Arkiv - Planerat underhåll och uppdateringar

Förändring i det nya API:et för konsekvensbaserade vädervarningar

Informationen om status för de nya konsekvensbaserade vädervarningarna tas bort från API:et.

Senast uppdaterad:

Stödet för TLS1.0 och TLS 1.1 har upphört/The support for TLS1.0 and TLS1.1 has ceased to work

I samband med en uppgradering har stödet för TLS1.0 och TLS1.1 upphört att fungera för våra öppna data. / Due to an upgrade, the support for TLS1.0 and TLS1.1 has ceased to work for our open data.  

Senast uppdaterad:

Observera! Förnyade vädervarningar införs i oktober

Övergången till det förnyade vädervarningssystemet skjuts fram. Sluttesterna har visat på tekniska komplikationer. Det gör att SMHI flyttar fram övergången för att säkerställa att de nya arbetsverktygen är helt robusta. Införandet av det förnyade systemet som var planerat till april sker istället i …

Senast uppdaterad:

API:er med brandriskdata

I april har SMHI på uppdrag av MSB lagt ut brandriskdata som öppen data.

Senast uppdaterad:

Observera! Förnyade vädervarningar planeras införas den 27 april istället för den 14 april

Den 27 april är nytt planerat datum för övergång till det förnyade vädervarningssystemet. Tekniska lösningar i SMHIs infrastruktur behöver finjusteras och sluttestas. Därför krävs lite mer tid innan övergången kan ske, för att göra den så smidig och säker som möjligt för alla inblandade.

Senast uppdaterad:

Påminnelse om övergång till konsekvensbaserade vädervarningar

Lanseringen av SMHIs nya system för konsekvensbaserade vädervarningar är planerad till den 14:e april 2021 kl. 12.00. Efter övergången kommer nuvarande varnings-API inte längre att fungera.

Senast uppdaterad:

Första version API-dokumentation för SMHIs förnyade varningsdata

Nu finns första versionen av API-dokumentation för SMHIs förnyade varningsdata tillgänglig på smhi.se. Tekniska användare kan med hjälp av dokumentationen och exempel med testdata börja förbereda sina system inför övergången till konsekvensbaserade vädervarningar som är planerad till april 2021. …

Senast uppdaterad:

Störningar i varnings-API

Eventuellt störningar vid uppgradering av Varningstjänsten i Öppna data torsdag 13 februari. 

Senast uppdaterad:

Ny version API Hydrography

Det finns en ny uppdatering av API Hydrography, version2. Versionen innehåller nya anpassningar för att uppfylla Inspires krav på en ATOM-tjänst och nedladdningsförbättringar.
Båda versionerna 1 och 2 körs parallell tills 2020-05-01. Från och med 2020-05-01 API Hydrography version1 kommer att tas …

Senast uppdaterad: