Forskningsnyheter

Första animationerna av blixtar från satelliten MTG-I1

MeteorologiAtmosfärisk fjärranalys

Idag visade EUMETSAT och ESA för första gången bildmaterial från blixtsensorn på satelliten MTG-I1, Lightning Imager. Instrumentet ger en heltäckande bild av blixtaktivitet dygnet runt över Europa, Afrika och omgivande hav.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Varmare klimat och mer näringsämnen förändrar fjällmiljön

MeteorologiKlimatLuftmiljö

Den biologiska mångfalden står inför stora utmaningar. Ett förändrat klimat och fortsatt kvävetillskott från luften utmanar känsliga fjällmiljöer i den skandinaviska bergskedjan. Det påverkar de näringar som är knutna till fjällmiljön.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Satellitdata från mer än 40 år visar molnighet och strålning över hela jorden

MeteorologiAtmosfärisk fjärranalys

Meteorologiska satelliter som cirkulerar kring jorden bär på instrument som kan observera moln, uppskatta jordytans förmåga att reflektera solstrålning samt mäta strålning i atmosfären. Nu har forskare sammanställt en över 40 år lång tidsserie av data från satellitobservationer som är mycket …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Första satellitbilden från MTG-I1 avslöjar ökad detaljrikedom

MeteorologiAtmosfärisk fjärranalys

Satellitinformation är ett nödvändigt underlag för att ta fram väderprognoser. Den europeiska meteorologiska satellitorganisationen EUMETSAT delar nu den första satellitbilden från MTG-I1, den nya geostationära satelliten som sköts upp i december 2022.”Det är en tydlig utveckling av …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nu är det enklare att ta fram statistik om extrema regn – och se hur skyfall påverkas av ett förändrat klimat

Meteorologi

Webbtjänsten ”Skyfallsstatistik: Regional statistik för extrema korttidsregn” bidrar med värdefull information både för samhällsplaneraren och för den regnintresserade privatpersonen. Den gör det enklare att ta fram statistik om skyfall – och få information om hur extrema regn påverkas av …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Luftmiljöforskare använder planeten Mars som laboratorium i nytt projekt

MeteorologiLuftmiljöAtmosfärisk fjärranalys

Stoft från sandstormar i ökenområden försämrar luftkvaliteten även på långa avstånd och kan ställa till problem i samhället också på andra sätt. Samtidigt har forskare svårt att studera och beskriva processerna med tillräcklig noggrannhet, eftersom det finns andra aerosoler i luften som stör. Men …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI delar öppna data för bättre övervakning av nederbörd

MeteorologiHydrologi

En noggrann övervakning av nederbörd är viktigt för att kunna planera för ett hållbart samhälle. Ändå är övervakningen utmanande på många sätt. Genom att dela högupplöst data, framtagna med hjälp av mikrovågslänkar i telekommunikationsnätverk, underlättar nu SMHI för vidare forskning och teknisk …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny satellit ska göra väderprognoserna ännu bättre

MeteorologiAtmosfärisk fjärranalys

Från sin bana 36 000 kilometer över jordens yta ska satelliten MTG-I1 oavbrutet förse både prognosmeteorologer, klimatforskare och allmänhet med bilder över Europa, Afrika och angränsande hav. Bilderna blir mer detaljerade och levereras oftare än tidigare: var tionde minut! Satelliten är ett …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nu analyserar forskare sommarens svettiga värme

MeteorologiKlimatLuftmiljö

Sommarens varma perioder gav de forskare som studerar värme i städer mycket mätdata att analysera. De första analyserna visar att temperaturen och luftfuktighet varierar i staden på grund av olika kombinationer av bebyggda ytor, växtlighet och vatten.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny metodik att beräkna luftföroreningar ger Sverigetäckande exponerings- och hälsounderlag

MeteorologiLuftmiljö

Smutsig och förorenad luft påverkar din hälsa – speciellt om du är barn, äldre eller tillhör någon riskgrupp. På SMHI utvecklar forskare och luftmiljöexperter nu en ny metodik som gör att de kan beräkna hur mycket luftföroreningar befolkningen utsätts för, både nu och i framtiden, i städer och på …

Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad
Alla ämnesområden