Första version API-dokumentation för SMHIs förnyade varningsdata

Nu finns första versionen av API-dokumentation för SMHIs förnyade varningsdata tillgänglig på smhi.se. Tekniska användare kan med hjälp av dokumentationen och exempel med testdata börja förbereda sina system inför övergången till konsekvensbaserade vädervarningar som är planerad till april 2021. Efter övergången kommer nuvarande API inte fungera längre. Följ de senaste datauppdateringarna på smhi.se.

API-dokumentationen innehåller viktig information för systemutvecklare; beskrivningar och struktur för data, med parametrar, exempel med testdata och en demo.

Dokumentationen kan komma att uppdateras under perioden fram till införandet av konsekvensbaserade vädervarningar, till exempel med mindre justeringar i dataformatet eller tillägg av fler exempel med testdata. Vi rekommenderar därför användare av varningsdata att prenumerera på SMHIs nyheter för öppna data för att alltid få den senaste informationen.

Det är viktigt att börja anpassa och testa den förnyade varningsinformationen i god tid, eftersom nuvarande API inte kommer att fungera när de förnyade vädervarningarna är införda.

Här finns den nya API-dokumentationen, inklusive exempel, för SMHIs varningsdata

Information om planerat underhåll och uppdateringar

Frågor om API eller andra tekniska frågor skickas till: opendata-support@smhi.se