Påskväder

Det är lätt att göra statistik på hur vädret brukar vara på storhelger som midsommar och jul som infaller på samma eller nästan samma dagar varje år. Men när det gäller påsk och pingst är det svårare, skillnaden när påsken infaller kan vara så stor som en månad och därför kan också påskvädret skifta rejält.

Påskdagen i de kristna kyrkorna är definierad som första söndagen som infaller efter första fullmåne efter vårdagjämningen.

Det är viktigt att notera att det inte är den astronomiskt definierade fullmånen som avses, utan en tabellerad cyklisk fullmåne. När den astronomiska fullmånen ligger mycket nära den astronomiska vårdagjämningen kan det därför i enstaka fall inträffa att den gamla tumregeln inte gäller. Detta skedde senast år 2019.

Påskdagen kan inträffa tidigast den 22 mars och senast den 25 april. Det skiljer alltså 35 dagar, över en månad, som skiljer mellan tidigast och senast möjliga datum.

I år 2023 infaller påskdagen den 9 april. Förra året 2022 inföll påskdagen den 17 april.

Först år 2038 kommer påskdagen att infalla så sent som det går, den 25 april, vilket senast hände 1943. (Ingen som läser denna text under 2000-talet kommer dock att få uppleva en påskdag som infaller så tidigt som den 22 mars. Detta inträffade senast år 1818 och sker först år 2285 nästa gång.)

Högtrycksbetonad påskhelg 2022

Påsken 2022 inföll den 14-18 april. Skärtorsdagen den 14:e bjöd ett lågtryck inledningsvis på ostadigt väder i landets södra halva. I norr växte ett högtryck in från Norska havet. Lågtrycket i söder drog bort under långfredagen. Högtrycket i norr etablerade sig därefter över hela landet och gav varierande molnighet runtom i landet. Påskhelgen avslutades sedan med att Uppsala rapporterade hela 19,9° på annandag påsk den 18:e.

Påskvädret under 2000-talet har bjudit på både +26° och -41°

Söt påskkärring.

År 2000 inföll påsken sent i april och det blev en riktigt varm påsk med som mest 26,4° i Målilla på påskdagen.

År 2001 när påsken inföll mitt i april var det till en början ett snötäcke även i södra Sverige men dagsmeja gjorde att en del töade bort under helgens gång.

Året därpå, 2002, blev det en solig och mild helg liksom 2003 då Jokkmokk satte ett nytt temperaturrekord med drygt 19° på påskdagen.

Påskhelgen 2004, som inföll omkring den 10 april, var blåsig och främst i fjällen ostadig. Snötäcket nådde sitt maximum i de norra fjällen strax efter påskhelgen med 141 cm i Katterjåkk.

År 2005 låg påskhelgen redan i slutet av mars men vädret var ändå behagligt, framför allt under långfredagen och påskaftonen med upp till 17° på en del håll i södra Sverige.

2006 års påskhelg blev, förutom på påskaftonen den 15 april, grå och ostadig med lätt regn eller snöfall. Påskaftonen blev alltså bättre med sol i södra halvan av landet.

Påskveckan 2007 var blåsig och kylig. På dymmelonsdagen och skärtorsdagen drabbades Norrland av kraftig vind i kombination med snö. I Stekenjokk uppmättes 48 m/s i vindbyarna. Ett annat, men något mindre intensivt oväder passerade i slutet av påsken. Även då förekom dock orkanbyar på bland annat Sylarna.

2008 var påsken osedvanligt tidig med påskdag den 23 mars. Natten till påskdagen var dessutom rekordkall med -40,8° i Nikkaluokta. Det är den lägsta temperatur vi känner till i Sverige så sent på säsongen.

Under påsken 2009 växte en högtrycksrygg in över Sverige med soligt och varmt väder på många håll. Vid ostkusten blåste det dock kyligt från havet med dimma av och till. Under senare delen av påsken rörde sig ett område med regn och skurar ner över norra Sverige.

2010 inföll påsken i början av april och efter en regnig skärtorsdag blev det uppehållsväder och även en del sol på långfredagen och påskaftonen. Påskhelgen avslutades sedan med ostadigt väder då ett lågtryck gav både snö och regn. I norr var det däremot klart och kallt på annandagens morgon.

