SMHIs forskningsavdelning utvecklar ny kunskap för samhällets nytta

Väder och vatten påverkar stora delar av samhället, samtidigt som samhället är beroende av dessa. Ett förändrat klimat och ökade krav inom miljöområdet ger nya förutsättningar. SMHIs forskning utvecklar ny kunskap för säkra beslut till samhällets nytta, och till din hjälp i små och stora beslut.

SMHI bedriver tillämpad forskning inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimat. Kunskap, modeller och verktyg som beskriver processer i atmosfären, i havet och på land behövs för att SMHI ska kunna ta fram beslutsunderlag med praktisk samhällsnytta för många områden i samhället.

Forskningen är viktig både för att utveckla SMHIs prognosmodeller och för att ta fram beslutsunderlag för enskilda människor, såväl som offentliga och privata näringar i samhället. Forskare förbättrar prognosmodeller för väder- och vattenförhållanden samt utvecklar metoder för analys av klimat och miljö i atmosfär, sjöar, vattendrag och hav.

Forskning om klimat

En stor del av forskningen rör klimat. Forskare utvecklar klimatmodeller, producerar klimatscenarier och deltar i effekt- och anpassningsstudier. Matematiska modeller och metoder att använda data från satelliter, radarsystem och andra observationer är centrala i forskningen.

Om SMHIs forskning inom klimat.

Omfattande samverkan

Forskningen sker ofta i samverkan med andra institut och forskningsinstitutioner. Att samverka i svenska forskningsprojekt, EU-projekt och andra internationella projekt utvecklar verksamheten.

SMHIs forskning är i hög grad externt finansierad. En fjärdedel av omsättningen kommer från SMHIs anslag och används bland annat för finansiering av de viktiga beräkningsdatorerna.

SMHIs forskning är en resurs för både SMHI och det svenska samhället.