Blir det fler värmeböljor i framtiden?

I takt med att klimatet blir varmare ökar sannolikheten för värmeböljor. Det är en trend som redan kan observeras och som kommer att fortsätta i framtiden.

Illustration som visar att värmeböljor blir vanligare i ett förändrat klimat.
I ett förändrat klimat kommer värmeböljor att bli vanligare.

I Skandinavien kan en värmebölja som idag inträffar var 20:e år bli så vanlig att den inträffar vart femte år, medan de i södra Europa blir ännu vanligare. Förändringen är alltså olika i olika delar av världen.

Förändringen av värmeböljor är inte heller proportionell till förändringen i medeltemperatur. På global skala så beräknas förekomsten av värmeböljor fördubblas om den globala medeltemperaturen ökar med en halv grad. Till synes små begränsningar av den globala temperaturen har stor effekt på frekvensen av värmeböljor.

Värmeböljor i ett förändrat klimat

Det är svårt att koppla enskilda väderhändelser till klimatförändringen. Värmeböljor inträffar vid högtrycksblockeringar som är en del av vädrets slumpmässiga variationer.

Däremot går det att säga att sannolikheten för värmeböljor ökar, eller att samma väderläge ger högre temperaturer idag än det hade för 50 år sedan. Genom sådana metoder går det att visa att några av de senaste årens värmeböljor sannolikt inte hade inträffat eller varit mindre extrema om det inte varit för den globala uppvärmningen.