Påsken 2011 var mycket sen med påskdag den 24 april. Vädret var övervägande soligt med temperaturer över 20 grader långt upp över Norrland, exempelvis hade Torpshammar i Medelpad 23,6° på påskdagen den 24. Påskens högsta temperatur uppmättes dock i skånska Osby på annandagen den 25 då det var 23,7° där. I samband med det soliga och torra vädret var dock nätterna kyliga.

Påsken 2012 inföll den 5-9 april och bjöd på både kyligt och ostadigt väder. En stor del av Götaland var snötäckt på påskaftonens morgon. Tidaholm i Västergötland rapporterade 17 cm i snödjup. Påskaftonen blev sedan solig på många håll, men blåsig med stormbyar på Ölandsbron. Under påskdagen den 8 ökade molnigheten västerifrån, men det föll inte några större nederbördsmängder. Under annandag påsk kom ett mer omfattande nederbördsområde in från sydväst. Rörastrand i Bohuslän fick då 40 mm regn.

Påsken 2013 inföll den 28 mars till 1 april och bjöd på kallt och soligt väder i en stor del av landet med undantag för Norrlandsfjällen där snöbyar drev in. I stora delar av nordöstra Götaland var snödjupet mer än 10 cm och i norra Uppland mer än 30 cm. Påskdagen blev övervägande solig i praktiskt taget hela landet. Klart väder i samband med svaga vindar och snötäckt mark gjorde att natten till annandag påsk den 1 april blev rejält kall. Horn i Östergötland rapporterade då -14,3° vilket var den lägsta apriltemperaturen i Götaland sedan 1985.

Påsken 2014 inföll den 17 till 21 april. Sedan ett lågtryck och nederbördsområde passerat under skärtorsdagen gav ett högtryck rätt soligt väder i södra Sverige under påsken. Det innebar soliga och varma dagar, men kalla nätter. I mellersta och norra Norrland var påskvädret däremot tidvis blåsigt och ostadigt.

Påsken 2015 sträckte sig från den 2 till 6 april. Större delen av helgen var kylig och ostadig med byar av regn eller snö i främst Östersjölandskapen. Påskhelgen avslutades den 6 med att mildare luft drog in över landet med blåsigt väder i Lapplandsfjällen.

Påskhelgen 2016 sträckte sig från den 24 till den 28 mars. Den inleddes rätt kyligt med minusgrader i större delen av landet natten till skärtorsdag. Men efterhand strömmade allt mildare luft in. På påskdagen rapporterade Kvarn i Östergötland månadens högsta temperatur i landet med 15,9°. Men samtidigt var det blåsigt i fjällen med snudd på orkan i medelvinden på Blåhammaren i Jämtland med 32 m/s.

2017 var det en förhållandevis kall påsk med snö eller snöbyar i en stor del av landet. Natten mot påskafton den 15 april var den kallaste aprilnatten i Örebro sedan 1944 med -12,9°.

Påsken 2018 präglades av högtrycksbetonat väder med rätt soliga dagar men kalla nätter. Natten till skärtorsdagen den 29 mars var i delar av Svealand och södra Norrland den kallaste så sent på säsongen sedan 1970-talet. Påskdagen inföll den 1 april och vissa stationer hade de lägsta uppmätta apriltemperaturerna på 30 år. Trots högtrycksbetonat väder förekom även områden med snö. Annandag påsk den 2 april hade Brösarp 25 cm nysnö, vilket är det mesta vi känner till för Skåne i april månad.

Påskhelgen den 18-22 april 2019 bjöd på sommarvarmt högtrycksväder ända fram till Valborg då kallare luft började leta sig ned över landet. Det för årstiden mycket varma vädret i främst landets södra halva medförde att den meteorologiska sommaren snabbt kunde avancera där. Påskhelgens högsta temperaturer blev 23,0° i Karlshamn i Blekinge på påskdagen den 21 följt av 22,6° i Delsbo i Hälsingland på annandag påsk den 22. I landets norra delar var det mer moln men solen lyste ändå behagligt där på skärtorsdagen, påskaftonen och delvis även annandag påsk. Några svaga fronter med lätt nederbörd passerade där på långfredagen och påskdagen.

