håll

I stora delar av Asien var augusti minst 2 grader varmare än normalt, i västligaste Sibirien 5-8 grader varmare.

Precis som under juli så stack stationen Mitribah i Kuwait ut med de högsta temperaturerna, som mest 52,7° den 2 augusti.

I ett område från Iran till Indien och upp mot Tibet samt i centrala Sibirien var det temperaturunderskott på 0-2 grader. Den 28 rapporterade Ojmjakon i östra Sibirien -10,6°.

Varje augustimånad förekommer tillfällen med kraftigt regn i Asien och denna var inget undantag. Dygnsmängder över 400 mm förekom i Kina, Indien och Japan.

Tropiska cykloner

Ett antal tropiska cykloner var aktiva på västra Stilla havet under augusti. Kraftigast var Lionrock, som utvecklades till en kategori 4-orkan öster om Japan. När den i slutet av månaden nådde in över norra Japan hade den försvagats åtskilligt, men krävde ändå något tiotal dödsoffer.

Tropiska cyklonen Lionrock i augusti 2016
Den tropiska orkanen Lionrock nära den sydjapanska ögruppen Okinawa den 26 augusti 2016, något dygn innan den nådde sitt intensivaste skede. Copyright 2016 EUMETSAT. Förstora Bild

En annan tropisk cyklon, Mindulle, passerade med sitt centrum praktiskt taget rakt över Tokyo. Mount Amagi vid Japans ostkust fick i samband med detta 424 mm den 22.

Arktis – Ytterligare en varm månad på Svalbard

I allmänhet rådde inga extrema temperaturöverskott i Arktis. I exempelvis östra delen av kanadensiska Arktis 2-4 grader och på Svalbard 0-2 grader över normalt. Men anmärkningsvärt är att detta enligt den norska vädertjänsten var den 69:e månaden i rad med temperaturöverskott vid Svalbard lufthavn (ingen svensk väderstation har kommit i närheten av en sådan serie).

Utbredningen av havsisen var en av de lägsta som registrerats även om den inte nådde ner till rekordnivån från sommaren 2012.

Den 24 augusti nådde temperaturen 23,4° i Narsarsuaq på Grönland, vilket inte är så långt från det grönländska augustirekordet på 24,1° från augusti 2003.

Inne på den grönländska inlandsisen sjönk temperaturen till -32,4° vid Geosummit den 15. I lägre höjdnivåer kan nämnas -5,4° i Isachsen i kanadensiska Arktis den 24.

Isutbredning i Polarhavet 31 augusti 2016
Isutbredning i Arktis den 31 augusti 2016. Källa: National Snow & Ice Data center. Förstora Bild
Isutbredning i Polarhavet den 31 augusti 2012.
Isutbredningen i Arktis vid motsvarande tid år 2012. Förstora Bild

Sydamerika – Generellt varmare än normalt

Efter fem månader i rad med temperaturer under de normala i norra Argentina, så blev det nu i augusti generellt varmare än normalt på den sydamerikanska kontinenten.

Palmas i norra Brasilien rapporterade 41,7° den 18 och Villamontes i Bolivia 41,2° den 16.

Oruro på lite drygt 3 000 meters höjd i Bolivia hade -12,0° den 16. Chuapalca på drygt 4 000 meters höjd i Peru hade som lägst under månaden -18,5°. Uyuni i Bolivia rapporterade -20,0° den 21.

Från Colombia rapporterades vid flera tillfällen stora nederbördsmängder, som mest 219 mm i Pauna den 27.

Afrika - Svåra översvämningar från Sudan till Senegal

Temperaturer över de normala dominerade under augusti. Överskotten inskränkte sig dock i allmänhet till 2-3 grader som mest.

Den 8 augusti rapporterades 48,2° från Atar i Mauretanien och den 5 hade Agadir i Marocko 47,0°.

Även från Kanarieöarna rapporterades mycket höga temperaturer i början av månaden. Agaete hade 43,8° den 5 och La Aldea de san Nicolás 43,9° den 10. Det förekom även en hel del skogsbränder på Kanarieörna under augusti.

Ungefär samtidigt rådde mycket höga temperaturer på den portugisiska ögruppen Madeira. I samband med föhnvindar noterade Funchal på sydsidan av ön hela 38,2° den 9.

Vid den så ofta kalla stationen Buffelsfontein i Sydafrika (1 783 möh) sjönk temperaturen till -14,5° den 9.

Flera länder som exempelvis Sudan, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali och Sudan har under sommaren varit svårt drabbade av översvämningar i samband med långvariga regn. Sudan har varit kanske mest drabbat med sammanlagt närmare 100 dödsoffer.

Rapporter om stora regnmängder kom även in från Kamerun där Douala fick 224 mm under en 30-timmarsperiod den 6-7.

Australien/Oceanien – Kylig augusti i Nya Zeeland

I Australien var det rätt varierande väderförhållanden i augusti både vad gäller temperatur och nederbörd.

Medeltemperaturen låg i allmänhet någon grad över eller under den normala. Den 1 augusti var det ett par stationer i västra Australien med mer än 100-åriga mätserier som tangerade sina köldrekord för augusti, nämligen Kellerberrin med -2,5° och Northam med -1,7°.

Den högsta temperaturen i Australien under augusti var 37,9° i Middle Point den 25 och den lägsta -10,4° i Thredbo den 7.

När det gäller nederbörden så kan man lite förenklat säga att det var blött i norra Australien och torrt i södra.

Den största dygnsmängden rapporterades från Meldrum i delstaten New South Wales med 239 mm den 4. Det var nytt augustirekord för den stationens 59-åriga mätserie.

Nya Zeeland hade i allmänhet lite kallare än normalt under augusti, framför allt på Sydön. Man behöver dock bara gå fem år tillbaka för att finna en kallare augusti där.

Månadens allra lägsta temperatur i Nya Zeeland var -14,1° vid Mount Cook Airport den 8. Dagen innan hade Mount Cook Village med -9,3° noterat nytt augustirekord för en mätserie som startade 1929.

Antarktis – Varm månad på det inre av kontinenten

Medan det på Sydorkneyöarna rådde temperaturunderskott på ett par grader, så var det under augusti 3-6 grader varmare än normalt vid flera stationer i östra Antarktis.

Det dröjde rätt länge innan temperaturen på allvar sjönk under -70°, men alldeles vid månadsskiftet augusti/september rapporterades -77,3° från Vostok i det inre av Antarktis.

Den 28 augusti hade Base San Martin på den Antarktiska halvön +6.0°.

Isutbredningen kring Antarktis pendlade kring långtidsmedelvärdet under månaden.

Källor:

- Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.