Årets islossning i Torneälven

Den 6 maj skedde islossningen i Haparanda under lugna förhållanden.

SMHIs sista islossningsprognos tydde på en islossning den 11 maj vilket var något senare än den islossning som nu skedde. Islossningen blev också något lättare än prognoserats, mycket tack vare de lägre flödena i älven än normalt för den här årstiden. Även istjockleken har sedan början av april varit lägre än normalt samt med dålig kvalitet vilket också är en bidragande orsak till den lugna islossningen. Det är dock fortfarande is kvar i Torneälven som möjligtvis kan ge högre vattennivåer framöver.

Definitioner

  • En svår islossning karaktäriseras av omfattande isdämmor med översvämningar och stora skador som följd. I denna kategori ingår för perioden 1960-2019 endast åren 1964, 1971, 1984, 1985, 1986 samt 2009.
  • En medelsvår islossning är ett mellanting mellan svår och lätt som inte kan klassas som svår.
  • En lätt islossning är en lugn islossning med inga eller få mindre isdämmor. Inga eller små skador rapporteras.