April 2015 - Aktiv lågtryckstrafik på Norska havet

April var varmare än normalt i hela landet men avslutningen var kylig. Aktiv lågtryckstrafik på Norska havet medförde mycket nederbörd i västra Norrland, medan mer högtrycksbetonat väder över Brittiska öarna bidrog till en torr månad i södra Sverige.

Kalluft över Skandinavien

Inledningen av månaden bjöd på både sol, regn, snö, hagel och åska. Med andra ord aprilväder. Relativt kall luft täckte Skandinavien de första dagarna och natten till den 1 var det minusgrader ända ner i Götaland. Lägsta inrapporterade temperaturer från de olika landsdelarna det dygnet var -20,8° i Nikkaluokta i Lapplandsfjällen, -20,7° i Storbo, Dalarna och -3,6° i Kvarn, Östergötland.

Över norra Norrland gav ett lågtrycksområde snöfall som drog bort mot nordost under dagen. Ett annat lågtryck över Baltikum gav i södra Sverige blåsigt och ostadigt väder med byar av regn eller snö. Lågtrycket över Baltikum stannade kvar öster om Sverige de följande dagarna och gav nordliga vindar över landet.

Påsk med aprilväder

Efter en återigen kall natt följde en dag med varierad molnighet. Norra Norrland och nordvästra Götaland fick en ganska solig 2 april tillika skärtorsdag. Lokala byar av regn eller snö förekom på sina håll och i sydligaste Götaland registrerades åskblixtar.

En högtrycksrygg började växa in över landet västerifrån den 3. Långfredagen var ganska solig i landets västra delar medan det i öster var mer molnigt och där förekom även byar av regn eller snö.

Det soliga vädret i västra Sverige fortsatte under påskaftonen. I öster höll sig stackmolnen kvar och på sina håll även byar av regn eller snö. Ett mindre snöfallsområde passerade västerut över norra Norrland.

Natten till den 5 sjönk temperaturen i Gielas i södra Lapplandsfjällen till -23,6°, vilket var den lägsta temperaturen för månaden. Lågtrycket över Baltikum började försvagas men hann ge sydöstra Sverige en del regn eller blötsnö på påskdagen.

Ett lågtrycksområde på Norska havet medförde att en varmfront drog in västerifrån senare under dagen och dess nederbördsområde berörde nordvästra Svealand samt Norrland.

Blåsigt i Norrlandsfjällen

Fronten med nederbörd över Norrland drog bort österut den 6 och mild Atlantluft strömmade in över landet.

Lågtrycket på Norska havet gav blåsigt väder i Norrlandsfjällen, där Stekenjokk uppmätte en medelvind på 23,7 m/s och Tarfala byvindar på 34,5 m/s. Senare på kvällen drog ett nytt nederbördsområde in västerifrån över Norrland. Ett högtryck över Brittiska öarna medförde i södra Sverige en annandag påsk med i allmänhet uppehållsväder och i västra Götaland ganska soligt.

Nederbördsområdet över Norrland passerade österut och följdes av växlande molnighet den 7. I fjällen förekom byar av blötsnö som senare övergick i mer täta snöbyar då ett nytt område med fronter drog in över västra Norrland.

I samband med att ett nytt lågtryck på Norska havet passerade norr om Skandinavien den 7-8, tilltog den västliga vinden och nådde i Lapplandsfjällen orkanstyrka. I Stekenjokk registrerades en medelvind på 38,2 m/s och byvind på 43,5 m/s eftermiddagen den 7. Det var även blåsigt längs kusterna i hela landet.

Väderläget kl 8 den 8 april 2015.
Väderläget kl 8 den 8 april 2015. Förstora Bild

Varmare luft

Uppehållsvädret i södra Sverige fortsatte i allmänhet den 7 och temperaturerna steg några grader högre jämfört med dagarna innan. Uppsala och Norrköping noterade 15,8°. De följande dagarna låg temperaturerna över de normala i hela landet.

Den 8 minskade molnigheten på många håll i söder och i Götaland blev det en rätt solig dag. Generellt var temperaturerna lite lägre än dagen innan, men i södra Götaland nådde den över 17°. Västra och mellersta Norrland berördes samtidigt av ett område med snöfall samt byar av snö eller blötsnö. I Lapplandsfjällen kom runt 20 mm nederbörd på en del håll.

Lågtryck rörde sig över Norrland

Den 9 passerade ett lågtrycksområde från Norska havet över nordligaste Norrland och medförde där blåsigt väder samt snö eller snöbyar, över södra Norrland regn. Som mest kom det 10-20 mm i Lapplandsfjällen. Vinden nådde upp i stormstyrka vid Västerbottenskusten där Bjuröklubb uppmätte en medelvind på 27 m/s både den 8 och 9, vilket är ovanligt för kustområdet i april månad.

Längre söderut var det tidvis soligt och varmt. Temperaturerna nådde ca 16° ända upp till södra Norrlands kustområde.

Lågtryckstrafiken från Atlanten över norra Skandinavien fortsatte då ett nytt lågtryck passerade över norra Norrland den 10 och gav jämfört med dygnet innan lite mindre mängder nederbörd från mellersta Norrland och norrut. Söderut var det relativt soligt och maximitemperaturer runt 17°.

Tillfällig högtrycksrygg

En högtrycksrygg passerade landet natten till den 11 och det klarnade upp på flera håll, vilket gav minusgrader över Svealand och lokalt ner till södra Götaland. Exempelvis hade Horn i sydligaste Östergötland -4,4°.

Dagen bjöd på tillfälligt stabilare väder med mestadels uppehåll och sol på flera håll i landet. I Markaryd i södra Småland nådde temperaturen 21,1°. Ett djupt lågtrycksområde utanför Island närmade sig dock och under kvällen drog en kallfront med tillhörande nederbördsområde in västerifrån.

Intensivt lågtryck passerade mellersta Sverige

Ett dellågtryck med centrum över södra Norge bildades natten till den 12 och rörde sig under morgonen mot sydöstra Norrland. Tillhörande nederbördsområde rörde sig upp över södra Sverige under natten och fortsatte sedan norrut. I Värmland registrerades flera blixturladdningar.

I mellersta Norrland kom mer än 20 mm nederbörd i en del områden. Arjeplog-Myrheden i mellersta Lappland noterade 42,2 mm för nederbördsdygnet den 12.

Lågtrycket över mellersta Sverige gav kraftiga vindar och orsakade störningar i flyg- och tågtrafiken i södra Sverige. I Uppsala blåste taket av på ett fyravåningshus. Vindarna avtog när lågtrycket sedan rörde sig norrut längs Norrlandskusten.

Under eftermiddagen tog sig ett nytt regnområde västerifrån in över Götaland och passerade under natten och morgonen den 13. Regnet hade snöinslag över främst södra Småland och norra Skåne. I södra Götaland kom 10-15 mm nederbörd.

Automatstationen i Katterjåkk närbild
Det är inte alldeles lätt för observatörerna i Katterjåkk att hålla snöfritt vid automatstationen. Foto Therese Janacek Förstora Bild

Morgonen den 13 rapporterade Katterjåkk i norra Lapplandsfjällen ett snödjup på 201 cm, vilket var Sveriges högsta uppmätta snödjup på 15 år.

Katterjåkk automatstation omgiven av snö
Automatstationen i Katterjåkk omgiven av ett ca 2 meter tjockt snötäcke i april 2015. Foto Therese Janacek Förstora Bild

Kyliga nordvästvindar

Fram på dagen den 13 blev det växlande molnighet och en hel del sol i södra Sverige. Molnigheten minskade och under kvällen var det ganska klart väder på många håll i landet utom i nordost, vilket berodde på att lågtrycket hade stannat till vid Bottenviken. Lågtrycket och ett högtrycksområde över norra Frankrike gav upphov till kyliga nordvästvindar över landet.

I nordöstra Norrland medförde lågtrycket ihållande snöfall eller vid kusten regn fram till förmiddagen den 14. Vid Västerbottenskusten kom omkring 30 mm. Nederbördsområdet splittrades sedan upp och rörde sig upp över norra Lappland.

Längre söderut gav en högtrycksrygg en kall och solig inledning den 14, men en front som sträckte sig söderut från ett lågtryck utanför Island förde med sig ett nederbördsområde in över västkusten. Nederbörden spred sig under dagen österut och norrut till mellersta Norrland. Störst nederbördsmängder på 15-18 mm rapporterades från Halland och södra Västergötland.

Den 15 passerade nästa nederbördsområde från sydväst över Götaland och södra Svealand. Det gav över 20 mm i Halland och södra Västergötland. Längre norrut förekom byar av regn eller snö på sina håll.

Lågtryck i öster och högtryck i väster

Ett nytt lågtryck över Finland gav ostadigt väder och en nordlig luftström över Sverige den 16. Lågtrycket medförde i nordöstra Norrland snö eller regn som rörde sig söderut. Byar av snö eller regn förekom också på flera håll i landet. På många håll i Götaland och södra Svealand var det annars växlande molnighet.

Ett högtryck vid Brittiska öarna växte till den 17 samtidigt som lågtrycket över Finland rörde sig österut. Det medförde en fortsatt nordlig luftström över landet och i södra Sverige ostadigt väder med regnskurar och en hel del moln. I norr mestadels uppehåll och under dagen sol på sina håll, främst i inre Norrland.

Efter en solig morgon i södra Sverige den 18 så ökade molnigheten under förmiddagen. Ett mindre nederbördsområde rörde sig söderut över de västra och inre delarna av södra Norrland och Svealand. Ett lågtryck norr om Skandinavien gav mer kompakta moln i norra Sverige och i fjällen en del byar av regn eller snö.

Orkanvindar i Lapplandsfjällen

I samband med att lågtrycket på Ishavet passerade österut den 18-19 tilltog vinden och nådde orkanstyrka i Lapplandsfjällen. Stora Sjöfallet uppmätte tidigt på morgonen den 19 en medelvind på 35,0 m/s, vilket är ovanligt eftersom stationen ligger i en fjälldal.

Stationen har uppmätt orkanvindar tidigare, men aldrig i april utan då har det vanligtvis rört sig om höst- eller vintermånader. Aprilrekordet för medelvinden i Sverige är 41 m/s vid stationen i Stekenjokk den 4 april 2007. Den stationen står på en fjälltopp.

Väderläget kl 8 den 19 april 2015.
Väderläget kl 8 den 19 april 2015. Förstora Bild

Högtryck vid Färöarna dominerade

Den 19 hade högtrycksområdet ute på Atlanten sitt centrum vid Färöarna och en rygg sträckte sig mot Skandinavien, vilket medförde soligt väder i en stor del av Sverige. Dagstemperaturen steg och i Örebro nådde den 18,5°. I fjällen avtog vinden senare under dagen.

Det på många håll klara vädret gav en kylig natt till den 20 och lokalt var det minusgrader i södra Småland. Dagen var varm och solig i en stor del av landet, men i norra Norrland var det lite mer molnigt och i Lapplandsfjällen några byar av snö eller regn.

Temperaturen nådde över 20° i nordvästra Götaland och sydvästra Svealand. Arvika i Värmland registrerade en temperatur på 22,0° och det var månadens samt säsongens dittills högsta uppmätta temperatur.

Det högtrycksdominerade vädret fortsatte den 21 med mycket sol och relativt varmt väder. Temperaturerna kom inte riktigt upp i samma värden som föregående dag, men låg på 15-20° på flera håll. Exempelvis hade Piteå 16,5°. I Lapplands- och Jämtlandsfjällen var det dock moln.

Ostadigt i norr

I södra Sverige fortsatte det soliga och för årstiden varma vädret den 22, men i norr blev det mer ostadigt. Ett lågtryck nordväst om Skandinavien närmade sig och en tillhörande kallfront gav nederbörd i främst fjällen natten till den 22 och framåt. Under dagen drog ett nytt intensivt lågtryck in västerifrån över mellersta Norrland och passerade österut. Söder om lågtrycket blåste det upp.

Kyligare luft började dra ner även över Götaland den 23 och det var ganska blåsigt. I norr bildades byar av regn eller snö här och var.

Ostadigt i hela landet och kyligare

Ett lågtrycksområde ute på Atlanten gjorde att en period med ostadigare väder tog vid och det svepte ned kyligare luft över Skandinavien samt nordvästra Europa. Den 24 började med ganska soligt väder i söder men ett frontsystem närmade sig och gav tidvis lite nederbörd då det rörde sig norrut. Byar av regn eller snö förekom här och var i Norrland.

Den 25 rörde sig fronter med regn och snö upp över landet till mellersta Norrland samtidigt som vinden tilltog där. I Jämtlandsfjällen och södra Lapplandsfjällen kom som mest omkring 30 mm nederbörd, vilket gav en snödjupsökning på 2-3 dm. I nordligaste Norrland var det mest uppehåll och varierad molnighet.

Sverige omringat av fronter och nederbördsområden

Fronten med nederbörd över mellersta Norrland flyttade sig långsamt norrut den 26. Söder om fronten sprack molntäcket upp och det blev där en ganska solig dag, utom i sydöstra Götaland där en frontzon mot den varmare luften i öster gav molnigt väder och senare regn.

Från den 27 till slutet av månaden var nätterna kyliga med minusgrader ända nere i Götaland.

Fronten i norr nådde den 27 norra Lappland och Norrbotten med snöfall. Fronten över sydöstra Götaland gav regn i ett stråk från sydöstra Skåne, upp över Gotland mot södra Finland. I området mellan fronterna tittade solen fram på flera håll, men över västra Svealand och södra Norrland bildades skurar och snöbyar fram på dagen.

Längst i norr fortsatte det falla lite snö längs fronten den 28 och i sydost, i gränszonen mot den varma luften i östra Europa, föll regn ute över Östersjön. Större delen av landet fick annars varierad molnighet med en del sol och bara lokala skurar.

Med ett lågtryck väster och ett öster om Sverige fortsatte det ostadiga och varierande vädret i landet den 29. Under natten hade Götaland och Svealand berörts av flera områden med skurar. Under dagen förekom skurar ända upp till södra Norrland. I inre Götaland och Svealand registrerades en del blixturladdningar. Längre norrut var det mestadels uppehåll.

Natten till Valborg kom ett regnområde in över nordvästra Götaland och västra Svealand. Nederbörden rörde sig norrut samt sakta österut och berörde under kvällen främst landets östra halva. Bakom nederbördsfronten, i västra Götaland och sydvästra Svealand, sprack molntäcket upp på sina håll och solen tittade fram. Även i nordöstra Svealand och nordligaste Norrland fanns mindre områden med klarare väder på Valborgsmässoaftonen.

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i april 2015 (373 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i april 2015 (84 kB, pdf)

Temperatur

April var varmare än normalt i hela landet och det räcker att gå tillbaka till föregående år eller 2011 för att hitta en april som var varmare.

Den 19 anlände den meteorologiska sommaren i Göteborg, Örebro, Västerås, Eskilstuna och Torpabron.

  • Månadens högsta temperatur i landet var 22,0° i Arvika, Värmland den 20.
  • Månadens lägsta temperatur i landet var -23,6° i Gielas i Lapplandsfjällen den 5.
Medeltemperaturens avvikelse under april 2015
Medeltemperaturens avvikelse under april 2015. Förstora Bild
Månadsmedeltemperaturen under april 2015
Månadsmedeltemperaturen under april 2015. Förstora Bild

Nederbörd

Månaden var torr i större delen av i södra Sverige medan det kom mer nederbörd än normalt från mellersta Norrland och norrut. Delar av inre Svealand och sydostligaste Norrland fick mindre än en fjärdedel av den normala nederbördsmängden för april, samtidigt som det i södra Lapplandsfjällen kom mer än tre gånger så mycket nederbörd som normalt.

För att hitta en ungefär lika nederbördsrik april som årets i södra Lapplandsfjällen så får man gå tillbaka till april 2007.

Hemavan fick sammanlagt 118,1 mm nederbörd. Det är stationens näst högsta uppmätta aprilnederbörd sedan mätningarna där började 1966. Dess aprilrekord är 122,3 mm från 2007.

Avasjö-Borgafjäll i södra Lappland noterade 87,5 mm, vilket var den tredje största nederbördsmängden för april sedan mätningarna började där 1911. Nederbördsrikast var april 1945 och 1950, båda med 89 mm. 

Några stationer i norra Jämtland och sydvästra Lappland med kortare mätserier slog sina aprilrekord för högsta uppmätta månadsnederbörd. Exempelvis Olden med mätstart 1984.

För att hitta en torrare april i Svealand än årets så får man i allmänhet gå tillbaka till 2011 eller 2009 och i sydostligaste Norrland till 2007 eller 2005.

Med en summa på 5,1 mm noterade Västerås sin sjätte torraste april sedan mätningarna inleddes på 1860-talet. Torraste april var 1902 då det kom 1,2 mm och näst torrast var april 1987 med 1,4 mm.

Hudiksvall som rapporterade 5,5 mm hade sin tredje torraste april sedan stationen började mäta 1956. Torrast var april 1987 med 2,5 mm och näst torrast var april 2005 med 3,3 mm.

Kolsva i Västmanland fick sammanlagt 6,3 mm. Det var den näst lägsta aprilnederbörden sedan mätningarna började där 1934. Rekordet för stationen är 3,3 mm april 1974.

Nederbördsumma i mm april 2015.
Nederbördsumma i mm april 2015. Förstora Bild
Nederbörd i procent av det normala under april 2015.
Nederbörd i procent av det normala under april 2015. Förstora Bild

Snö

I början av månaden gick snögränsen genom västra Svealand upp mot sydöstra Norrland. Det mildare vädret från den 6-7 gjorde att snötäcket började dra sig norrut. I norra Norrlands fjälltrakter ökade dock snödjupet fram till mitten av månaden.

Jämfört med referensperioden 1961-1990 var snödjupet den 15 april mindre i en stor del av landet utom i norra Norrland där det var omkring det normala och i norra Lapplandsfjällen över.

I slutet av månaden låg ett snötäcke kvar över nordvästra Svealand, sydvästra och norra Norrland utom närmast kusten.

  • Månadens största snödjup i Norrland och för landet som helhet blev 201 cm i Katterjåkk den 13. Det var det största snödjupet i Sverige på 15 år.
  • Svealands största snödjup var 115 cm i Gördalen den 1-6.
  • Götalands största snödjup var 4 cm i Markaryd den 13.
Snödjupskarta för 30 april 2015
Snödjupet 30 april 2015 Förstora Bild
Snödjupskarta för 15 april 2015
Snödjupet 15 april 2015 Förstora Bild

Solskenstid

Månaden var soligare än normalt förutom i Norrlandsfjällen. Mest solskenstid registrerades på Nordkoster som hade 284 timmar. Det var en tangering av stationens aprilrekord från 2007. Stationen startade 2006.

Näst mest solskenstid hade Göteborg med 267 timmar och trea hamnade Hoburg med 265 timmar.

Minst solskenstid registrerade Tarfala med 106 timmar. Det var stationens lägsta för april sedan mätningarna startade där 2007. Det tidigare bottenrekordet var 111 timmar från april 2007.

Karta med soltimmar under april 2015
Antal soltimmar i april 2015. Förstora Bild
April 2015 - Medelmolnighet
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under april 2015. Förstora Bild

Åska

April brukar vara en åskfattig månad och var så även i år. En del blixturladdningar registrerades främst i sydligaste Götaland den 2, Värmland den 12 samt inre Götaland och Svealand den 29. I övrigt noterades bara enstaka urladdningar.

Totalt antal blixtar under april 2015
Totalt antal blixtar under april 2015. Förstora Bild
Antal åskdagar under april 2015
Antal åskdagar under april 2015 Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Högsta temperatur, april 2015
Norrland +18.0° den 20 Hudiksvall (Hälsingland)
Svealand +22.0° den 20 Arvika (Värmland)
Götaland +21.6° den 20 Åsbräcka-Torpabron (Västergötland)
Lägsta temperatur, april 2015
Norrland -23.6° den 5 Gielas (Lappland)
Svealand -20.7° den 1 Storbo (Dalarna)
Götaland -8.9° den 5 Hagshult (Småland)
Högsta nederbörd, april 2015
Norrland 134.1 mm Mjölkbäcken (Lappland)
Svealand 45.6 mm Skattungbyn (Dalarna)
Götaland 74.5 mm Havraryd (Halland)
Lägsta nederbörd, april 2015
Norrland 5.5 mm Hudiksvall och Nianfors (Hälsingland)
Svealand 2.5 mm Hyndevad (Södermanland)
Götaland 8.3 mm Mönsterås (Småland)
Högsta lufttryck, april 2015
Norrland 1031.2 hPa den 19 Storlien-Storvallen (Jämtland)
Svealand 1030.7 hPa den 8 Blomskog (Värmland)
Götaland 1033.1 hPa den 6 och 7 Falsterbo A (Skåne)
Lägsta lufttryck, april 2015
Norrland 979.8 hPa den 1 Luleå flygplats (Norrbotten)
Svealand 985.6 hPa den 1 Hamra (Dalarna)
Götaland 986.7 hPa den 1 Harstena och Norrköping (Östergötland) samt Nordkoster (Bohuslän)
 
Största snödjup, april 2015
Norrland 201 cm den 13 Katterjåkk (Lappland)
Svealand 115 cm den 1-6 Gördalen (Dalarna)
Götaland 4 cm den 13 Markaryd (Småland)
  Dygnsnederbörd över 40 mm april 2015 (79 kB, pdf)   Medelvind över 21 m/s i april 2015 (79 kB, pdf)