Data och tjänster – luftmiljöforskning

Urban SIS – Klimatinformation för europeiska städer

Europeiska kommissionen har fastställt att klimattjänster kan bli motorn för omvandling till ett klimattåligt samhälle. Urban SIS testar ett koncept för en sektoriell informationstjänst (Sectorial Information Service, SIS) riktat mot infrastruktur- och sjukvårdssektorerna i europeiska städer, med det övergripande målet att utveckla och demonstrera sätt att skala ned klimatinformation och påverkansindikatorer till den urbana skalan.

Tillgång till data genom Copernicus Urban SIS dataportal