Ny testdata inför det nya API:et för konsekvensbaserade vädervarningar

Nu finns det ny testdata för de konsekvensbaserade vädervarningarna i json-format.

Nu finns det ny testdata för de konsekvensbaserade vädervarningarna i json-format, se exempel i API-dokumentationen: opendata.smhi.se/apidocs/IBWwarnings/warning.html#examples.

Du kan testa dessa url:er som simulerar ett naturligt flöde av varningar:

Inga varningar:
opendata-download-warnings.smhi.se/ibww/test/test_1.json

Flera olika varningar:
opendata-download-warnings.smhi.se/ibww/test/test_2.json

Några uppdateringar i varningarna ovan:
opendata-download-warnings.smhi.se/ibww/test/test_3.json

Några fler uppdateringar:
opendata-download-warnings.smhi.se/ibww/test/test_4.json

Alla varningar borttagna:
opendata-download-warnings.smhi.se/ibww/test/test_5.json