Hydrologiska lägesbeskrivningar

Här samlas de hydrologiska lägesbeskrivningar som ges ut av SMHI. De kan beskriva läget inför kommande vårflod, torka eller vara allmänna månadssammanfattningar över den hydrologiska situationen i landet.

Maj 2022 - Vårflod med höga flöden i norr

Snösmältning i kombination med nederbörd gav vårflod med höga flöden i norra Sverige under maj månad. Varmare väder i slutet av månaden smälte av resterande snö i skogslandet och mot slutet av månaden återstod endast snötäcket i fjällen. I kontrast till det var vattenflödena mycket under det …

Senast uppdaterad:

Årets islossning i Torneälven

Den 6 maj skedde islossningen i Haparanda under lugna förhållanden.

Senast uppdaterad:

April 2022 - Fortsatt snösmältning i norr, och nära normal vattenföring

April visade upp kyla, nederbörd och värme i lagom mängd vilket fick till följd att vattenföring, vattenstånd och markvatten i slutet av månaden var nära det normala över hela landet.

Senast uppdaterad:

Årets andra prognos för vårflod och islossning i Torneälven

Islossning vid Haparanda väntas ske under vecka 19 och vara av svårighetsgrad mellansvår enligt den senaste prognosen från SMHI. En uppdaterad prognos kommer inom några dagar.

Senast uppdaterad:

Årets första prognos för vårflod och islossning i Torneälven

SMHI gör varje år prognoser för islossning i Torneälven vid Haparanda. Den första prognosen grundar sig på istjocklek och vinterns nederbörd. Prognosen tyder på en lätt islossning samt en något kraftigare vårflod än normalt.

Senast uppdaterad:

Mars 2022 - Tidig snösmältning i norr, sjunkande flöden och låg markvattenhalt i söder

Mars månad var ovanligt varm i framförallt norra Sverige. Från mitten av månaden bidrog detta till en tidig snösmältning och stigande vattenflöden. Söder om Dalälven, där det var barmark, sjönk både vattenflöden och markvattenhalter under månaden på grund av ovanligt lite nederbörd.

Senast uppdaterad:

Februari 2022 - Stigande flöde i söder och rekordhögt vattenstånd i Storsjön

Mycket nederbörd och milt väder gav flödesökning i många vattendrag i södra Sverige. De stora mängder regn som föll i januari i Jämtlandsfjällen orsakade nytt februarirekord för vattenstånd i Storsjön.

Senast uppdaterad:

Januari 2022 - Höga flöden i Jämtlandsfjällen

Vattenflödena var i januari normala eller över de normala i nästan hela landet. I mitten av månaden föll stora mängder regn i Jämtlandsfjällen, med översvämningar som följd.

Senast uppdaterad:

December 2021 - Is orsakade översvämning i Lainioälven vid Kangos

Vattenflödet var i många vattendrag normalt eller högre än normalt för månaden i Norrland och i södra Götaland, medan det i Svealand och norra Götaland var vattenflöden under det normala för månaden. I Norrland bildades det isdämmor i flera vattendrag framförallt i Lainioälven vid Kangos.

Senast uppdaterad:

November 2021 - Vattenföring över det normala trots en torr månad i övrigt

Större delen av landet hade vattenflöden över de normala någon gång under månaden, trots att november hade lägre nederbörd än normalt. Detta beror på att flödena var fortsatt höga sedan oktober.

Senast uppdaterad: