API:er med brandriskdata

I april har SMHI på uppdrag av MSB lagt ut brandriskdata som öppen data.

Nu har SMHI på uppdrag av MSB lanserat fyra API:er med brandriskdata som öppen data. API:erna innehåller data för prognos och analys, och båda dessa uppdelade på dygn respektive timme.

API-dokumentationen för detta finns under SMHIs öppna data:

API-dokumentation för Prognos-API:erna

API-dokumentation för Analys-API:erna

Via Utforskaren för öppna data finns även metadatainformation för API:erna:

Metadataposter för brandrisk-API:erna