Påskhelgen pandemiåret 2020 inföll den 9-13 april. Både skärtorsdagen den 9 april och långfredagen den 10 bjöd på mycket sol över landet.  Natten till påskafton blev kall även nere i Götaland, med som lägst -7,7° i Horn, Östergötland. Under aftonen passerade en front med regn över landet. På påskdagen förekom ymnigt snöfall på många håll över Västerbotten och Norrbotten. I Götaland en del stråk med skurar. Det var även blåsigt, med tidvis hårda vindbyar över hela landet. På annandag påsk den 13 tilltog blåsten på baksidan av ett lågtryck. Stormbyar förekom över främst Jämtlands- och Lapplandsfjällen och i kombination med detta även snöbyar. Högst vind rapporterade Stekenjokk med byar på orkanstyrka 33,6 m/s och storm i medelvind 28,9 m/s. På en del andra håll i höglänt terräng från Dalafjällen och norrut uppmättes också stormbyar, samt vid Roslags- och Upplandskusten.

Under det andra pandemiåret 2021 inföll påskhelgen den 1-5 april. I samband med ett intensivt lågtryck som rörde sig in mot norra Skandinavien nåddes orkanstyrka i medelvind när Stekenjokk i Lappland noterade 34,6 m/s och 40,4 m/s i byvinden på påskafton den 3. I söder en hel del sol under både påskaftonen och påskdagen. I norr rörde sig en kallfront in över fjällen under påskdagen och gav snöfall med inslag av regn. I samband med kallfrontspassagen i söder natten till annandag påsk blev det blåsigt. Samtidigt fördjupades ett lågtryck över norra Norrland där Överkalix-Svartbyn uppmättes 963,7 hPa, vilket är ett mycket lågt lufttryck för att vara i april.

Rekordkyla i södra Sverige påsken 1942

Den extrema kyla som rådde under krigsvintern 1941/1942 fortsatte även under våren och påsken 1942 blev rekordkall i Götaland och Svealand. Långfredagen inföll den 3 april. Denna dag noterades Svealands lägsta kända uppmätta apriltemperatur i Dalarna då både Grundforsen och Noppikoski uppmätte -31,0°.

Natten till påskaftonen den 4 bjöd på rekordlåga temperaturer i Götaland och Flahult i Småland rapporterade då Götalands lägsta kända aprilvärde med -25,5°. Flera andra stationer i södra Sverige noterade denna morgon nya köldrekord för april, exempelvis Kalmar, Göteborg, Växjö och Karlstad. Stockholms värde på -11,5° blev ”bara” det tredje lägsta kända. Dock var det långt ifrån huvudstadens absoluta köldrekord för april som lyder på -22,0° uppmätt i april 1808.

Extremt kallt i norra Norrland påskaftonen 1955

Påskhelgen 2008 var förvisso extremt kall med -40,8° som lägst i Nikkaluokta den 23 mars då påskhelgen inföll extremt tidigt. År 1955 då påskhelgen inföll först den 8-11 april uppmättes en av de allra lägsta apriltemperaturerna som observerats. Påskaftonen den 9 april 1955 rapporterades nämligen -35,4° från Naimakka i nordligaste Lappland medan Nikkaluokta hade -34,0°. Naimakkas värde är den fjärde lägsta apriltemperatur som observerats i Sverige.

Extremt snörik påskhelg 1951

En verkligt extrem påskhelg inföll 1951 i delar av södra Sverige där det på sina håll var extrema snödjup. Långfredagen inföll den 23 mars och i Ödskölt i Dalsland hade man på morgonen då hela 144 cm snö. Dagen därpå, på påskaftonen, rapporterades 160 cm från Krakstad i nordligaste Dalsland vilket är Götalands näst största uppmätta snödjup oavsett tid på året. Det största, 165 cm, rapporterades några dagar senare från just Krakstad. Det allra största snödjup som noterats i Sverige under en påskhelg torde vara de 246 cm som uppmättes i Riksgränsen i nordvästra Lapplandsfjällen på skärtorsdagen den 20 april 1905.