Hydrologiska lägesbeskrivningar

Här samlas de hydrologiska lägesbeskrivningar som ges ut av SMHI. De kan beskriva läget inför kommande vårflod, torka eller vara allmänna månadssammanfattningar över den hydrologiska situationen i landet.

Januari 2022 - Höga flöden i Jämtlandsfjällen

Vattenflödena var i januari normala eller över de normala i nästan hela landet. I mitten av månaden föll stora mängder regn i Jämtlandsfjällen, med översvämningar som följd.

Senast uppdaterad:

December 2021 - Is orsakade översvämning i Lainioälven vid Kangos

Vattenflödet var i många vattendrag normalt eller högre än normalt för månaden i Norrland och i södra Götaland, medan det i Svealand och norra Götaland var vattenflöden under det normala för månaden. I Norrland bildades det isdämmor i flera vattendrag framförallt i Lainioälven vid Kangos.

Senast uppdaterad:

November 2021 - Vattenföring över det normala trots en torr månad i övrigt

Större delen av landet hade vattenflöden över de normala någon gång under månaden, trots att november hade lägre nederbörd än normalt. Detta beror på att flödena var fortsatt höga sedan oktober.

Senast uppdaterad:

Oktober 2021 - Höga flöden

Större delen av landet hade vattenflöden över de normala. Stora nederbördsmängder medförde höga flöden i Värmland och i Norrbotten.

Senast uppdaterad:

September 2021 - Normala vattenflöden

Stora delar av landet hade normala vattenflöden under månaden. Regn medförde att flödena ökade på många håll, men flödesökningen blev ändå måttlig.

Senast uppdaterad:

Augusti 2021 - Skyfall gav översvämningar och höga flöden

I augusti ökade flöden och markvattenhalt i nästan hela landet. Häftiga regnskurar och skyfall orsakade översvämningsproblem på flera platser i landet främst på hårdgjorda ytor under månaden. De största översvämningarna skedde i Gävle efter det omfattande regnet den 17 augusti.

Senast uppdaterad:

Juli 2021 - Åskoväder och kraftiga regnskurar men i regel inga dramatiska flöden

Under juli har de större sjöarna och vattendragen inte visat på stora avvikelser. Dock har skyfall och regnoväder bidragit till lokala översvämningar.

Senast uppdaterad:

Juni 2021 - Höga flöden i början av en varm månad

Flödena som orsakades av regnet i slutet av maj klingade av i det varma vädret. Från mitten av månaden förekom regn som tillfälligt gav ökade flöden.

Senast uppdaterad:

Maj 2021 - Kraftigt regn orsakade översvämningar och höga flöden

Mycket nederbörd gav höga flöden i östra Götaland och Svealand i slutet av månaden. Vårfloden kulminerade under andra halvan av maj utan att orsaka större problem.

Senast uppdaterad:

April 2021 - Lugn vårflod i delar av Norrland

Under april smälte delar av snötäcket längs Norrlandskusten och delar av inlandet. Ostadigt väder fördröjde snösmältningen och vårfloden har hittills varit lugn. I stora delar av Götaland och Svealand var vattenflödena lägre än normalt.

Senast uppdaterad: