SMHI varnar för höga flöden i Skåne

Regn i kombination med snabb snösmältning har gett höga flöden i stora delar av Skånes län. I Kävlingeån från Vombsjön till havet är det just nu en röd varning som finns utfärdad, vilket är den allvarligaste varningsnivån. I Hörbyån, från Hörby till utflödet av Ringsjön, finns just nu en orange flödesvarning, den näst högsta nivån.

Varningar uppdateras löpande, därför är det viktigt att berörda håller koll på SMHIs varningstjänst.

Extremt hög risk för översvämmad mark

I Kävlingeån är det en röd varning för höga flöden som utfärdats. Det innebär att det finns en allmän hög risk för översvämmad mark i anslutning till vattendrag och sjöar, med påverkan på till exempel byggnader och vägar. En röd flödesvarning innebär flöden som uppstår vart 50:e år eller mer sällan. Det finns även orangea översvämningsvarningar i Kävlingeån.

I Hörbyån från Hörby till utflödet av Ringsjön är en orange varning utfärdad. Det innebär flöden som uppstår i genomsnitt vart 25:e till 50:e år. Senast Ringsjöarna hade så högt vattenstånd som idag var 2002, då var det några centimeter högre.

– Vattenflödet från Vombsjön är den högsta som observerats för stationen där mätningarna startade 1969. Storleksordningen motsvarar ett flöde som uppstår ungefär vart hundrade år, säger Richard Alpfjord Wylde, vakthavande hydrolog på SMHI.

SMHI varnar för höga flöden
Aktuellt varningsområde eftermiddagen den 25 januari 2024. Observera att varningsinformation uppdateras kontinuerlig. Illustration smhi.se Förstora Bild

Håll dig uppdaterad

– Under fredagen väntas mer regn i området. SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst utfärdar varningar vid behov så håll dig uppdaterad på varningsläget på vår hemsida, uppmanar Richard Alpfjord Wylde vakthavande hydrolog på SMHI.