Skottdagsväder

Skottdagen den 29 februari infaller vart fjärde år. I Sverige räknas skottdagen in som en del i den klimatologiska vintern och en februarimånad under skottår behandlas statistiskt som övriga februarimånader. Det finns dock andra länder som gör undantag för skottdagen om det handlar om rekord och liknande.  

Vädret under de senaste skottdagarna

Under skottdagen 2024 rådde en mild sydlig luftström över Sverige. Exempelvis hade Abisko +3,8° som högst. Ett splittrat nederbördsområde passerade med regn i söder och delvis med snö i norr.

2020 bjöd skottdagen på en del sol i norra Svealand och södra Norrland. I norra Norrland drog en kallfront med lättare snöfall österut under dagen. I södra Sverige spred sig ett nederbördsområde norrut över främst Götaland.

2016 täcktes södra Sverige av en högtrycksrygg under skottdagen med soligt väder på många håll. Över de norra delarna av landet passerade en del moln med lokalt snöfall.

2012 strömmade mild och fuktig luft in från söder under skottdagen. Falun hade +11,6° vilket var högsta temperaturen i februari där sedan 1943. Samtidigt hade Borås +11,9° vilket var mildast i februari sedan 1934.

Väderextremer för skottdagen

Extremerna baseras på värden som finns i digitaliserad form i SMHIs databas. Vissa extremer kan därför komma att uppdateras i takt med att äldre data digitaliseras. 

Maximitemperatur:

 • Götaland: 15,1° Erikstad-Bergarud i Dalsland 2012 
 • Svealand: 13,5° Skeppmora i Dalarna 2012
 • Södra Norrland: 11,4° Gävle i Gästrikland 2012
 • Norra Norrland: 8,4° Kvikkjokk i Lappland 1968

Minimitemperatur:

 • Götaland: -25,0° Flahult i Småland 1904
 • Svealand: -33,0° Särna i Dalarna 1924
 • Södra Norrland: -39,2° Ljusnedal i Härjedalen 1940
 • Norra Norrland: -36,7° Suddesjaur 1960 och Nedre Soppero 2004, båda i Lappland

Dygnsnederbörd:

 • Götaland: 30,4 mm Dingle i Bohuslän 2000
 • Svealand: 20,0 mm Djurskog i Värmland 2000
 • Södra Norrland: 36,2 mm Edevik i Jämtland 1984
 • Norra Norrland: 42,5 mm Jiltjaur i Lappland 1988

Snödjup:

 • Götaland: 75 cm Krakstad i Dalsland 1968
 • Svealand: 140 cm Gördalen i Dalarna 1988
 • Södra Norrland: 250 cm Baksjönäset i Jämtland 1976
 • Norra Norrland: 200 cm Katterjåkk i Lappland 2000

Skottdagsextremer för Lund, Stockholm, Härnösand, Kvikkjokk-Årrenjarka samt Karesuando

För ett antal stationer finns data i digitaliserad form långt tillbaks i tiden. För ett urval av dessa följer här extremer för skottdagen den 29 februari.

För Lund, där mätningar med maximi- och minimitermometer pågått sedan 1881, är extremvärdena av gammalt datum. Den högsta temperaturen på 9,8° inträffade 1912. Nästan lika varmt var det exakt 100 år senare då staden kom upp i 9,2° år 2012. Den kallaste skottdagen inföll 1924 då kvicksilvret sjönk till -11,7°. Regelbundna snödjupsmätningar i Sverige inleddes inte förrän 1904. Dessförinnan fanns endast sporadiska mätningar. Dock rapporterades ett snödjup på 21 cm i Lund på skottdagen anno 1888 vilket faktiskt är det största snödjupet som observerats där under en skottdag.

För Stockholms del är skottdagens maximitemperatur på 11,6° istället av färskt datum och inträffade 2012, medan det näst högsta värdet på 8,5° uppmättes 1920. Värt att notera är att värdet från 2012 inte var långt från Stockholms absoluta februarirekord på 12,2° från 1990. Den lägsta skottdagstemperaturen härrör ända från 1808 då det var hela -26,0° på morgonen. Den näst lägsta temperaturen är från 1844 då det var -18,1°. Den lägsta temperaturen som uppmätts på skottdagen sedan man införde maximi- och minimitermometer år 1859 är -15,0° från 1892.

Härnösand var det hela -25,6° på skottdagens morgon 1876. Dock utfördes inga mätningar med maximi- eller minimitermometer vid den tiden. Dessa kom igång först år 1879. Även för Härnösands del är det skottdagen 2012 med sina 9,2° som är den allra varmaste som observerats där.

Kvikkjokk-Årrenjarkas lägsta skottdagstemperatur är från 1904 då det var -32,5° där. Den allra varmaste skottdagen inträffade 1968 då man kom upp i vårlika 8,4°, vilket inte är långt från februarirekordet på 9,0° från 1976. Ett verkligt imponerande snödjup på 130 cm uppmättes där på skottdagen 1908. 

Karesuandos skottdagsextremer är precis som för Kvikkjokk-Årrenjarkas från 1904 samt 1968. Vid det förstnämnda årtalet uppmättes -34,0°. Nästan lika kallt var det där 100 år senare. På skottdagen 2004 uppmättes nämligen en minimitemperatur på -33,6°. Den varmaste skottdagen inföll 1968 då temperaturen kom upp i 3,3°.

Två stationer med februarirekord på skottdagen

För åtminstone två stationer med minst 50 års mätningar har värmerekordet för februari uppmätts på skottdagen. Dessa stationer är Malung (startår 1916) i Dalarna där man 2012 kom upp i 11,1° och Höglekardalen (startår 1962) i Jämtland där det var 8,2° år 1968.

Allmän kuriosa om skottdagen

I ingressen står att skottdagen infaller vart fjärde år. Men detta är en sanning med viss modifikation. Detta beror på att jämna århundraden som inte är delbara med 400 inte har någon skottdag. Till exempel kommer varken år 2100, 2200 eller 2300 att ha någon skottdag. Däremot hade år 2000 en skottdag eftersom det året var delbart med 400. Även år 2400 kommer att ha en skottdag. 

Systemet med tre överhoppade skottdagar under en period av 400 år fanns inte i den äldre julianska kalendern. Utan det är en finess i den gregorianska kalendern som introducerades i katolska länder år 1582. I Sverige behöll vi den julianska kalendern ända fram till 1753, men hoppade över skottdagen år 1700. Detta innebar att vi kom ur fas med båda kalendrarna. För att återgå till den julianska kalendern införde man år 1712 dubbla skottdagar. Således har Sverige som enda land haft den 30 februari i sin kalender. Då Finland under den här tiden var en del av Sverige fick de också uppleva den 30 februari.