Arkiv - Planerat underhåll och uppdateringar

Fortsatt arbete med moderniseringen av väderradaranläggningar/ The work with modernizing the radar facilities continues.

Arbetet med uppgraderingen av väderradaranläggningar fortsätter. Radaranläggningen i Örnsköldsvik har nu tagits ned vilket innebär att inga data kommer att levereras under installationen och de inledande testerna av anläggningen. Mer information finns .

Senast uppdaterad:

Avstängning av modellerna HIRLAM och HIROMB 2017-02-28/ Discontinuation of HIRLAM and HIROMB 2017-02-28

SMHI kommer att avsluta driften av HIRLAM och HIROMB. Dessa kommer att finnas tillgängliga till 28:e februari 2017. Alla användare uppmanas att avsluta användningen av dessa modeller till detta datum.

-                & …

Senast uppdaterad:

SMHI byter system för generering av väderradarprodukter 2016-12-07/ SMHI is replacing the product generator for weather radar products 2016-12-07

SMHI byter system för generering av väderradarprodukter. Bytet medför att användning av nya metoder som visar på kvalitativa förbättringar i produkter blir möjlig. Dessutom medför bytet ytterligare möjligheter att förbättra behandling av både bakomliggande data och färdig produkt.

Senast uppdaterad:

Modernisering radar Hudiksvall/Modernization of radar facility Hudiksvall

Väderradar Hudiksvall tas ner för moderninsering 14 november. I mitten av december beräknas anläggningen vara i drift igen. Mer information om det pågående arbetet med moderninseringen finns .

Senast uppdaterad:

Radar Östersund/Radar Östersund

Data från den moderniserade väderradaranläggningen utanför Östersund används nu i operationella produkter. Systemet är under intrimning varför vissa brister kan visa sig i produkterna.

Senast uppdaterad:

Modernisering radar Östersund/Modernization of radar facility Östersund

Väderradar Östersund tas ner för moderninsering 15 augusti. I slutet av september beräknas anläggningen vara i drift igen. 

Senast uppdaterad:

Påminnelse: Nya versioner för PMP och Mesan/Reminder: New versions for PMP and Mesan

I enlighet med tidigare information finns PMP- och Mesan-filer i nya versioner. Den gamla versionen kommer att avvecklas 30:e maj 2016.

Senast uppdaterad:

Förlängning HIRLAM och HIROMB/Prolonged run of HIRLAM and HIROMB

SMHI har beslutat att fortsätta driften av HIRLAM och HIROMB. Dessa kommer att finnas tillgängliga till 1:a december 2016.

Senast uppdaterad:

Modernisering radar Vara/Modernization of radarfacility Vara

Nytt datum för start av uppgraderingen av radaranläggningen i Vara beräknas till mars/april. .

Senast uppdaterad:

Fortsatt arbete med moderniseringen av väderradaranläggningar/ The work with modernizing the radar facilities continues.

Arbetet med uppgraderingen av väderradaranläggningar fortsätter. Radaranläggningen i Vara har nu tagits ned vilket innebär att inga data kommer att levereras under installationen och de inledande testerna av anläggningen. I mitten av februari beräknas anläggningen vara i drift igen. I mitten av …

Senast uppdaterad: