April 2015 – Tidig och lugn vårflod i södra Norrland

Under april har vårfloden pågått i nordvästra Svealand, södra Norrland och längs norra Norrlandskusten. Hittills har den inträffat tidigare än normalt och flödena har varit lägre än en normal vårflod. I slutet av månaden fanns dock snö kvar i fjällen och stora delar av norra Norrland. I norra Norrland fanns över lag mer snö än normalt.

Vattenföring

Temperaturen i april var över den normala i landet och snösmältningen i bl.a. södra Norrland kom igång tidigare än den normalt gör. Under april pågick vårfloden i nordvästra Svealand samt södra Norrland och delar av nordöstra Norrland. Snötäcket var på de flesta håll inte så stort och det smälte i en lugn takt. Detta gjorde att flödena inte steg så mycket. Årets vårflod i södra Norrland får i år, liksom 2014, betecknas som tidig och lugn.

I fjällen och i stora delar av norra Norrland kom vårfloden inte igång på allvar under april. I slutet av månaden fanns snö kvar i dessa områden.

I april föll mindre nederbörd än normalt i södra Sverige och vattenflödena här sjönk. Flödena i Götaland och större delen av Svealand var lägre än de normalt är i april. Speciellt låga var de i Uppland.

Vattenföring vid 20 mätstationer i april 2015 (408 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vattennivån i Mälaren och Hjälmaren sjönk under april. I slutet av månaden hade Hjälmaren en normal nivå medan Mälarens nivå var lägre än normalt för april. Nivåerna i Vättern, Vänern och Storsjön var nära de normala. Storsjön hade årets lägsta nivå den 10 april, men steg sedan i samband med att vårfloden fyllde på sjön.

Detaljerad tabell över vattenståndet i sjöar april 2015 (67 kB, pdf)

Snötillgång

I början av april fanns snö i hela Norrland och i norra Svealand. En del snö smälte och i slutet av månaden var det barmark i större delen av Svealand och sydöstra Norrland.

På de flesta håll var snötäcket mindre än normalt, men mer snö än normalt fanns i delar av norra Norrland.

Grundvattennivå

Sverige domineras av nivåer nära eller över de normala för årstiden. Östra Götaland hade nivåer över de normala. Resterande delar av Götaland samt större delen av Svealand hade nivåer nära de normala. Undantaget var ett område i östra Svealand som hade nivåer under de normala. Norra Svealand, samt Norrland upp till och med Västerbottens län hade nivåer över eller mycket över de normala. I Norrbottens län var nivåerna nära de normala för månaden.

Grundvattennivåerna i de små magasinen har sedan mars sjunkit med ca 5-30 cm i Svealand och Götaland. Vissa områden i östra Götaland har dock stigande nivåer. I södra och mellersta Norrland har nivåerna stigit med 20-50 cm men det förekommer observationer kring 100 cm i samband med snösmältningen. Delar av Norrbotten är fortfarande snötäckt vilket resulterar i svagt sjunkande nivåer.

I stora delar av landet är grundvattensituationen god. För närmaste månaden förutses inte några problem med grundvattentillgången.

Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 april 2015
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 april 2015 Förstora Bild
Karta över grundvattennivåer 15 april 2015 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer 15 april 2015 enligt SGU Förstora Bild