Stödet för TLS1.0 och TLS 1.1 har upphört/The support for TLS1.0 and TLS1.1 has ceased to work

I samband med en uppgradering har stödet för TLS1.0 och TLS1.1 upphört att fungera för våra öppna data. / Due to an upgrade, the support for TLS1.0 and TLS1.1 has ceased to work for our open data.  

 I samband med en uppgradering har stödet för TLS1.0 och TLS1.1 upphört att fungera för våra öppna data. Vi rekommenderar alltid våra användare att använda den senaste versionen av webbläsare.

För de mest använda webbläsarna rekommenderar vi åtminstone:

  • Google Chrome: 50
  • Microsoft Edge: Any
  • Mozilla Firefox: 34
  • Opera Browser: 37
  • Internet Explorer: 11

Due to an upgrade the support for TLS1.0 and TLS1.1 has ceased to work for our open data. We always recommend to use the latest version of the browser.

For the most common browsers we recommend at least:

  • Google Chrome: 50
  • Microsoft Edge: Any
  • Mozilla Firefox: 34
  • Opera Browser: 37
  • Internet Explorer: 11