Rekordtidig ankomst för den meteorologiska sommaren till Sverige

Svensk väderhistoria skrevs under lördagen den 6:e april 2024. För vart och ett av de fem dygnen från den 6:e fram till den 10:e april låg dygnsmedeltemperaturen på minst 10,0° vid SMHIs stationer i Malmö och Kristianstad, båda i Skåne, samt Karlshamn i Blekinge. Därmed uppfylldes villkoret för meteorologisk sommar vid dessa tre stationer. Ankomstdatumet för sommaren räknas som det första av de fem dygnen vilket i det här fallet innebär den 6:e april. Detta är det allra tidigaste ankomstdatum för sommaren som observerats i Sverige med statistik från slutet av 1800-talet. Det tidigare svenska datumrekordet i detta avseende var den 10:e april och hade mer än 100 år på nacken. Så tidig var sommaren anno 1906 i Kristianstad i Skåne och Växjö i Småland.

I det här sammanhanget innehar just 1906 ett annat svenskt rekord. Den 11 april 1906 uppmättes nämligen det tidigaste kända datumet för högsommartemperatur (minst 25,0°) vid Kalmar i östra Småland.

Tidigaste ankomstdatumen för sommaren

Följande lista visar de fem tidigaste ankomstdatumen för den svenska sommaren.

  • 6 april 2024
  • 10 april 1906
  • 11 april 1989, 2007 och 2009
  • 12 april 1952
  • 14 april 1959

Som synes är de allra tidigaste ankomstdatumen för sommaren i Sverige från varierande årtal. Dock är det ofrånkomligt att i takt med den pågående globala uppvärmningen ökar sannolikheten för att sommaren skall kunna anlända rekordtidigt.  

Gladhammar kan fortfarande få meteorologisk sommar

Kyligare luft har nu puttat undan den varmaste luften österut och så gott som alla andra stationer i södra Sverige får fortsätta att vänta på den meteorologiska sommaren. Dock, en station, Gladhammar i östra Småland har de senaste fyra dygnen, 7-10 april, haft sommartemperaturer. Därmed har Gladhammar som enda återstående station en möjlighet att få meteorologisk sommar med ankomstdatum den 7 april. Detta beror dock på hur pass varm torsdagen den 11 april blir. För att meteorologisk sommar skall anses råda krävs att dygnsmedeltemperaturen håller sig på minst 10,0° under fem på varandra följande dygn. 

//Misha