Påminnelse om övergång till konsekvensbaserade vädervarningar

Lanseringen av SMHIs nya system för konsekvensbaserade vädervarningar är planerad till den 14:e april 2021 kl. 12.00. Efter övergången kommer nuvarande varnings-API inte längre att fungera.

 Information om det nya varnings-API:et finns i vår API-dokumentation, där det även finns testdata, se mer info via nedanstående länkar.

Första version API-dokumentation för SMHIs förnyade varningsdata

Ny testdata inför det nya API:et för konsekvensbaserade vädervarningar

Observera dock att lanseringen kan komma att skjutas upp ifall det finns aktuella vädervarningar av Klass2 eller Klass3! Detta kommer vi i så fall att informera om i detta nyhetsflöde.