Nyhetsarkiv

Fortsatt satsning ska hjälpa Etiopien att ta fram bättre tjänster inom väder, vatten och katastrofhantering

HydrologiForskning

På uppdrag av Sida ska SMHI under tre år arbeta för att stärka kapaciteten hos sina motsvarande myndigheter i Etiopien. Det handlar om att stötta utvecklingen av informationstjänster inom väder, vatten och katastrofhantering, till exempel varningstjänster. Med mer kunskap, bättre system …

Publicerad: Senast uppdaterad:

December 2023 - Snösmältning gav stigande flöden i söder

Hydrologi

Månaden var kall vilket ledde till låga flöden och låga markvattenhalter i Norrland och Svealand. I Götaland har flödena varit ökande under andra halvan av månaden på grund av snösmältning och regn.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Så kan långa tidsserier med data om vattenflöden och vattenstånd säkras

Hydrologi

När observationer används i klimatstudier är det viktigt att tidsserien är av god kvalitet och representativ för det som mäts. Under 2023 har SMHI genomfört en förstudie för att se hur vi kan arbeta på ett bättre sätt med långa hydrologiska tidsserier.

Publicerad: Senast uppdaterad:

November 2023 - Riklig nederbörd gav mycket höga flöden

Hydrologi

Månaden blev nederbördsrik och det gav höga flöden i Svealand, Götaland och längs Norrlandskusten. I Skåne och kring Gävle blev vattenflödena som högst. I slutet av månaden var i stort sett hela landet täckt av snö.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Värnamo minskar risk för översvämning – nytt exempel på klimatanpassning

HydrologiKlimat

Värnamo har drabbats hårt av översvämningar genom tiderna, senast i januari 2023. Ett stort arbete har lagts ner för att minska riskerna och de åtgärderna visar sig nu ge goda resultat. Det beskrivs i ett nytt exempel i SMHIs idésamling för klimatanpassning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI presenterar forskning om multipla naturolyckor

HydrologiKlimatForskning

Den 6 december mellan 13:00-15:00 är SMHI med och organiserar ett webbinarium om två projekt: Extreme-Index och HydroHazards. Projekten har hittills lett till en SMHI-rapport, konferenspresentationer och resultat som kommer fortsätta användas inom andra forskningsprojekt.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Oktober 2023 - En månad med normala flöden

Hydrologi

Oktober har varit en normal månad med både vattenstånd och vattenflöden nära de normala på många håll i landet. I norr var flödena högst i början på månaden och i söder steg vattenflödet i många bäckar under månaden.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Varning för extremt höga flöden – röda varningar i delar av Gävleborg och Västernorrland

Hydrologi

Uppdatering 3 nov: SMHI har utfärdat röd varning för extremt höga flöden i bäckar, diken och mindre åar i delar av Gävleborgs och Västernorrlands läns kustområde. Varningarna gäller från lördag den 4 november. Bakgrunden är att marken i berörda områden är så mättad att ytterligare regn och vatten …

Publicerad: Senast uppdaterad:

WMO: Globala utmaningar med vattnets kretslopp

HydrologiForskning

Det hydrologiska kretsloppet är på väg ur balans på grund av klimatförändringar och mänskliga aktiviteter, enligt en ny rapport från Meteorologiska världsorganisationen (WMO). Rapporten ger en omfattande analys av de globala vattenresurserna för år 2022 och SMHI har bland annat bidragit genom att …

Publicerad: Senast uppdaterad:

September 2023 - Höga flöden och översvämningar i delar av Svealand

Hydrologi

Den första dagen på månaden föll rikligt med regn i Västmanland, Uppland och Gästrikland. Det ledde till extremt höga flöden i många vattendrag och översvämning av vägar, järnvägar, byggnader och jordbruksmark. I sydöstra Götaland var vattenflödena istället lägre än normalt.

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad