April 2015 - Nya värmerekord i Ghana och Venezuela

I april sattes två nya nationella värmerekord oavsett månad. Den 10 uppmätte Navrongo i Ghana 43,3°. Den 29 var det dags för Coro i Venezuela att utradera nationsrekordet då temperaturen där kom upp i 43,6°. I Mongoliet och Israel var det mycket nära nya aprilrekord men för båda länderna saknades en ynka tiondel. I Australien, Indien och Sri Lanka var månaden kyligare än normalt.

Globala temperaturanomalier april 2015
Avvikelse från normal månadsmedeltemperatur (referensperiod 1961-1990) i april 2015. Förstora Bild

Europa

Temperaturerna för mars var på många håll i Europa omkring eller över de normala. De största överskotten återfanns i nordöstra Europa samt på Iberiska halvön med 2-3 grader över de normala. I Grekland och den europeiska delen av Turkiet var månaden något kyligare än normalt.

Medellufttryck Europa 201504
Medellufttryck i Europa i april 2015. Förstora Bild


I delar av sydvästra Europa var inledningen på månaden mycket varm. Dock var slutet av mars ännu varmare. Detta medförde att Europas högsta temperatur i april (32,2° den 1 april) märkligt nog blev lägre jämfört med i mars (33,1° den 30-31 mars). 

I Norge uppmättes nytt värmerekord för att vara så tidigt på säsongen när Nedre Eggedahl i Sigdal kommun kom upp i 24,8° den 20 april. För några andra stationer med mer än 100-åriga mätserier blev det nya värmerekord för april denna dag. Detta gäller för Asker (start 1913) och Torungen fyr (start 1867). Även den 22 var det varmt och Oksøy fyr (startår 1864) upplevde då sin absolut varmaste aprildag då temperaturen kom upp i 19,0° där.

Den 7 föll lokalt 25-50 mm regn i västra Ukraina. I Kherson med 130 års mätningar var detta den allra blötaste aprildagen som observerats. Totalt föll då 36 mm vilket kan jämföras med det förra aprilrekordet på 35 mm från 1996.

Nordamerika

I östra Kanada fortsatte det att vara kyligare än normalt med underskott på 0-2 grader. Avvikelserna var störst längs Newfoundlands kusttrakter. Även i nordöstra USA var det inledningsvis kallt men månadsmedeltemperaturen blev där till slut relativt normal. Kring den 4-7 drog mycket kall luft ner även över nordöstra USA. Flera köldrekord för stationer med minst 100 års mätningar slogs då i delstaten Maine i nordöstra USA. Allra kallast var det i Big Black River där man uppmätte -28,9° den 6. Enligt klimatologen Maximilano Herrera är Big Black Rivers notering nytt köldrekord för delstaten Maine. Frost rapporterades ända nere i södra Mississippi. Pascagoula uppmätte den 4 en minimitemperatur på -2,2° den 4 vilket var den lägsta apriltemperaturen som observerats där under de 106 år stationen varit i drift.

Temperaturöverskotten dominerade

Bortsett från östra Kanada dominerade temperaturöverskotten i resten av Nordamerika. De största överskotten återfanns i Alaska och nordvästra Kanada med omkring 5 grader över normalvärdet från 1961-1990. Varmt var det även i bland annat Florida där månaden blev rekordvarm med 2-4 grader över det normala. För Miamis del var detta sannolikt den allra varmaste aprilmånaden som observerats. Rekordet är från 2011. I slutet av månaden noterades även nya värmerekord för april i Florida, bland annat i Miami (88 års data) och Fort Lauderdale (102 års data). De gamla rekordvärdena härrörde från 1971 samt 1939. 

Rekordvärme på Kuba

Det var inte bara i Florida som det var osedvanligt varmt i slutet av månaden. På Kuba var värmen än mer remarkabel med temperaturer på över 35 grader. Flera stationer slog då sina gamla värmerekord. I Casablanca Observatory (startår 1909) i huvudstaden Havana utraderades det absoluta värmerekordet på 36,3° från oktober 2009 då man man den 26 kom upp i 37,0°. Allra varmast var det i Holguin med 38,7° vilket är den näst högsta temperatur som över huvud taget observerats på Kuba. Än mer anmärkningsvärt blir värdet om man betänker att de klimatologiskt sett varmaste månaderna är juli och augusti. Kubas absoluta värmerekord är enligt klimatologen Maximilano Herrera 38,8° och uppmättes 1999 i Jucarito.

Den 3 vräkte nederbörden ner i delstaten Kentucky. Lexington flygplats med sina 142 års mätningar upplevde den allra blötaste aprildagen där med mycket bred marginal. Det gamla aprilrekordet var från Valborgsmässoafton 1909 då man fick 82 mm. Den här gången föll 131 mm.

Även på Kuba föll lokalt mycket stora regnmängder i samband med en kallfront som puttade undan den mest extrema värmen i slutet av månaden. I huvudstaden Havana föll 188 mm regn på 3 timmar. Det myckna regnet på kort tid gav upphov till översvämningar.

Asien

I Indien, Sri Lanka, Turkiet samt området kring Kaukasus och kustregionen vid Okhotska havet blev april 2015 kylig med underskott på 0-2 grader. I resten av Asien blev månaden varmare än normalt. Relativt sett varmast var det i centrala Sibirien där överskotten lokalt var 8 grader. Varmt var det också i Iran och västra Pakistan med 2-3 graders överskott. 

I nordvästra Sibirien var det extremt milt under månadens inledning. I Novy Port där man mätt temperaturen i 79 år kom man den 1 upp i 10,0° vilket är den högsta apriltemperatur som observerats där. Det gamla rekordet från den 20 april 1995 var på 6,1°.  En betydande putsning således.

Den 12 satte Dushanbe i Tadjikiztan (89 års mätningar) nytt värmerekord för april. Temperaturen kom då upp i 35,6° vilket överträffade stationens förra aprilrekord på 34,4° från 2011. 

Rekordvarmt slut i östra Asien

I slutet av månaden förekom för årstiden extremt varm luft över delar av östra Asien. I nordöstra Kina var det osedvanligt varmt den 26 och flera stationer satte då nya värmerekord för april. Den 29 slog Blagovescensk på gränsen till Ryssland till och tangerade sitt aprilrekord från 1920. Temperaturmätningar från Balgovescensk finns från 1914 och framåt. Temperaturmätningar i den här delen av Kina har annars i allmänhet pågått sedan omkring 1950.

Även i Ryssland längs gränsen till Kina samt sydost om Bajkalsjön sattes lokalt nya aprilrekord i slutet av månaden. I Pogranichnyj med 105 års mätningar på nacken var detta den varmaste aprildagen som observerats.

Det tidigare rekordet härrörde från Valborgsmässoafton 1987. Den 29 rök Vladivostoks värmerekord för april på 24,1° all världens väg då temperaturen denna dag kom upp i 27,7°. Vladivostoks temperaturserie sträcker sig mer än 100 år bakåt i tiden.

I norra Japan förekom rekordhöga temperaturer den 27-30. I exempelvis Hiroo på ön Hokkaido slogs värmerekordet på 26,1° från 1998 den 27 då man kom upp i 26,7° där.

Enligt Maximilano Herrera kom temperaturen i Mongoliet och Nordkorea under dessa avslutande dygn upp i 32,2° respektive 35,0°. I Israel slog Eilat till med 43,3° under Valborgsmässoafton. För både Mongoliet och Israels del var detta blott 0,1° från respektive lands värmerekord i april.

Maysak inledde april som kategori 5 - orkan

Orkanen Maysak, som i slutet av mars var rekordstark för den tiden på året, behöll sin intensitet, kategori 5, även under månadens första dag i april innan den därefter försvagades alltmer. Den 5 nådde Maysak norra Filippinerna men då i mycket försvagat skick. En tropisk storm, namngiven Haishen, bilades i västra Stilla havet under månaden men var svag, kortlivad och orsakade inga besvär.

Orkanen Maysak den 1 april lokal tid
Maysak inledde månaden som en kategori 5 - orkan men försvagades senare under dagen den 1. Satellitbilden visar Maysak den 1 april lokal tid. Källa: Joint Typhoon Warning Center. Förstora Bild

Arktis

Milt väder dominerade i Arktis under april. De största överskotten i de västra delarna av ryska Arktis där det lokalt var 8-10 grader varmare än normalt. Över sydvästra Grönland och kanadensiska Baffin Island var månaden 0-3 grader kallare än normalt.

Den arktiska havsisens utbredning var fortsatt mycket lindrig under månaden. 

Svalbards lufthavn fick totalt 37 mm nederbörd under månaden. Detta är den högsta aprilnederbörden som observerats där. Det gamla aprilrekordet på 32 mm härrörde från 1990. Stationsserien är dock kort och sträcker sig bara från 1976 och framåt.

Sydamerika

Varmt väder dominerade stort i hela Sydamerika. I Paraguay, Uruguay, norra Argentina, norra Chile och östra Brasilien var temperaturöverskotten i allmänhet 2-3 grader över de normala. Den 10 uppmätte Chiles huvudstad Santiago 33,0° vilket överträffade det tidigare aprilrekordet på 32,2° från 1967. Mätdata i Santiago finns från 1866 och framåt. I Olmué kom man den här dagen upp i prick 40,0°.

Den 29 sköljde en kraftig värmebölja in över Venezuela med resultatet att Coro kom upp i 43,6° vilket är nytt absolut värmerekord för Venezuela. Det gamla nationsrekordet på 42° härrörde från 1984.

Afrika

Månaden var exceptionellt varm i västra Nordafrika. I nordöstra Marocko och norra Algeriet var temperaturöverskotten 4-6 grader.

Även i delar av Västafrika var månaden varm. I södra Mauretanien, sydvästra Mali och norra Senegal var månaden 2-3 grader varmare än normalt.

Den 9-10 var det ovanligt varmt i Ghana som också ligger i Västafrika. I Navrongo kom temperaturen den 9 upp i 43,1° följt av 43,3° dagen därpå. Detta innebar att Navrongo inom loppet av två dagar slog nationsrekordet på 43,0° för Ghana som observerats vid inte mindre än tre tillfällen i Navrongo, senast i februari.

Australien/Oceanien

Den 5-6 förekom extremt höga temperaturer i de norra delarna av Australien.  Borroloola flygplats i delstaten Northern Territory uppmätte den 6 en maximitemperatur på 41,5° vilket är den högsta apriltemperatur som observerats i delstaten. Därmed överträffades det tidigare delstatsrekordet för april på 41,3° från 1998. I Queensland blev det inget nytt delstatsrekord för april. Burketown nådde som mest 40,9° den 5 vilket var Queenslands varmaste aprildag sedan 1968 då delstatsrekordet på 41,7° observerades i Birdsville.

Kyligt väder dominerade april i Australien

Bortsett från värmen den 5-6 var månaden som helhet kylig i praktiskt taget hela Australien. Delstaterna Western Australia och South Australia hade sin 11:e respektive 18:e kyligaste aprilmånad sedan 1910. 

Mycket regn i New South Wales och östra South Australia

I delstaten New South Wales i sydöstra Australien var detta den regnigaste aprilmånaden sedan 1990. Särskilt ymnig var nederbörden kring den 20-22 i samband med ett intensivt lågtryck som orsakade översvämningar, jordskred och strömavbrott. På 48 timmar fick Maitland 436 mm. I Branxton föll 199 mm den 22 och totalt 455 mm under hela april. Båda värdena är den högsta dygnsnederbördsmängden för april samt aprilnederbörd som uppmätts sedan mätningarna inleddes där i slutet av 1800-talet. De tidigare rekordvärdena på 131 mm samt 341 mm härrörde från 1927 respektive 1931. Vindbyar av orkanstyrka förekom också. Den 21 uppmättes byvindar på 38 m/s i bland annat Newcastle och Wattamolla. I farvattnen utanför Sydney var vågorna så höga som 14,9 m.

Även i den östra delen av South Australia var månaden mycket regnig. De största dygnsmängderna observerades den 17 då flera stationer med mer än 100-åriga mätserier fick se sina gamla dygnsnederbördsrekord slås. Exempelvis fick Quorn 112 mm vilket med bred marginal överträffade det förra aprilrekordet på 65 mm från 1889. Bruce fick 92 mm den 17 vilket var starkt bidragande till att april som helhet blev den regnigaste som observerats sedan mätningarna inleddes där i slutet av 1890-talet.

På Tasmanien var månaden däremot ovanligt torr. På delstatsnivå var detta den femte torraste aprilmånaden där.

Orkanen Quang nådde kategori 4

I slutet av månaden bildades en för säsongen sen tropisk cyklon, namngiven Quang, utanför nordvästra Australien. På Valborgsmässoafton kom Quang upp i kategori 4 på den femgradiga Saffir – Simpsonskalan innan den började försvagas. 

Antarktis

Havsisen kring Antarktis låg på nära nog rekordhöga nivåer under hela månaden. Månaden var även i allmänhet 0-3 grader kallare än normalt på den isolerade kontinenten.

Månadens högsta och lägsta temperaturer samt största nederbörd under 24 timmar

Europa

 • 32,2° den 1 Cordoba, Spanien
 • -26,5° den 5 Capanna Margherita (4 560 möh), Italien
 • -23,8° den 24 Hoseda-Hard, Ryssland (lägsta temperatur för stationer under 1 000 möh)
 • 134 mm den 26 Mont Aigoul, Frankrike

Asien

 • 48,0° den 19 Larkana, Pakistan
 • -42,3° den 1 Suhana, Sibirien
 • 252 mm den 19 Tokorono, Japan

Arktis

 • 8,0° den 20 Jan Mayen (Norge)
 • -54,2° den 11 Summit, Grönland (3 200 möh)
 • -40,4° den 11 Eureka, Kanada (lägsta temperatur för stationer under 1000 möh)

Nordamerika

 • 43,6° den 27 Merida, Mexiko
 • -40,5° den 1 Kugaruuk, Kanada
 • 195 mm den 13 Mobile, Alabama (USA)

Sydamerika

 • 43,6° den 29 Coro, Venezuela
 • -7,1° den 6 Balmaceda, Chile
 • 177 mm den 16 Lloró, Colombia

Antarktis

 • 10,7° den 28 Base Esperanza
 • -76,3° den 2 Dome Argus (4 100 möh)

Afrika

 • 46,5° den 30 Yelimane, Mali
 • -5,6° den 16 och 21 Buffelsfontein, Sydafrika
 • 160 mm den 6 Bellecombe, Réunion

Australien/Oceanien

 • 41,5° den 6 Borroloola, Australien
 • -6,9° den 20 Liawenee, Australien
 • 374 mm den 21 Tocal, Australien
Globala extremer under april 2015.
Högsta och lägsta temperaturer samt största nederbördsmängder under 24 timmar i april 2015. Förstora Bild

Källor:

- Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.
- Maximilano Herrera