Blixtar i moln

Blogg: Väderleken

Aktuellt om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

Våren kom men kunde kommit längre

Förra fredagen, den 15 februari, kunde vi börja vänta in den meteorologiska våren. För de stationer som från och med detta datum haft sju dygn i rad med dygnsmedeltemperatur över 0°C anser vi att den meteorologiska våren anlänt den 15 februari, vilket är det tidigaste möjliga datumet enligt vår definition.

Julia tog norra Sverige med storm... och orkan

Slutet på förra veckan blev blåsig för norra Sveriges del. Anledningen var att ett omfattande varmt högtryck förskjutits in över Centraleuropa i början av veckan, vilket gjorde att lågtrycken ute på Atlanten styrdes upp på en nordlig bana och fördjupades i kontakt med den kallare luften över Ishavet.

Det är den 15 februari - Då börjar vi räkna in våren

Vi skriver i dag den 15 februari och det är det tidigaste möjliga datumet för den meteorologiska vårens ankomst enligt SMHIs definition. Det krävs sju dygn i sträck med dygnsmedeltemperatur över 0,0°C för att våren ska vara här. Ankomstdatumet sätts till det första i raden av dessa sju dygn. Därför måste vi ge oss till tåls till nästa torsdag innan vi med säkerhet vet om och till vilka platser den meteorologiska våren anlänt i dag.

Lång köldperiod i Norrbotten går mot sitt slut?

Bottenviken helt isbelagd

De senaste veckornas kyla har gjort att isen till havs vuxit till sig. Under onsdagen den 30 januari blev Bottenviken helt igenfrusen. Detta är helt normalt och endast i mycket sällsynta fall sker det att hela Bottenviken inte blir istäckt.

Nytt amerikanskt regnrekord

De senaste dagarna har det mest talats om rekordkyla i USA. Men samtidigt har det kommit en bekräftelse av ett nytt amerikanskt rekord för största nederbördsmängd under 24 timmar. Det var i april förra året som en station på Hawaii rapporterade hela 1 262 mm (49,69 inches).

Uppvärmning av stratosfären kan ligga bakom kall period över Sverige

Kylan har kopplat sitt grepp om Sverige och de närmsta dagarna är det kalluften som dominerar i hela landet. En möjlig bakomliggande förklaring kan fås genom att lyfta blicken mot höga höjder i atmosfären, upp till stratosfären där en kraftig och plötslig uppvärmning ägde rum i början av januari och slutet av förra året.

Halvtid för den kalendariska vintern

"Det bygger i bergen"

För en tid sedan fick vi en intressant bild från Härjedalen som visade en övre luftspegling som bildats i samband med mycket kallt väder.

Nya årsrekord för 2018

I takt med att alltfler stationer nu färdiggranskas för 2018 kan vi presentera en mer fullödig förteckning över vilka stationer som noterade nya årsrekord eller tangerade dessa.