Nya 100-åriga mätstationer - Ramsjöholm, Kåge, Ytterholmen och Ljusnedal

Jag har tagit som vana att varje år redovisa vilka nya hundraåringar vi har fått bland våra mätstationer. I år blev det en meteorologisk station, Ramsjöholm i Småland samt tre hydrologiska stationer, Ytterholmen i Norrbotten, Kåge i Västerbotten och Ljusnedal i Härjedalen.

Ramsjöholm

Ramsjöholm ligger i höjdområdena öster om Vättern och cirka 10 km nordost om Huskvarna. Observationerna inleddes i april 1924 med mätningar av både temperatur och nederbörd. Till en början utfördes mätningarna vid ortens kraftverk, men sedan 1970-talet har de utförts av privatpersoner.

Bilden visar ett foto av stationen Ramsjöholm i nordöstra Småland.
Stationen Ramsjöholm i nordöstra Småland den 24 april 2012. Foto SMHI Förstora Bild

En station i nordöstra Småland, med påverkan både av höjden över havet och närhet till Vättern, har förstås hunnit samla på sig en del värden som finns med i våra rekordlistor för Götaland.

Ramsjöholm tangerar andra platsen för lägsta årsmedeltemperatur i Götaland med 3,2° år 1942. Ramsjöholm har även en tangerad andra plats för lägsta apriltemperatur i Götaland med -25,0° den 4 april 1942, vilket för övrigt var påskafton det året.

Påskväder

Lägsta årsmedeltemperaturer

Lägsta månadsmedeltemperatur i april

Utöver den meteorologiska stationen Ramsjölm så är det tre hydrologiska stationer som fyller 100 år. Uppgifter om dessa har jag fått av min SMHI-kollega hydrologen Maud Goltsis Nilsson. Alla tre stationer ligger i oreglerade vattendrag, vilket gör flödesvärdena mer jämförbara över tid.

Ytterholmen

Stationen Ytterholmen ligger i Storlappträsket i Rörån som är ett biflöde till Råneälven i Norrbottens län. Det hittills högsta flödet mättes i maj 1934 och var på ca 225 m³/s. Det är enda gången flödet varit över 200 m³/s där. Stationen automatiserades är 1990.

Bilden visar ett foto från den hydrologiska stationen Ytterholmen år 1937.
Foto från Ytterholmen år 1937. En mätskala finns på bron. Foto SMHI/SMHA Förstora Bild
Bilden visar ett foto från den hydrologiska stationen Ytterholmen år 2004.
Foto från Ytterholmen år 2004. Mätskalan är ersatt av ett stationshus med registrerande skrivare. Foto SMHI Förstora Bild

Kåge

Stationen Kåge ligger i Kågeälven vid samhället Kåge norr om Skellefteå nära utloppet i Kågefjärden i Bottenviken.

Bilden visar ett foto av den hydrologiska stationen Kåge i Västerbotten.
Vinterbild från den hydrologiska stationen Kåge i Västerbotten. Foto SMHI Förstora Bild

Högsta flöde uppmättes redan den 27 maj 1927 och var runt 180 m³/s. Mer än 150 m³/s har uppmätts fyra gånger under de här hundra åren och det är åren 1927, 1936, 1969 och 1977.

Ljusnedal övre

Stationen Ljusnedal övre ligger högt upp i Ljusnan, uppströms Ljusnedalssjön i Härjedalen. I denna del av Ljusnan finns inga vattenregleringar.

Bilden visar ett gammalt foto från 1933 av mätstället vid Ljusnedal.
Äldre foto från 1933 av mätstället vid Ljusnedal. Foto SMHI/SMHA Förstora Bild

Högsta flödet inträffar oftast under vårflöden i maj och lägsta flödet i mars-april innan snösmältningen startar. Under de här hundra åren var det vårfloden 1995 som gav upphov till det högsta flödet vid stationen. Att den vårfloden blev så stor beror på att vintern var snörik, våren kylig och att det föll mycket regn under snösmältningen.

Bilden visar ett diagram med högsta flöden för varje år för stationen Ljusnedal övre.
Högsta flöden för varje år för stationen Ljusnedal övre. Det allra största flödet uppmättes i samband med vårfloden 1995. Illustration SMHI Förstora Bild

Sverker Hellström och Maud Goltsis Nilsson