Kan februarirekordet vara högre än marsrekordet?

I månadsöversikten av världsvädret för februari kunde vi rapportera om att den gångna februarimånaden blev extremt mild nere på kontinenten. Flera länder i den östcentrala delen av Europa noterade med god marginal sin allra varmaste februarimånad, däribland Österrike, Schweiz och Ungern. Lokalt var det även så pass milt att februarirekordet för månadsmedeltemperaturen för enskilda stationer numera är högre än marsrekordet. Ett exempel som lyfts fram på twitter av bland annat klimatologen Maximiliano Herrera är Wiener Neustadt i Österrike med mätningar från 1949 och framåt. Där är numera februarirekordet 0,2° högre än marsrekordet. I Hurbanovo i Slovakien med mer än 100 års mätningar är rekordet för högsta månadsmedeltemperatur i februari numera likvärdigt med marsrekordet från 2014.

Här hemma i Sverige blev det förvisso en mild månad men inte alls i samma paritet som nere på kontinenten. Högst placerade sig Lund i Skåne där det var den femte mildaste februarimånaden som observerats.

Februari 2024 - Åter en rekordvarm månad globalt

Februari 2024 - Nederbördsrekord och nytt svenskt vindrekord

Ett frö till blogginlägg såddes från världsvädret

Med utgångspunkt från stationen Neustadt i Österrike funderade jag på ifall det förekommit att den mildaste februarimånaden överträffat den mildaste marsmånaden för stationer med lite längre mätserier? Detta oaktat om själva rekordet uppmätts samma år eller inte.

I den här lilla undersökningen har jag utgått från dem stationer som förekommer i tabellen i Månadens Väder och som har en hyfsat lång mätserie på åtminstone 50 år. Även stationer där den varmaste februarimånaden varit lika varm som den mildaste marsmånaden har inkluderats i undersökningen.

Resultat av undersökningen

Resultatet av undersökningen blev som följer de strålande sju:

  • Ölands södra udde (Diff=0,1°)
  • Borås (Diff=0,0°)
  • Svenska Högarna (Diff=0,0°)
  • Nikkaluokta (Diff=0,7°)
  • Abisko (Diff=0,7°)
  • Katterjåkk/Riksgränsen (Diff=0,4°)
  • Naimakka (Diff=0,8°)

”Diff” syftar här på differensen mellan den mildaste februarimånaden och den mildaste marsmånaden. 0,1° diff innebär sålunda att den mildaste februarimånaden varit 0,1° varmare än den mildaste marsmånaden.

För Ölands södra udde (startår 1937) är den varmaste februari- och marsmånaden från samma år, nämligen 1990. I Borås (startår 1884) var  februari 1990 lika mild som mars 1990. År 2014 tangerades marsrekordet i Borås.

För Nikkaluokta (startår 1950), Abisko (startår 1913) och Katterjåkk/Riksgränsen (startår 1904) är den mildaste februari- och marsmånaden istället från 1959, inte 1990. I Naimakka var februari 1959 nästan en hel grad mildare än mars 1959. Denna marginal minskades ner till 0,8° när 2007 ersatte 1959 som Naimakkas mildaste marsmånad. Ute på Svenska Högarna (startår 1879) i Upplands yttersta skärgård var februari och mars 2020 lika milda.

Vad detta säger är att det även för svenska förhållanden är mycket ovanligt att en stations mildaste februari överträffar den allra mildaste marsmånaden.

Februari 1959 en förhållandevis unik månad i nordvästra Norrland

Från faktabladet ”1900-talets kallaste och varmaste månad” på SMHIs hemsida står följande att läsa om februari 1959: ”Under februari 1959 var medellufttrycket mycket högre över södra än över norra Skandinavien, vilket innebar att mycket mild atlantluft, med ursprung i trakten av Azorerna, under större delen av månaden strömmade in över främst de norra delarna av Sverige - i Götaland var vädret mera högtrycksbetonat.” Som ett tillägg kan nämnas att det var särskilt milt under första halvan av månaden. I Abisko var de första två veckorna av februari 1959 så pass milda att medelvärdet låg på plussidan. För Nikkaluokta är månadsmedelvärdet för februari 1959 smått otroliga 4,6 grader högre än den näst mildaste februarimånaden från 1975. Mars 1959 är drygt två grader över det näst högsta värdet från 2007.

1900-talets kallaste och varmaste månad (pdf)

Ingen station med omvända förhållanden

Hur ser det då ut med omvända förhållanden? Finns det någon station där den kallaste marsmånaden varit kallare än februarirekordet? På den frågan blir det ett rungande nej. Däremot är Gotska Sandöns (startår 1879) kallaste marsmånad av lägre värde än den kallaste januarimånaden, båda från den extremt kalla krigsvintern 1942. Detta hänger dock ihop med isläget. Januari 1942 hade isen ännu inte hunnit frysa igen över Östersjön. Det hade den sannolikt gjort lagom till att mars 1942 tog vid då februari 1942 var rekordkall längs delar av Östersjökusten. Förmodligen frös hela Östersjön igen vintern 1942 men på grund av andra världskriget var informationen osäker.

//Misha