Förändring i det nya API:et för konsekvensbaserade vädervarningar

Informationen om status för de nya konsekvensbaserade vädervarningarna tas bort från API:et.

Då de publicerade varningarna från det nya varningssystemet alltid kommer att ha status PUBLISHED, finns det inte något behov av information om status för de utvecklare som använder SMHIs API för de konsekvensbaserade vädervarningarna, se API-dokumentationen opendata.smhi.se/apidocs/IBWwarnings/index.html 

Endpointen opendata-download-warnings.smhi.se/ibww/api/version/1/metadata/statuses.json tas alltså bort från API:et (vilket innebär att sidan som denna länk leder till kommer att vara tom).